HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 3. septembra 2012

Svetnik za vsak dan
Gregor Veliki


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (22. nedelja med letom) - Primož Erjavec
(30.8.2015 ob 10h, dolžina: 4:17)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

22. nedelja med letom
(30.8.2015 ob 9h, dolžina: 11:40)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

22. nedelja med letom
(30.8.2015 ob 8h, dolžina: 11:53)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

22. nedelja med letom
(30.8.2015 ob 8h, dolžina: 11:08)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

22. nedelja med letom - Mirko Simončič oz Zvone Štrubelj - Ankaran
(2.9.2012 ob 10h, dolžina: 6:18)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

22. nedelja med letom - Simon Potnik - Zreče
(30.8.2009 ob 10h, dolžina: 13:27)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj, obvezni god

Ponedeljek 22. tedna med letom (leto II)

»In začel jim je govoriti: 'Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.'« (Lk 4,21)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ob grški modrosti, ki je doma v Korintu, Pavel poudarja, da evangeljska moč in modrost slonita le na Kristusovem križu, ki prihaja po apostolskem oznanilu in odprtosti vere. Bolj odločno in jasno bom sprejemal oznanilo o Jezusovem križu in vstajenju. Gospod, hvala, ker mi v vsaki okoliščini kažeš neskončno moč svoje ljubezni.

Evangelij

Jezus pove, da prinaša napovedano oznanilo o odrešenju v moči Svetega Duha. Toda domači ljudje ga ne sprejmejo. Jezus me rešuje od zla. Odprl se bom njegovemu Duhu in sprejel njegovo moč nad zlom. Gospod, pomagaj mi, da bom sprejemljiv za tvoj dar. Odpravi iz mene vsa napačna pričakovanja in predsodke.

Primož Krečič

Berilo

Vera raste iz Božje moči

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 2,1-5)

Ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti vam oznanjat Božje pričevanje. Sklenil sem bil namreč nič drugega ne vedeti med vami ko za Jezusa Kristusa, in to križanega. Prišel sem k vam slaboten in v strahu in velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v skazovanju Duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na Božji moči.

Psalm 119

Odpev: »Ljubim Božjo postavo.«

Ps 119,97.98.99.100.101.102

Kako ljubim tvojo postavo!
Ves dan jo premišljujem.
Naredila me je modrejšega od sovražnikov,
ker je vekomaj z menoj.
Odpev: »Ljubim Božjo postavo.«
Pametnejši sem od vseh svojih učiteljev,
ker premišljujem tvoje odredbe.
Razumnejši sem od starcev,
ker spolnjujem tvoje zapovedi.
Odpev: »Ljubim Božjo postavo.«
Od vsake slabe poti zadržujem svoje noge,
da bi se držal tvojih besed.
Od tvojih odlokov ne krenem,
v njih me ti poučuješ.
Odpev: »Ljubim Božjo postavo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica, posveti nas v resnici. Aleluja.

Jezus oznanja blagovest ubogim, v Nazaretu ga odklonijo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,16-30)

Tisti čas je Jezus prišel v Nazaret, kjer je bil vzrejen; po svoji navadi je šel sobotni dan v shodnico in je vstal, da bi bral. Dali so mu knjigo preroka Izaija. Odprl je knjigo ter našel mesto, kjer je bilo pisano: »Gospodov duh je nad menoj; ker me je mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim; da naznanim jetnikom oproščenje in slepim pogled, da izpustim zatirane v prostost in oznanim leto Božjega usmiljenja.« Zaprl je knjigo, jo dal služabniku in sédel; vseh oči v shodnici so bile vanj uprte.

Začel jim je govoriti: »Danes se je to pismo spolnilo, kakor ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali in so se čudili besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust – pa so govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« Rekel jim je: »Kajpada mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sam sebe!‹ Kar smo slišali, da si storil v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v svojem kraju.« Rekel je pa: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v njegovem kraju.

V resnici vam povem: Mnogo vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dnevih, ko se je zaprlo nebo za tri leta in šest mesecev in je nastala velika lakota po vsej deželi: pa k nobeni izmed njih ni bil Elija poslan razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. In mnogo gobavih je bilo v Izraelu ob času preroka Elizeja, pa nobeden izmed njih ni bil očiščen razen Naamána, ki je bil Sirec.«

Vsi v shodnici so se razsrdili, ko so to slišali. Vstali so, ga vrgli iz mesta ter odvedli na rob hriba, na katerem je bilo njih mesto sezidano, da bi ga pahnili v prepad. Toda on je šel po sredi med njimi – in je odhajal.
Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj (3. september)

Sv. Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj (leto II), obvezni god

Berilo

Bog obiskuje svoje ovce kot dobri pastir

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 34,11-16)

Tako govori Gospod Bog: Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal nanje. Kakor pastir gleda na svojo čredo, ko je med svojimi razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz pogledal na svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temnega dne.

Pripeljem jih izmed ljudstev in zberem jih iz dežel ter privedem v njihovo deželo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel; na Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki. Tam bodo počivale na ljubkem pašniku; imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah.

Jaz sam bom pasel svoje ovce in jaz jim bom nudil počitek, govori vsemogočni Gospod. Izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke obvarujem. Pasel jih bom, kakor je prav.

Psalm 22

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 22,1-6

Zborovodju, po napevu »Košuta ob zori«, psalm, Davidov.

Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Daleč proč si od prošenj, od besed mojega vpitja.
Moj Bog, podnevi kličem in me ne uslišiš,
ponoči in ne paziš name.
In vendar prebivaš ti v svetišču,
slava Izraelova!
V tebe so upali naši očetje,
upali so in osvobodil si jih.
K tebi so klicali in so bili rešeni,
v tebe so upali in niso bili osramočeni.

Evangelij

Prim. 1 Pt 2,25

Aleluja

Aleluja. Kakor ovce ste blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020