HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 3. septembra 2019

Svetnik za vsak dan
Gregor Veliki


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (22. nedelja med letom) - Slavko Kalan - Velesovo
(1.9.2013 ob 10h, dolžina: 9:31)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

22. nedelja med letom - Lojze Kozar - Odranci
(29.8.2010 ob 10h, dolžina: 7:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj, obvezni god

Torek 22. tedna med letom (leto I)

»Strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila izrečena z oblastjo« (Lk 4,32)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Duhovno življenje ni slepa varnost, ampak budnost za uresničenje Božjih načrtov. Tako ob dnevu sodbe ne bo presenečenja. Sodba bo prišla nepričakovano kakor tat ali porod. Drža budnosti dela kristjane za ljudi svetlobe in prosojnosti, predvsem da jih ni strah, kaj se bo zgodilo z njimi. Gospod, hvala, ker me minljivost življenja spodbuja še k večji dejavnosti in odgovornosti.

Evangelij

Jezus uresničuje odrešenje, ko se bojuje z demoni, jih prisili k molku in osvobaja obsedene. Njegova beseda ima oblast nad vsem, kar ogroža človeka. Okrepil bom svojo vero, da je Jezus močnejši od vseh sil zla. Sprejel bom moč njegove besede, ki rešuje iz vsakršnega zla in nemoči. Gospod, hvala za tvojo besedo, ki razkriva resnico in me osvobaja od vseh zasužnjenosti.

Primož Krečič

Berilo

Jezus je umrl za nas, da bi mi z Njim živeli

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 5,1-6.9-11)

O času in uri, bratje, pa ne potrebujete, da bi vam pisali. Zakaj sami dobro veste, da pride Gospodov dan kakor tat ponoči.

Ko bodo namreč govorili: »Mir in varnost,« takrat jim pride nagla poguba kakor noseči porodna bolečina in ne bodo ubežali. Vi pa, bratje, niste v temi, da bi vas ta dan zalotil kakor tat. Zakaj vsi vi ste otroci luči in otroci dneva; nismo otroci noči in ne teme. Torej ne spimo kakor drugi, ampak čujmo in bodimo trezni.

Kajti Bog nas ni namenil za jezo, marveč, da dosežemo zveličanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je za nas umrl, da bi mi z njim živeli, naj čujemo ali spimo. Zato se tolažite med seboj in spodbujajte drug drugega, kakor to že delate.

Psalm 27

Odpev: »Gospodove dobrote bom užival v deželi živih.«

Ps 27,1.4.13-14

Gospod je moja luč in moja rešitev,
koga bi se bal?
Gospod je varuh mojega življenja,
pred kom bi trepetal?
Odpev: »Gospodove dobrote bom užival v deželi živih.«
Eno prosim, Gospod, eno želim,
da bi prebival vse življenje v tvoji hiši,
da bi užival tvojo milino
in gledal tvoj tempelj.
Odpev: »Gospodove dobrote bom užival v deželi živih.«
Verujem, da bom užival Gospodove dobrote
v deželi živih.
Upaj v Gospoda, bodi pogumen,
naj se ti okrepi srce, upaj v Gospoda!
Odpev: »Gospodove dobrote bom užival v deželi živih.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša; besede večnega življenja imaš. Aleluja.

Hudi duh pričuje o Jezusu

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,31-37)

Tisti čas je prišel Jezus v Kafarnáum, in jih je v soboto učil. In strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila polna oblasti. V shodnici pa je bil človek, ki je imel hudega duha, in je zakričal z močnim glasom: »Pusti! Kaj imaš ti z nami, Jezus Nazarečan? Si prišel, da nas pogubiš? Vem, kdo si – svetnik Božji.« Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Hudi duh ga je vrgel na sredo ter šel iz njega in ga ni nič poškodoval. Groza je obšla vse in govorili so med seboj: »Kakšna je ta beseda, da z oblastjo in močjo ukazuje hudim duhovom in odhajajo?« In širil se je glas o njem po vseh krajih v okolici.
Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj (3. september)

Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj (leto I), obvezni god

Berilo

Bog obiskuje svoje ovce kot dobri pastir

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 34,11-16)

Tako govori Gospod Bog: Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal nanje. Kakor pastir gleda na svojo čredo, ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne.

Pripeljem jih izmed ljudstev in zberem jih iz dežel ter privedem v njihovo deželo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel; na Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki. Tam bodo počivale na ljubkem pašniku; imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah.

Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jim bom nudil počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Pasel jih bom, kakor je prav.

Psalm 22

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 22,1-6

Zborovodju, po napevu »Košuta ob zori«, psalm, Davidov.

Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Daleč proč si od prošenj, od besed mojega vpitja.
Moj Bog, podnevi kličem in me ne uslišiš,
ponoči in ne paziš name.
In vendar prebivaš ti v svetišču,
slava Izraelova!
V tebe so upali naši očetje,
upali so in osvobodil si jih.
K tebi so klicali in so bili rešeni,
v tebe so upali in niso bili osramočeni.

Evangelij

Prim. 1 Pt 2,25

Aleluja

Aleluja. Kakor ovce ste blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020