HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 3. septembra 2020

Svetnik za vsak dan
Gregor Veliki


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (22. nedelja med letom) - Jože Vehovar - Rogaška Slatina
(31.8.2014 ob 10h, dolžina: 10:46)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

22. nedelja med letom
(31.8.2014 ob 10h, dolžina: 5:58)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

22. nedelja med letom
(31.8.2014 ob 9h, dolžina: 12:35)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

22. nedelja med letom - Amadej Jazbec - Trbovlje
(28.8.2011 ob 10h, dolžina: 16:57)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj, obvezni god

Četrtek 22. tedna med letom (leto II), četrtek pred prvim petkom

»Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: 'Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!'« (Lk 5,4)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prvi naslovljenci oznanila so tisti, ki ga sprejemajo. Pavel vabi novokrščence, naj prerastejo človeške poglede različnih skupin in vsak dan sprejmejo novost svojega življenja v Kristusu. Po molitvi in premišljevanju Svetega pisma bom poglabljal odnos s Kristusom, ki je Božji Sin. Gospod, hvala, ker me vedno znova vabiš v šolo Božje modrosti, na pot, ki ne razočara.

Evangelij

Jezusova beseda spremeni Petru načrte tako, da ji verjame bolj kakor svoji izkušnji. Zato zavesla na jezero in znova vrže mreže. Ko se mu prepusti, doživi čudežni ulov. Poslušnost je odprtost, v kateri deluje moč Božje besede. Bolj bom prisluhnil tej besedi, da bo bolj učinkovita v meni. Gospod, naj ti zaupam bolj kakor vsemu drugemu, saj si gotovost, ki prinaša blagoslov in mir.

Primož Krečič

Berilo

Vse je naše, mi pa smo Kristusovi in Božji

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 3,18-23)

Bratje, nihče naj se ne vara. Če misli kdo med vami, da je moder na tem svetu, naj postane nespameten, da bo moder. Zakaj modrost tega sveta je nespamet pri Bogu. Pisano je namreč: »Ujame modre v njih zvijači.« In zopet: »Gospod pozna misli modrih, da so prazne.« Zatorej naj se z ljudmi nihče ne hvali, zakaj vse je vaše, naj bo Pavel ali Apolo ali Kefa ali svet ali življenje ali smrt ali sedanje ali prihodnje: vse je vaše, vi pa Kristusovi, Kristus pa Božji.

Psalm 24

Odpev: »Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje.«

Ps 24,1-2.3-4.5-6

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
Zakaj on ji je na morjih postavil temelje,
utŕdil jo je na veletókih.
Odpev: »Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje.«
Kdo se bo povzpel na Gospodovo goro,
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Tisti, ki je nedolžnih rok in čist v srcu,
ki ne prisega po krivem.
Odpev: »Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje.«
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda,
pravičnost od Boga, svojega rešitelja.
To je rod tistih, ki te iščejo,
ki hočejo najti tvoje obličje, Bog Jakobov.
Odpev: »Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom in úči me svojih zakonov. Aleluja.

Apostoli pustijo vse in gredo za Jezusom

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 5,1-11)

Tisti čas je množica pritiskala za Jezusom, da bi poslušala Božjo besedo; on je pa stal ob Genezareškem jezeru in zagledal dva čolna, ki sta bila pri bregu; ribiči so bili stopili iz njih in so izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, ki je bil Simonov, in ga prosil, naj odrine malo od kraja; in sédel je in iz čolna množice učil.

Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite svoje mreže na lov!« Simon se je oglasil in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, da so se njih mreže trgale. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Ti so prišli in napolnili so oba čolna, da sta se potapljala. Ko pa je to videl Simon Peter, je padel Jezusu k nogam in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Groza je bila namreč obšla njega in vse, ki so bili z njim, zaradi ribjega lova, ki so ga bili zajeli; prav tako pa tudi Zebedejeva sinova Jakoba in Janeza, ki sta bila Simonova tovariša. Jezus je pa Simonu rekel: »Ne boj se; odslej boš ljudi lovil.« In potegnili so čolna h kraju, popustili vse in šli za njim.
Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj (3. september)

Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj (leto II), četrtek pred prvim petkom, obvezni god

Berilo

Bog obiskuje svoje ovce kot dobri pastir

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 34,11-16)

Tako govori Gospod Bog: Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal nanje. Kakor pastir gleda na svojo čredo, ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne.

Pripeljem jih izmed ljudstev in zberem jih iz dežel ter privedem v njihovo deželo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel; na Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki. Tam bodo počivale na ljubkem pašniku; imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah.

Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jim bom nudil počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Pasel jih bom, kakor je prav.

Psalm 22

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 22,1-6

Zborovodju, po napevu »Košuta ob zori«, psalm, Davidov.

Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Daleč proč si od prošenj, od besed mojega vpitja.
Moj Bog, podnevi kličem in me ne uslišiš,
ponoči in ne paziš name.
In vendar prebivaš ti v svetišču,
slava Izraelova!
V tebe so upali naši očetje,
upali so in osvobodil si jih.
K tebi so klicali in so bili rešeni,
v tebe so upali in niso bili osramočeni.

Evangelij

Prim. 1 Pt 2,25

Aleluja

Aleluja. Kakor ovce ste blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020