HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 3. junija 2020

Svetnik za vsak dan
Sv. Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (9. nedelja med letom) - br. Janez Papa - Ljubljana - Šiška
(6.3.2011 ob 10h, dolžina: 10:36)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Karel Lwanga, obvezni god

Sreda 9. tedna med letom (leto II)

»Ni pa Bog mrtvih, ampak živih.« (Mr 12,27a)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jetnik Pavel piše iz Rima ljubljenemu učencu Timoteju. Spodbuja ga, naj okrepi zaupanje v Boga in poživi dar Svetega Duha, ki mu je bil dan. Vabi ga, naj bo pripravljen za evangelij tudi trpeti. Po zgledu svetega Pavla in drugih mučencev bom bolj trdno zaupal v Gospoda in pričeval zanj, ko bo treba. Gospod, okrepi mojo vero in ljubezen, da te bom slavil in govoril o tebi sodobnemu svetu.

Evangelij

S saduceji se Jezus pogovarja o predpisu, da mora vdovo poročiti možev brat. Ob vprašanju vstajenja jim pove, da to ni biološko nadaljevanje življenja, ampak dar božje zvestobe, ki ne more prelomiti ljubezenske zaveze s človekom. Hvalil bom Boga, ker želi, da bi polno živel. Gospod, hvala, ker si s svojo smrtjo uničil mojo smrt in mi odprl vstop v življenje, ki ne mine.

Primož Krečič

Berilo

Poživimo v sebi Božjo milost

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju (2 Tim 1,1-3.6-12)

Pavel, apostol Jezusa Kristusa po božji volji, da oznanja življenje v Jezusu Kristusu, ljubljenemu sinu Timoteju: Milost, usmiljenje in mir od Boga Očeta in Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Hvaležen sem Bogu, ki mu služim od dedov s čisto vestjo, kakor imam v svojih molitvah noč in dan vedno tebe v spominu. Zaradi tega te spominjam, da poživiš božjo milost, ki je v tebi po polaganju mojih rok. Bog nam ni dal duha boječnosti, ampak moči in ljubezni in razumnosti. Ne sramuj se torej pričevanja o našem Gospodu in ne mene, njegovega ujetnika, marveč trpi z menoj za evangelij po moči Boga.

On nas je odrešil in nas poklical s svetim klicem, ne po naših delih, temveč po lastnem sklepu in milosti. Milost nam je bila podeljena v Jezusu Kristusu pred večnimi časi, razodeta pa zdaj s prihodom našega Odrešenika Jezusa Kristusa, ki je uničil smrt, osvetlil pa življenje in neminljivost po evangeliju, za katerega sem jaz postavljen kot oznanjevalec in apostol ter učitelj poganov. To je tudi vzrok, da to trpim, a ne sramujem se, saj vem, komu sem veroval, in sem prepričan, da more moj zaklad ohraniti za tisti dan.

Psalm 123

Odpev: »Gospod, k tebi se oziram.«

Ps 123,1-2

Gospod, k tebi se oziram,
k tebi, ki prebivaš v nebesih.
Naše oči gledajo na Gospoda,
na Gospoda, našega Boga.
Odpev: »Gospod, k tebi se oziram.«
Tako gledamo na Gospoda, našega Boga,
kakor oči hlapcev na roke svojih gospodarjev,
kakor oči dekle na roke svoje gospodinje,
dokler se nas ne usmili.
Odpev: »Gospod, k tebi se oziram.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospodova beseda ostane vekomaj; to pa je beseda, ki vam je bila oznanjena. Aleluja.

Bog daje in ohranja življenje

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,18-27)

Tisti čas pridejo k Jezusu saduceji, ki pravijo, da ni vstajenja, in ga vprašajo: »Učenik, Mojzes nam je zapisal: ›Če komu umrje brat in zapusti ženo, otrok pa ne zapusti, naj njegov brat vzame njegovo ženo in obudi zarod svojemu bratu.‹ Bilo pa je sedem bratov: in prvi se je oženil, pa je umrl in ni zapustil potomstva. Vzel jo je drugi, pa je umrl in tudi ta ni zapustil potomstva. In tretji prav tako. In vseh sedem ni zapustilo potomstva. Za vsemi je umrla tudi žena. Čigava izmed njih bo torej žena ob vstajenju, ko bodo vstali? Kajti vseh sedem jo je imelo za ženo.«

Jezus jim je odgovoril: »Ali se ne motite zato, ker ne poznate pisma in ne Božje moči? Ko bodo namreč vstali od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile, ampak bodo kakor angeli v nebesih. O mrtvih pa, da bodo vstali, mar niste brali v Mojzesovi knjigi, v zgodbi o grmu, kako je Bog rekel Mojzesu: ›Jaz sem Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov‹? Ni Bog mrtvih, ampak živih. Zelo se torej motite.«
Sv. Karel Lwanga (3. junij)

Sv. Karel Lwanga (leto II), obvezni god

Berilo

Bog sprejme daritev mučencev

Berilo iz knjige modrosti (Mdr 3,1-9)


Pravičnih duše pa so v božji roki
in trpljenje jih ne zadene.
Očem nespametnih so se zdeli mrtvi,
njih odhod je veljal za nesrečo
in ločitev od nas za uničenje,
oni pa so v miru.
Kajti čeprav so po sodbi ljudi bili mučeni,
je njih upanje polno neumrljivosti;
in po kratkem trpljenju dobé velike dobrote.
Zakaj Bog jih je preizkusil
in našel, da so njega vredni.
Kakor zlato v topilnici jih je preizkusil
in kakor žgalno daritev jih sprejel.
V času njih obiskanja se bodo zasvetili,
in kakor iskre po strnišču stekli.
Sodili bodo narode in gospodovali ljudstvom,
in kraljeval jim bo Gospod na veke.
Kateri vanj zaupajo, bodo spoznali resnico,
in kateri so zvesti, bodo v ljubezni pri njem vztrajali,
zakaj milost in usmiljenje dosežejo njegovi izvoljeni.

Psalm 126

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja.
Odpev
Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli.
Odpev
Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem.
Odpev
Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope.
Odpev

Evangelij

Prim. Mt 10,32

Aleluja

Aleluja. Kdor bo mene priznal pred ljudmi, ga bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Aleluja.

Mučenci naj se ne bojijo telesne smrti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,28-33)

28 Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti; bojte se marveč tistega, ki more dušo in telo v pekel pogubiti. 29 Ali se ne prodajata dva vrabca za en novčič? In ne eden izmed njih ne pade na tla brez (volje) vašega Očeta. 30 Vam pa so tudi lasje na glavi vsi prešteti. 31 Nikar se torej ne bojte! Več ko mnogo vrabcev ste vredni vi. 32 Vsakega torej, kdor bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih; 33 kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, njega bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020