HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za nedeljo, 3. marca 2019

Svetnik za vsak dan
Sv. Kunigunda


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

8. nedelja med letom (leto C)

»'Iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.'« (Lk 6,45)

1. berilo

Besede razodevajo človekovo mišljenje

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 27,4-7)

Če tresemo rešeto, ostanejo na njem odpadki, podobno je s smetmi v človekovem govorjenju. Lončarsko posodo preizkuša peč, tako človeka preizkusimo v pogovoru z njim. Nego drevesa dokaže njegov sad, tako beseda razodene misli človekovega srca. Ne hvali moža, dokler ne spregovorí, tako namreč preizkušamo ljudi.

Psalm 92

Odpev: »Dobro je, Gospod, da te slavimo.«

Ps 92,2-3.13-14.15-16

Dobro je, Gospod, da te slavimo,
da prepevamo tvojemu imenu, Najvišji,
da zjutraj oznanjamo tvojo dobroto,
tvojo zvestobo ponoči.
Odpev: »Dobro je, Gospod, da te slavimo.«
Pravični pa poganjajo kakor palma,
rastejo kakor cedra na Libanonu.
Vsajeni so v Gospodovi hiši,
v dvorih našega Boga cvetijo.
Odpev: »Dobro je, Gospod, da te slavimo.«
Še v starosti rodijo sadove,
ostanejo polni soka in zelenja,
Oznanjajo, da je Gospod pravičen,
v njem, ki je moja skala, ni izprijenosti.
Odpev: »Dobro je, Gospod, da te slavimo.«

2. berilo

V Kristusu zmagujemo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,54-58)

Bratje in sestre, ko si bo to, kar je uničljivo, obleklo neuničljivost, in to, kar je umrljivo, obleklo neumrljivost, tedaj se bo izpolnila beseda, ki je zapisana: Smrt je použita v zmagi. Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo? Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato, moji ljubi bratje, bodite stanovitni, neomahljivi, nadvse uspešni v Gospodovem delu, saj veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen.

Evangelij

Flp 2,15d-16a

Aleluja

Aleluja. Žarite na svetu kakor zvezde. Držite se besede življenja. Aleluja.

Govorjenje razodeva človekovo notranjost

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,39-45)

Tisti čas je Jezus povedal učencem tole priliko: »Mar more slepi voditi slepega? Ali ne bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem. Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš videl, da lahko odstraniš tudi iver iz očesa svojega brata.

Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Smokev ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega húdo; iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021