HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 3. avgusta 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Lidija


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (18. nedelja med letom)
(2.8.2015 ob 19h, dolžina: 9:14)

Br. Stane Bešter, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

18. nedelja med letom - p
(2.8.2015 ob 10h, dolžina: 10:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

18. nedelja med letom
(2.8.2015 ob 9h, dolžina: 13:35)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

18. nedelja med letom
(2.8.2015 ob 7h, dolžina: 10:01)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

18. nedelja med letom - Jože Benkovič - Pertoča
(5.8.2012 ob 10h, dolžina: 13:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

18. nedelja med letom
(2.8.2009 ob 10h, dolžina: 10:51)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Torek 18. tedna med letom (leto I)

»On mu je dejal: 'Pridi!' In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu.« (Mt 14,29)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Mirjam in Aron sta bila kritična do Mojzesa, pri tem pa sta pozabila, da ga je Bog izbral za posebno nalogo in imel z njim globok odnos. Mojzes je pri tem ostal ponižen. Tudi ko bom pokazal na napake, se bom trudil spoštovati dostojanstvo človeka, zlasti voditeljev, ki so izbrani od Boga. Gospod, hvala za zgled Mojzesa, ki je ob vsej veličini znal krotko sprejemati kritiko in težave.

Evangelij

Jezus zavrne farizeje in pismouke glede dlakocepskega izpolnjevanja obrednih izročil in izpostavi pomen Božje zapovedi. Človeka ne omadežuje, kar pride od zunaj, ampak iz notranjosti. Prečiščeval bom svojo notranjost z Božjo besedo in se izogibal formalizma. Gospod, hvala, ker me vodiš in vzgajaš s svojo besedo. Daj, da bom z zvestim življenjem dajal čast Bogu.

Primož Krečič

Berilo

Mojzes ni navaden prerok

Berilo iz 4. Mojzesove knjige (4 Mz 12,1-13)

Marija in Aron sta očitala bratu Mojzesu zaradi poganske žene, ki jo je vzel; oženil se je namreč s kušitsko ženo. Rekla sta: »Ali je Gospod govoril samo z Mojzesom? Ali ni govoril tudi z nama?« Gospod je to slišal. Mojzes pa je bil zelo krotak, bolj kot vsi ljudje na zemlji. Takoj je Gospod rekel Mojzesu, Aronu in Mariji: »Pojdite vsi trije k shodnemu šotoru!« In so šli.

Gospod pa je stopil dol v oblačnem stebru in se postavil k vhodu v šotor ter poklical Arona in Marijo. Ko sta oba prišla, je rekel: »Poslušajta moje besede! Ako je med vami Gospodov prerok, se mu razodenem v prikazni, v sanjah govorim z njim. Ni pa tako z mojim služabnikom Mojzesom; ta je zaupnik vse moje hiše: od ust do ust govorim z njim, v videnju in ne v temnih odkritjih, in gledati sme Gospodovo podobo. Zakaj se nista bala očitati mojemu služabniku Mojzesu?« In Gospodova jeza se je vnela zoper njiju in je odšel. Oblak se je umaknil iznad šotora. In glej, Marija je bila od gobavosti bela kakor sneg.

Aron se je obrnil k Mariji, in glej, bila je gobava. Tedaj je Aron rekel Mojzesu: »Prosim, moj gospod, ne nakladaj nama greha, ki sva ga tako nespametno storila! Naj ne bom kot mrtvorojen otrok, čigar meso je na pol gnilo, ko pride na svet.« Tedaj je Mojzes zavpil h Gospodu: »O Bog, prosim te, ozdravi jo!«

Psalm 51

Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«

Ps 51,3-7.12-13

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti,
po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho!
Popolnoma me operi moje krivde
in mojega greha me očisti.
Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«
Svojo pregreho spoznavam in moj greh mi je vedno
pred očmi.
Zoper tebe samega sem grešil
in, kar je zlo pred teboj, sem storil.
Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«
Da se skažeš pravičnega s svojim izrekom,
brez graje v svoji sodbi.
Glej, s krivdo sem se rodil
in z grehom me je spočela moja mati.
Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«
Čisto srce, o Bog, mi ustvari
in duha stanovitnosti v meni obnovi!
Ne zavrzi me izpred svojega obličja,
in svojega svetega duha mi ne odvzemi!
Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega življenja. Aleluja.

Peter hoče k Jezusu po vodi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 14,22-36)

Ko se je množica nasitila, je Jezus velel učencem, naj stopijo v čoln in se peljejo pred njim na drugo stran; medtem bi on razpustil množice. Ko jih je razpustil, je šel na goro, da bi na samem molil, in ko se je zvečerilo, je bil sam ondi. Čoln pa je bil že več tečajev od brega; premetavali so ga valovi, kajti veter je bil nasproten.

Ob četrti nočni straži pa je šel k njim peš po morju. Ko so ga učenci videli hoditi po morju, so se prestrašili in rekli: »Prikazen je!« In so od strahu zavpili. Ali Jezus jih je takoj ogovoril: »Bodite brez skrbi, jaz sem; ne bojte se!« Oglasil pa se mu je Peter in rekel: »Gospod, če si ti, mi reci, naj grem k tebi po vodi.« »Pridi!« mu je rekel.

Peter je stopil iz čolna in šel po vodi ter dospel do Jezusa. Ko je pa videl silni veter, se je zbal; začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« Takoj pa je Jezus stegnil roko, ga prijel in mu rekel: »Malovernež, zakaj si dvomil?« In stopila sta v čoln in veter je nehal. Ti, ki so bili v čolnu, pa so pristopili, padli predenj in rekli: »Resnično si Božji Sin!« Ko so se prepeljali, so prišli v genezareško pokrajino. Kakor hitro pa so ga možje tega kraja spoznali, so sporočili po vsej tisti okolici; prinesli so mu vse bolnike in ga prosili, da bi se le dotaknili roba njegove obleke; in kateri koli so se ga dotaknili, so ozdraveli.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021