HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za nedeljo, 30. aprila 2017

3. velikonočna nedelja

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)

3. velikonočna nedelja (leto A)

»In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima« (Lk 24, 14-15)

3. velikonočna nedelja
(4.5.2014 ob 19h, dolžina: 11:19)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. velikonočna nedelja - p. Branko Petauer - Stična
(4.5.2014 ob 10h, dolžina: 9:16)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(4.5.2014 ob 10h, dolžina: 8:24)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(4.5.2014 ob 9h, dolžina: 12:11)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(4.5.2014 ob 9h, dolžina: 8:22)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(4.5.2014 ob 8h, dolžina: 9:44)

Br. Matej Nastran, kapucin, vzgojitelj ponovincev

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(4.5.2014 ob 6h, dolžina: 7:02)

Br. Matej Štravs, kapucin, kaplan v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja - Tomaž Kodrič - Vreme pri Divači
(8.5.2011 ob 10h, dolžina: 7:45)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(6.4.2008 ob 10h, dolžina: 8:00)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli Benedikta XVI.

Evangelij današnje tretje velikonočne nedelje je tista znana pripoved o dveh učencih na poti v Emavs (prim. Lk 24, 13-35). V njej je, da sta dva Kristusova učenca, dan po soboti, torej tretji dan po njegovi smrti, žalostna in potrta zapustila Jeruzalem ter se namenila v bližnjo vas imenovano Emavs. Na poti se jima je pridružil vstali Jezus, toda nista ga prepoznala. Ker sta bila potrta, jima je na podlagi Svetega pisma razlagal, kako je moral Mesija trpeti in umreti, ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Beda pravi: »Ta je prvi od misijonarskih in evangeljskih govorov v Apostolskih delih. Očetje so občutljivi glede pomembnosti Petrove vloge«, »glede teme o stalni apostolski molitvi, saj na osnovi te, je vse, kar se je zgodilo, bilo po volji Boga«, pa dodaja Arator. ...

Sv. Ciril Aleksandrijski o emavškima učencema pravi, da »nista bila iz skupine Enajstirih, temveč najverjetneje iz skupine sedemdesetih«. Sv. Avguštin pravi: »Ne bosta ga prepoznala, dokler ne bo na poti minil čas daljše kateheze ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Smrt nima oblasti nad Jezusom

Berilo iz apostolskih del (Apd 2,14.22-33)

14 Vstal je tedaj Peter z enajsterimi, povzdignil svoj glas in jih nagovoril: »Judje in vsi vi, ki prebivate v Jeruzalemu! To vam bodi znano in poslušajte moje besede! 22 Izraelci, poslušajte te besede: Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami spričal z močmi in čudeži in znamenji, ki jih je po njem storil sredi med vami, kakor sami veste: 23 njega, po določenem sklepu in previdnosti božji izdanega, ste po rokah krivičnikov na križ pribili in umorili; 24 toda Bog ga je oprostil bolečin smrti in ga obudil, zakaj nemogoče je bilo, da bi ga imela v oblasti. 25 David namreč o njem pravi:
‚Vedno vidim pred seboj Gospoda,
ker je ob moji desnici, da ne omagam.
26 Zato se moje srce veseli in moj jezik raduje
in v upanju bo počivalo moje telo.
27 Saj moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih
in svojemu Svetemu ne boš dal trohneti.
28 Dal si mi spoznati pot življenja,
napolnil me boš z veseljem pred svojim obličjem.‘ 29 Bratje, naj vam odkrito spregovorim o očaku Davidu: Umrl je in bil pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne. 30 Ker pa je bil prerok in je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil, da posadi potomca njegovega rodu na njegov prestol, 31 je s pogledom v prihodnost povedal o Kristusovem vstajenju, da ne bo puščen v kraljestvu mrtvih in da tudi njegovo telo ne bo trohnelo. 32 Tega Jezusa je Bog obudil, čemur smo mi vsi priče. 33 Z božjo desnico torej povišan in, ko je prejel od Očeta obljubljenega Svetega Duha, ga je razlil, kakor vidite in slišite.

Psalm 16

Odpev: »Gospod, daj mi spoznati pot življenja.«

Ps 16,1-2.5.7-11

Himna, Davidova.

Varuj me, o Bog; zakaj k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
sreče zame ni brez tebe.«
Gospod, delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.
Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
ker je na moji desni, ne omahnem.
Zato se veseli moje srce in raduje moja duša;
tudi moje telo bo počivalo varno.
10 Zakaj moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih
svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe.
11 Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici.

2. berilo

Odrešeni smo s Kristusovo krvjo

Berilo iz 1. pisma apostola Petra (1 Pt 1,17-21)

17 In če kličete za Očeta njega, ki ne gledé na veljavo ljudi sodi vsakogar po njegovem delu, preživíte v strahu čas svojega bivanja v tujini, 18 ker veste, da niste z minljivimi rečmi, s srebrom ali zlatom, odkupljeni iz svojega praznega življenja, ki ste ga imeli od očetov, 19 marveč z dragoceno krvjo Kristusa kot nedolžnega in brezmadežnega Jagnjeta. 20 On je bil izbran pred začetkom sveta, razodet pa poslednji čas zaradi vas. 21 Vi po njem vérujete v Boga, ki ga je obudil od mrtvih in mu dal veličastvo, da je vaša vera tudi upanje v Boga.

Evangelij

prim. Lk 24,32

Aleluja

Aleluja. Gospod Jezus, razkrivaj nam Pisma, vžgi nam srce, ko govoriš z nami. Aleluja.

Učenca spoznata Jezusa po lomljenju kruha

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 24,13-35)

13 In glej, dva izmed njih pa sta prav tisti dan šla v kraj, ki se imenuje Emavs in je šestdeset tečajev oddaljen od Jeruzalema. 14 Med seboj sta govorila o vsem tem, kar se je bilo zgodilo. 15 Medtem ko sta se pogovarjala in se vpraševala, se je približal sam Jezus in šel z njima, 16 njune oči pa so bile zadržane, da ga nista spoznala. 17 Rekel jima je: »Kakšni so pogovori, ki jih imata po poti med seboj?« Žalostna sta obstala. 18 Eden, ki mu je bilo ime Kelopa, mu je odgovoril: »Ali si ti edini tujec v Jeruzalemu in nisi zvedel, kaj se je ondi zgodilo te dni?« 19 In rekel jima je: »Kaj?« Ta dva sta rekla: »Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, v dejanju in besedi mogočen pred Bogom in vsem ljudstvom: 20 kako so ga naši veliki duhovniki in poglavarji izdali v smrtno obsodbo in ga križali. 21 Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrhu vsega tega je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. 22 Pa tudi nekatere žene izmed naših so nas ostrašile; šle so namreč zarana h grobu 23 in, ko njegovega telesa niso našle, so prišle in pripovedovale, da so videle tudi prikazen angelov, ki pravijo, da živi. 24 In nekateri izmed naših so šli h grobu in so našli tako, kakor so žene rekle, njega samega pa niso videli.« 25 On jima je rekel: »O nespametna in po srcu kesna za verovanje vsega tega, kar so povedali preroki! 26 Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo?« 27 In začel je z Mojzesom in vsemi preroki ter jima je razlagal, kar je bilo o njem v vseh pismih. 28 Približali so se kraju, kamor so šli, in on se je delal, da gre dalje. 29 In silila sta ga, govoreč: »Z nama ostani, zakaj proti večeru gre in dan se je že nagnil.« Vstopil je, da bi ostal z njima. 30 Ko pa je z njima sédel k mizi, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima dal. 31 In oči so se jima odprle in sta ga spoznala: on pa je izginil izpred njiju. 32 In rekla sta drug drugemu: »Ali ni bilo najino srce v nama goreče, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma?« 33 In še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem; našla sta zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi; 34 in ti so pripovedovali: »Gospod je res vstal in se prikazal Simonu.« 35 Tudi onadva sta pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta ga spoznala po lomljenju kruha.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017