HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 30. januarja 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Martina


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (3. nedelja med letom) - Jani Družovec - Hoče pri Mariboru
(25.1.2015 ob 10h, dolžina: 7:26)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. nedelja med letom
(25.1.2015 ob 9h, dolžina: 13:07)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. nedelja med letom
(25.1.2015 ob 6h, dolžina: 9:44)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Ciril Murn - Hinje
(22.1.2012 ob 10h, dolžina: 8:58)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Jože Rogač - Podčetrtek
(25.1.2009 ob 10h, dolžina: 10:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sobota 3. tedna med letom (leto I)

»Prevzel jih je velik strah in spraševali so se: 'Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?'« (Mr 4,41)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pisec razmišlja o veri, po kateri sem prepričan, da bom dosegel, kar Bog obljublja. Tako so živeli svojo vero Abel, Henoh, Noe, Abraham. Popolnoma je zaupal Bogu in v vsem sprejemal njegovo previdnost. Okrepil bom vero in se zanesel na Gospoda v vsem, kar mi govori in kamor me kliče. Gospod, hvala za dar vere. Razsvetli mojo vsakdanjost, da ti bom zaupal, tudi takrat, ko bo težko.

Evangelij

Nevihta povzroči strah, Jezus poseže in z močno besedo ustavi besnenje narave. S prestrašenimi učenci začne pogovor o njihovi majhni veri, da še vedno ne zaupajo. Marsikdaj me prime skušnjava, da bi Gospodu očital, da me pusti samega v težavi. Gospod, daj mi moči, da se bom v stiski in nasploh v odločitvah obračal nate in tvojo pomoč. Pridi na pomoč moji šibki veri, da bom zares veroval.

Primož Krečič

Berilo

Abraham pričakuje Božje kraljestvo

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 11,1-2.8-19)

Bratje, vera je trdno prepričanje o tem, kar kdo upa, prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo. Po njej so namreč stari dosegli hvalo. Po veri je bil poslušen Abraham, ko je bil poklican, naj gre v deželo, ki naj bi jo prejel v delež; in odšel je, ne vedoč, kam gre. Po veri se je naselil v obljubljeni deželi kakor v tujini ter se z Izakom in Jakobom, ki sta bila z njim deležna iste obljube, nastanil v šotorih. Kajti pričakoval je mesta s trdnimi temelji, katerega graditelj in stvaritelj je Bog.

Po veri je tudi Sara dobila moč, da je vkljub starosti spočela, ker je verovala, da je zvest, kateri je bil to obljubil. Zato je tudi bilo od enega, in to od omrtvelega, toliko potomcev, kakor je zvezd na nebu in kakor je brezštevilnega peska ob kraju morja. V veri so vsi ti pomrli, ne da bi bili dosegli obljube; toda od daleč so jih gledali ter so pozdravljali in priznavali, da so tujci ter priseljenci na zemlji. Kateri namreč tako govorijo, razodevajo, da iščejo domovino. In ko bi bili mislili na tisto, iz katere so prišli, bi bili imeli priliko, se vrniti. Tako pa hrepenijo po boljši, to je po nebeški. Zato se Bog ne sramuje imenovati se njihov Bog; zakaj mesto jim je pripravil.

Po veri je Abraham, ko je bil skušan, v dar prinesel Izaka; in hotel je edinorojenca darovati on, ki je bil prejel obljube in ki mu je bilo rečeno: »Po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo.« Pomislil je namreč, da more Bog tudi od mrtvih obujati. Zato ga je tudi prejel kot podobo.

Spev z odpevom

Odpev: »Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo.«

Lk 1,69-70.71-72.73-75

Gospod je pripravil zveličanje
v hiši svojega služabnika Davida,
kakor je govoril po svojih prerokih
v davnih časih:
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo.«
Da nas bo rešil naših sovražnikov
in iz rok vseh, ki nas sovražijo,
da skaže usmiljenje našim očetom
ter se spomni svoje Svete zaveze.
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo.«
Kakor je prisegel našemu očetu Abrahamu,
da bomo iz rok sovražnikov rešeni
in mu služili v svetosti in pravičnosti
vse dni življenja.
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Svetíte kakor luči na svetu, držeč se besede življenja. Aleluja.

Kristus ima oblast nad vso naravo

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 4,35-41)

Ko se je tisti dan zvečerilo, je rekel Jezus svojim učencem: »Prepeljimo se na drugo stran.« Pustili so množico ter ga odpeljali s seboj v čolnu, kakor je bil; in še drugi čolni so bili z njim. In nastal je silen vihar, in valovi so pljuskali v čoln, tako da je čoln že zalivalo. On pa je bil na krmi in je na vzglavnici spal. Zbudijo ga ter mu rečejo: »Učenik, ti ni mar, da se potapljamo?« In vstal je, zapretil vetru in rekel morju: »Utihni, umiri se!« In veter je ponehal in nastala je velika tišina. Rekel jim je: »Kaj ste tako boječi? Kako da še nimate vere?« In prevzel jih je velik strah in so govorili med seboj: »Kdo neki je ta, da sta mu pokorna veter in morje?«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021