HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 30. decembra 2019

Šesti dan božične osmine (30. december)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sveta družina


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Sv. Družina) - Branko Zemljak - sv. Jurij v Gotovljah
(29.12.2013 ob 10h, dolžina: 7:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Sv. Družina
(29.12.2013 ob 9h, dolžina: 12:30)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Sv. Družina - Bernard Geršak - Maribor - Tezno
(26.12.2010 ob 10h, dolžina: 8:50)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Šesti dan božične osmine

»Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim« (Lk 2,40)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Apostol me vabi, naj odkrivam Božji načrt odrešenja in gojim sinovski odnos do njega. Mlade opozarja, naj celovito pripadajo Kristusu in se pogumno borijo z zlom. Z Božjo besedo in ljubeznijo se bom okrepil za boj z zlom in se izogibal vsakemu kompromisu s svetom. Gospod, hvala za vso podporo, da morem hoditi po tvoji poti in se boriti s slabimi nagnjenji.

Evangelij

Stara ženica Ana je podoba vernika, ki v nobeni okoliščini ne ugasne svoje vere in z vsem srcem sprejema Božje načrte. Ko je v templju srečala Jezusovo družino, je hvalila Boga za njihovega otroka v imenu vseh, ki so ga pričakovali. Gospod, v Ani vidim mnoge preproste in srečne ljudi, ki ti vsak dan služijo. Prosim te, da bi tudi jaz imel tako zvesto in veselo vero, ki bo odprta zate.

Primož Krečič

Berilo

Spolnjevanje Božje volje vodi v večno življenje

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 2,12-17)

Pišem vam, otroci, ker so vam zaradi Jezusovega imena grehi odpuščeni. Pišem vam, očetje, ker ste spoznali njega, ki je od začetka. Pišem vam, mladeniči, ker ste premagali hudobo. Pisal sem vam, otroci, ker ste spoznali Očeta. Pisal sem vam, očetje, ker ste spoznali njega, ki je od začetka. Pisal sem vam, mladeniči, ker ste močni in je Božja beseda v vas in ste premagali hudobo.

Ne ljubite sveta, ne tega, kar je na svetu. Če kdo ljubi svet, ni v njem Očetove ljubezni. Zakaj, kar koli je na svetu, poželenje mesa in poželenje oči in napuh življenja, ni od Očeta, ampak od sveta. In svet prejde in njegovo poželenje; kdor pa spolnjuje Božjo voljo, ostane vekomaj.

Psalm 96

Odpev: »Veselijo naj se nebesa in zemlja.«

Ps 96,7-10

Dajte Gospodu, ljudski rodovi,
dajte Gospodu slavo in moč,
dajte Gospodu slavo njegovega imena!
Odpev: »Veselijo naj se nebesa in zemlja.«
Prinesite darov in stopite v njegove dvore,
molite Gospoda v svetem okrasju,
naj vsa zemlja drhti pred njim!
Odpev: »Veselijo naj se nebesa in zemlja.«
Govorite med narodi: Gospod kraljuje,
utrdil je svet, ki ne omahne,
vladal bo ljudstva po pravici.
Odpev: »Veselijo naj se nebesa in zemlja.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Beseda je meso postala in med nami prebivala; kateri so ga sprejeli, jim je dal pravico, da postanejo Božji otroci. Aleluja.

Prerokinja Ana razglaša Jezusa

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,36-40)

Tisti čas je bila neka prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu, že zelo v letih. Potem ko je preživela z možem sedem let od svojega devištva, je bila vdova do štiriinosemdesetih let; ona ni zapuščala templja, ampak je s postom in molitvijo Bogu služila noč in dan. In prav tisto uro je prišla tja in hvalila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odrešenja v Jeruzalemu.

Ko so izvršili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Dete pa je raslo in se krepilo, vedno bolj polno modrosti, in Božja milost je bila z njim.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021