Božja beseda za četrtek, 30. novembra 2023

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)

Sv. Andrej, apostol, praznik, četrtek pred prvim petkom

»Takoj sta pustila mreže in šla za njim« (Mt 4,20)

Berilo

Vera je iz oznanjevanja

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 10,9-18)

Če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš zveličan. S srcem se namreč veruje za opravičenje, z usti pa se priznava za zveličanje. Kajti Pismo pravi: »Kdor koli vanj veruje, ne bo osramočen.« Ni namreč razločka med Judom in Grkom, isti je Gospod vseh, bogat za vse, ki ga kličejo. Kajti »kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo zveličan.«

Kako naj ga vendar kličejo, v kogar niso verovali? Kako pa naj verujejo v tistega, o komer niso slišali? In kako naj slišijo brez oznanjevalca? In kako naj oznanjajo, če niso poslani? Kakor je pisano: »Kako lepe so noge oznanjujočih mir, oznanjujočih dobro!«

Toda evangeliju niso bili vsi poslušni. Izaija namreč pravi: »Gospod, kdo je veroval našemu oznanilu?« Torej je vera iz oznanila, oznanilo pa po Kristusovi besedi. Vprašam pa: »Niso mar slišali?« O pač! »Po vsej zemlji se je razlegel njih glas in do koncev sveta njih besede.«

Psalm 19

Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«

Ps 19,2-5

Nebesa razglašajo Božje veličastvo
in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok.
En dan sporoča to drugemu dnevu
in ena noč naznanja to drugi noči.
Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«
To ni beseda in niso govori,
katerih glas bi se ne mogel slišati;
po vsej zemlji se razlega njih glas
in do konca sveta njih govorica!
Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«

Evangelij

Mt 4,19

Aleluja

Aleluja. Hodíta za menoj, govorí Gospod, in narédil vaju bom za ribiča ljudi. Aleluja.

Jezusovi prvi učenci vse zapustijo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 4,18-22)

Ko je Jezus hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata, Simona, z imenom Peter, in njegovega brata Andreja, ko sta mrežo metala v morje; bila sta namreč ribiča. Reče jima: »Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta popustila mreže in šla za njim. Ko je od tam šel dalje, je videl druga dva brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ko sta z očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže, in ju je poklical. Ta dva sta takoj zapustila čoln in očeta ter šla za njim.

Sv. Andrej, apostol (30. november)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Andrej

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Sv. Andrej, apostol - Gregor Šturm - Polšnik
(7.3.2010 ob 10h, dolžina: 12:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Janez Krizostom pravi: »Takoj ko so zaslišali Jezusov klic, so učenci takoj zapustili svoje mreže. Kristus od nas pričakuje takšno vrsto takojšnje poslušnosti.« Neznani pisec razlaga: »Vsak učenec, ki se pridruži Kristusu mora nujno zapustiti te tri zemeljske navezanosti: dejanja mesa, materialne dobrine, roditelje.« Sv. Gregor Veliki gre pri razlagi še naprej: »Da bi dosegli Božje kraljestvo, je potrebno ne samo odpovedati se materialnim stvarem, ki jih kdo ima, temveč tudi svojim najbolj notranjim željam.« Neznani pisec ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Kateheza Benedikta XVI. o sv. Andreju, apostolu
Dragi bratje in sestre! V zadnjih katehezah smo govorili o liku sv. Petra. Zdaj bomo, kolikor viri to dopuščajo, spoznavali nekoliko bliže tudi drugih enajst apostolov. Zato spregovorimo danes o bratu Simona Petra, sv. Andreju, ki je prav tako eden od dvanajsterih. Prva lastnost, ki vzbuja pozornost pri Andreju, je ime; ni hebrejsko ime, kakor bi pravzaprav pričakovali, marveč grško. To ni nepomembno znamenje za kulturno odprtost njegove družine. Smo v Galileji, kjer sta ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.