HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 3. julija 2018

Sv. Tomaž, apostol (3. julij)

Zadnja homilija (13. nedelja med letom) - Ivan Rojnik - Vuhred
(28.6.2015 ob 10h, dolžina: 12:43)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

13. nedelja med letom
(28.6.2015 ob 10h, dolžina: 5:30)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

13. nedelja med letom
(28.6.2015 ob 8h, dolžina: 10:17)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

13. nedelja med letom - Andrej Golčnik - Šmarjeta na Dolenjskem
(1.7.2012 ob 10h, dolžina: 5:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

13. nedelja med letom - Leopold Korat - Podgorje pri Slovenj Gradcu
(28.6.2009 ob 10h, dolžina: 7:47)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Tomaž, apostol, praznik

»Jezus mu je rekel: 'Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!''« (Jn 20,29)

Berilo

Apostoli so temelj Cerkve

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 2,19-22)

Bratje in sestre, niste več tujci in priseljenci, ampak sodržavljani svetih in Božji domačini, zidani na temelju apostolov in prerokov. Glavni vogelni kamen je sam Jezus Kristus, na katerem vsa stavba skladno raste v svet tempelj v Gospodu, v katerega se tudi vi vzidavate za Božje bivališče v Duhu.

Psalm 116

Odpev: »Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij.«

Ps 116,1-2

Hvalite Gospoda, vsi narodi,
slavite ga, vsa ljudstva.
Močna je do nas njegova ljubezen,
Gospodova zvestoba traja vekomaj.
Odpev: »Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij.«

Evangelij

Jn 20,29

Aleluja

Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo! Aleluja.

Jezus utrdi Tomaževo vero

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,24-29)

Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se imenuje Dvojček, ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Pripovedovali so mu torej drugi učenci: »Gospoda smo videli.« On jim je pa rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah znamenja žebljev in ne vtaknem svojega prsta v znamenja žebljev in ne položim svoje roke v njegovo stran, ne bom veroval.«

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž med njimi. Jezus pride pri zaprtih vratih, stopi v sredo in reče: »Mir vam bodi!« Potem reče Tomažu: »Deni svoj prst semkaj in poglej moje roke; podaj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren!« Tomaž mu odgovori: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu reče: »Ker si me videl, veruješ; blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018