Božja beseda za nedeljo, 30. junija 2019

13. nedelja med letom (leto C)

»Ko so potovali, mu je med potjo nekdo rekel: 'Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.'« (Lk 9,57)

1. berilo

Elizej postane učenec preroka Elija

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 19,16.19-21)

Tiste dni je Gospod rekel Elíju: »Šafátovega sina Elizeja iz Abél Mehóle mazili za preroka namesto sebe!« Ko je šel Elíja od tam, je našel Šafátovega sina Elizeja, ki je oral. Pred njim je bilo dvanajst parov volov, sam pa je bil pri dvanajstem. Ko je šel mimo njega, je vrgel nanj svoj plašč. In zapustil je vole, stekel za Elíjem in rekel: »Rad bi še poljubil očeta in mater, potem grem za teboj.« Rekel mu je: »Pojdi, vrni se, kaj imam s teboj še opraviti?« In Elizej je šel od njega spet nazaj, vzel par volov in ju zaklal. Z volovskim jarmom je skuhal njuno meso in ga dal ljudem jesti. Nato je vstal, šel za Elíjem in mu stregel.

Psalm 16

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 16,1-2.5. 7-11

Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam.
Gospodu pravim: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in moja čaša,
ti imaš v rokah mojo usodo.«
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Slavim Gospoda, ki mi svetúje,
tudi ponoči me moje srce opominja.
Vedno imam pred očmi Gospoda;
ker je na moji desnici, ne bom omahnil.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Zato se moje srce veselí, moja duša se raduje;
tudi moje telo bo prebivalo varno.
Zakaj moje duše ne boš prepústil podzemlju,
svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Daješ mi spoznati pot življenja,
polnost veselja pred tvojim obličjem,
večne radosti na tvoji desnici,
večne radosti na tvoji desnici.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

2. berilo

Kristus nas je poklical k svobodi

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 5,1.13-18)

Bratje in sestre, za svobodo nas je Kristus osvobódil. Zato stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti. Vi ste bili namreč poklicani k svobodi, bratje. Glejte le, da vam svoboda ne bo pretveza za mesenost, temveč služíte drug drugemu v ljubezni. Saj je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi, namreč: ›Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.‹ Če pa se med seboj grizete in obžirate, glejte, da se med seboj ne pokončate. Pravim torej: dajte se voditi duhu in nikar ne strezite poželenju mesa. Kajti meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete. Toda če se daste voditi duhu, niste pod postavo.

Evangelij

1 Sam 3,9; Jn 6,68c

Aleluja

Aleluja. Govôri, Gospod, kajti tvoj hlapec posluša. Ti imaš besede večnega življenja. Aleluja.

Jezusove zahteve do učencev

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,51-62)

Ko so se dopolnjevali dnevi, v katerih naj bi bil Jezus vzet v nebesa, se je tudi sam odločil iti v Jeruzalem. Pred seboj je poslal svoje glasnike, ki so spotoma prišli v neko samarijsko vas, da bi vse pripravili zanj; vendar ga tam niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla: »Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pade ogenj z neba in jih pokonča?« Jezus se je obrnil k njima in ju pograjal.

Nato so odpotovali v drugo vas. Ko so potovali, mu je nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus pa mu je dejal: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslónil.« Nekomu drugemu pa je rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« Spet drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod, a dovôli mi, da se prej poslovim od svojih domačih.« Jezus pa mu je rekel: »Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
prvi mučenci rimske cerkve

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, 30. junij 2013 ...

Dragi bratje in sestre. Dober dan. Evangelij te nedelje (Lk 9,51-62) nam predstavi zelo pomemben prehod v Kristusovem življenju. To je trenutek, kakor piše sv. Luka, ko se je Jezus 'trdno odločil iti v Jeruzalem' (Lk 9,51). Jeruzalem je poslednji cilj, kjer bo Jezus med svojo zadnjo veliko nočjo moral umreti in vstati ter tako dopolniti svoje zveličavno poslanstvo. ...

Od trenutka 'trdne odločitve', gre Jezus naravnost proti cilju in tudi osebam, ki jih sreča in ga prosijo, ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Ciril Aleksandrijski o prvem stavku današnjega evangeljskega odlomka pravi, da »predstavlja v Lukovem evangeliju obrat, saj Jezus začne svojo pot v Jeruzalem. To, da bo vzet iz sveta, se nanaša na vse tisto, kar počne za naše odrešenje: smrt, vstajenje in vnebohod.« Sv. Ciril Aleksandrijski nadaljuje z razlago odlomka, ki sledi temu obratu: »Jezus je pred seboj poslal učence, da so ti lahko izkusili zavrnitev in bili zatem deležni Jezusove graje. Vse to pa je v dobro ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Evangelist Luka v današnjem odlomku predstavlja Jezusa, ki medtem, ko hodi po poti namenjen v Jeruzalem, sreča nekaj mož, verjetno mladih, ki mu obljubljajo, da bodo hodili za njim, kamorkoli bo šel. Do njih pa je zelo zahteven, saj jih opozarja, da 'Sin človekov' torej On, Mesija, nima, kamor bi'glavo' položil, ali drugače rečeno, nima svojega lastnega stalnega bivališča in še, kdor izbere, da bo delal z Njim na Božji njivi, se ne more umakniti nazaj (prim. Lk 9,57-58. 61-62). ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.