Božja beseda za nedeljo, 30. januarja 2022

4. nedelja med letom (leto C)

»On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje« (Lk 4,30)

1. berilo

Bog postavi Jeremija za preroka

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 1,4-5.17-19)

V dneh kralja Jošija mi je prišla beseda Gospodova, rekoč: »Preden sem te upodóbil v materinem telesu, sem te poznal; preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil, te postavil za preroka narodom.« Ti pa si opaši ledja, vstani in jim govôri vse, kar ti ukažem. Ne ustraši se jih, da te jaz ne prestrašim pred njimi. Glej, danes te naredim za utrjeno mesto, za železen steber, za bronasto obzidje proti vsej deželi, proti Judovim kraljem, proti njegovim knezom, proti njegovim duhovnikom in proti ljudstvu dežele. Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali, ker sem jaz s teboj,« govorí Gospod, »da te rešujem.«

Psalm 71

Odpev: »Moja usta bodo oznanjala tvoje odrešenje.«

Ps 71,1-2.3-4.5-6.15.17

Gospod, vate zaupam,
naj ne bom osramočen na veke.
Otmi me v svoji pravičnosti in me osvobôdi,
nagni k meni svoje uho in me odreši.
Odpev: »Moja usta bodo oznanjala tvoje odrešenje.«
Bodi mi utrjena skala,
kamor se lahko vedno zatečem.
Zakaj ti si moja pečina in moja trdnjava,
moj Bog, osvobôdi me iz rok krivičnika.
Odpev: »Moja usta bodo oznanjala tvoje odrešenje.«
Zakaj ti, o Gospod, si moje upanje,
moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti.
Nate sem se opiral od materinega telesa,
od naročja moje matere si moj varuh.
Odpev: »Moja usta bodo oznanjala tvoje odrešenje.«
Moja usta bodo oznanjala tvojo pravičnost,
ves dan tvoje odrešenje, ki nima meje.
O Bog, učil si me od moje mladosti,
še zdaj oznanjam tvoja čudovita dela.
Odpev: »Moja usta bodo oznanjala tvoje odrešenje.«

2. berilo

Vera, upanje, ljubezen; ljubezen je največja

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 12,31-13,13)

Bratje in sestre, hrepeneti morate po večjih milostnih darovih. Naj vam pokažem še odličnejšo pot. Ko bi govóril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem brneč bron ali zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva in ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje in ko bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in ko bi izróčil svoje telo, da bi zgorel, ljubezni pa bi ne imel, mi nič ne koristi.

Ljubezen je potrpežljiva in dobrotljiva, ljubezen ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse pretrpi. Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo prešlo, kajti nepopolno spoznavamo in nepopolno prerokujemo. Ko pa pride popolno, bo nepopolno prenehalo. Ko sem bil otrok, sem govóril kakor otrok, mislil kakor otrok, sklepal kakor otrok. Ko pa sem postal mož, sem odlóžil to, kar je otroškega. Zdaj gledamo z ogledalom, v ugibanju, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor me Bog pozna. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.

Evangelij

Lk 4,18

Aleluja

Aleluja. Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim, da oznanim jetnikom prostost. Aleluja.

Jezus ni prerok samo za Jude

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,21-30)

Tisti čas je Jezus začel govoriti v shodnici: »Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On pa jim je rekel: »Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel je: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu včasu preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Naamána, ki je bil Sirec.« Ko so to slišali, je vse v shodnici zgrabila jeza. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad.

On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Martina

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

4. nedelja med letom - p. Andraž Arko - Ljubljana - Vič
(3.2.2013 ob 10h, dolžina: 9:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

4. nedelja med letom - Jožef Povh - Kamnica pri Mariboru
(31.1.2010 ob 10h, dolžina: 6:27)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 31. januar 2016 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Tudi današnja evangeljska pripoved nas kakor prejšnjo nedeljo vodi v shodnico v Nazaret, v galilejsko vas, kjer je Jezus odraščal v družini in so ga zato vsi poznali. On, ki je pred kratkim odšel in začel svoje javno delovanje, se je sedaj prvič vrnil ter se predstavil skupnosti, zbrani na sobotni dan v shodnici. Prebral je odlomek preroka Izaija, ki govori o prihodnjem Mesiji in na koncu razglasil: »Danes ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Ciril Aleksandrijski pravi: »Leto Gospodove milosti se nanaša na njegove čudeže s katerimi osvobaja stvarstvo vezi in na njegovo križanje, ko bo ta osvoboditev postala kozmična.« Origen dodaja: »Potem ko je končal z branjem Izaije, so bile oči vseh usmerjene v Jezusa, Besedo, ki je postala meso.« Sv. Evzebij Cezarejski pa dodaja: »Jezus je naznanil, da se je v njem uresničilo zveličanje po prerokbah Svetega pisma.« Sv. Ciril Aleksandrijski dodaja: »Ljudstvo je ob Jezusovem sporočilu prešlo ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

»Jezus je namreč potem, ko je končal z branjem in je nastala tišina polna pričakovanja, dejal:'Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali' (Lk 4,21). Sveti Ciril Aleksandrijski zatrjuje, da je 'danes', ki je med prvim in drugim Kristusovim prihodom, vezan na sposobnost vernika, da posluša in se pokesa (prim. PG 69, 1241). V še bolj radikalnem smislu pa je Jezus sam ta 'zveličavni danes' v zgodovini, saj vodi k popolni izpolnitvi odrešenja. Pojem 'danes', tako ljub svetemu Luku ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.