HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 3. februarja 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Blaž


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Jezusovo darovanje - Svečnica) - Pavle Novak - Šentjakob ob Savi
(2.2.2014 ob 10h, dolžina: 9:32)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Jezusovo darovanje - Svečnica
(2.2.2014 ob 9h, dolžina: 10:47)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Sv. Blaž, obvezni god

Sreda 4. tedna med letom (leto I)

»In čudil se je njihovi neveri« (Mr 6,6)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog je podoben očetu, ki vzgaja svojega sina. Zanj je vzgoja težka, brani se je, vendar bo kasneje očetu hvaležen, da ga je to naučil. Preizkušnje pridejo za vse ljudi. Ko bodo prišle težave, ne bom vzdihoval in se pritoževal nad ljudmi in Bogom, ampak se vztrajno boril in jih premagoval. Gospod, naj me bolečine in preizkušnje še bolj povežejo s tvojo pomočjo in z vsemi, ki mi stojijo ob strani.

Evangelij

Opazujem, kako se obnašajo domačini do Jezusa v shodnici. Ko oznanja, se začudijo, potem pa se nad njim pohujšujejo, saj ostaja zanje le domačin iz preproste družine. Če bom odprt za Božje delovanje in priznal Jezusa za Gospoda, bo v meni uresničil svoje odrešenje. Gospod, daj, da te bom brez pomislekov sprejel za Božjega Sina in ne zgolj kot tesarja iz Nazareta.

Primož Krečič

Berilo

Bog očiščuje s trpljenjem

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 12,4-7.11-15)

Bratje, niste se še do krvi ustavljali v boju zoper greh; pozabili ste tolažbo, ki vam kakor sinovom govori: »Moj sin, ne preziraj Gospodovega strahovanja in ne omaguj, kadar te kara: kogar namreč Gospod ljubi, ga strahuje in tepe vsakega sina, katerega sprejme.« Za vzgojo to prenesite. Kakor s sinovi ravna Bog z vami; kajti kje je sin, ki bi ga oče ne strahoval? Nobeno strahovanje pa se takrat, ko se vrši, ne zdi veselo, ampak bridko; pozneje pa daje tistim, ki so po njem izučeni, miru polni sad pravičnosti. Zato »vzravnajte onemogle roke in klecava kolena ter napravite za svoje noge ravna pota«, da bi se to, kar je hromo, še ne izvinilo, marveč da bi ozdravelo.

Prizadevajte si za mir z vsemi in za svetost, brez katere nihče ne bo videl Gospoda. Pazite, da kdo ne izgubi Božje milosti; da ne bo kaka grenka korenina pognala ter delala nadlege in bi se jih po njej mnogo okužilo.

Psalm 103

Odpev: »Gospodova milosrčnost traja vekomaj.«

Ps 103,1-2.13-14.17-18

Slavi, moja duša, Gospoda,
in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime!
Slavi, moja duša, Gospoda,
ne pozabljaj nobene njegovih dobrot!
Odpev: »Gospodova milosrčnost traja vekomaj.«
Kakor se oče usmili otrok,
se Gospod usmili njih, ki se ga boje.
Zakaj on ve, iz česa smo,
spominja se, da smo prah.
Odpev: »Gospodova milosrčnost traja vekomaj.«
Gospodova milosrčnost traja vekomaj
nad njimi, ki se ga boje,
in njegova pravičnost nad otrok otroki,
nad njimi, ki držijo njegovo zavezo.
Odpev: »Gospodova milosrčnost traja vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Naš Odrešenik Jezus Kristus je uničil smrt in osvetlil življenje po evangeliju. Aleluja.

Prerok je brez časti v domačem kraju

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,1-6)

Tisti čas je Jezus odšel v svoj kraj in spremljali so ga njegovi učenci. Ko je prišla sobota, je začel v shodnici učiti in mnogi so strme poslušali ter govorili: »Od kod ima ta vse to in kakšna je modrost, ki mu je dana, in kakšni čudeži se godijo po njegovih rokah? Ali ni to tesar, sin Marije in brat Jakoba in Jožefa in Juda in Simona? In ali niso njegove sestre tukaj pri nas?« In spotikali so se nad njim. Jezus jim je pa rekel: »Ni brez časti prerok razen v svojem kraju in med svojimi sorodniki in na svojem domu.« In ni mogel tam storiti nobenega čudeža, razen da je na nekatere bolnike položil roke in jih ozdravil. Čudil se je njihovi nevernosti. In hodil je po vaseh v okolici in učil.
Sv. Blaž (3. februar)

Sv. Blaž (leto I), obvezni god

Berilo

Vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 12,1-4)

Bratje, tudi mi, ki imamo toliko prič okoli sebe, odložimo vso težo in zapeljivi greh, vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka, in glejmo na voditelja in dopolnitelja vere, na Jezusa. Ta je namesto veselja, ki ga je čakalo, s preziranjem sramote pretrpel križ in sedel na desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov prenesel toliko nasprotovanja zoper sebe, da ne omagate, utrujeni v svojih srcih. Niste se še do krvi ustavljali v boju zoper greh.

Psalm 22

Odpev: »Gospodu gre moja hvalnica.«

Ps 22,26-28.30.32

26 Od tebe prihaja moj hvalospev v velikem zboru,
spolnil bom svoje obljube vpričo tistih, ki se ga boje.
27 Ubožci bodo jedli in se nasitili,
hvalili bodo Gospoda, kateri ga iščejo:
»Naj vaša srca žive na veke.«
28 Vsa zemlja se bo spomnila in se h Gospodu vrnila,
vsi rodovi narodov se mu bodo klanjali.
30 Le njemu se bodo klanjali vsi, ki v zemlji spijo,
pred njim se bodo pripogibali vsi, ki se v prah spremene.
32 prihodnjemu rodu
in oznanjal bo njegovo pravičnost ljudstvu, ki se bo še rodilo:
»To je storil Gospod!«

Evangelij

2 Tim 1,10

Aleluja

Aleluja. Naš odrešenik Kristus Jezus je uničil smrt in razsvetlil življenje in nepropadljivost po evangeliju. Aleluja.

Jezus pokliče deklico nazaj v življenje

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 5,21-43)

Ko se je Jezus v čolnu prepeljal spet na drugo stran, se je zbrala okoli njega velika množica in je ostal kraj morja. Tedaj pride eden izmed načelnikov shodnice, po imenu Jair; ko ga ugleda, mu pade k nogam in ga zelo prosi: »Moja hčerka umira; pridi in položi roko nanjo, da ozdravi in bo živela.« In Jezus je odšel z njim. Spremljalo ga je pa mnogo ljudi in so ga stiskali.

Neka žena, ki je že dvanajst let imela krvotok in je veliko pretrpela od mnogih zdravnikov ter potrošila vse svoje imetje, pa ji ni nič pomagalo, ampak se ji je še poslabšalo, je slišala o Jezusu, se mu v gneči od zadaj približala in se dotaknila njegove obleke. Mislila je namreč: »Ako se dotaknem tudi le njegove obleke, bom ozdravela.« In pri priči ji je usahnil vir krvi in je začutila, da je bolezen ozdravljena. Jezus je sam pri sebi spoznal, da je šla moč iz njega, se obrnil k množici in rekel: »Kdo se je dotaknil moje obleke?« Učenci so mu rekli: »Vidiš množico, ki te stiska od vseh strani, pa praviš: Kdo se me je dotaknil?« In oziral se je okoli sebe, da bi ugledal njo, ki je to storila. Žena, ki se je zavedala, kaj se je zgodilo, pa je preplašena in drhteč pristopila in se vrgla predenj ter mu povedala vso resnico. On ji je rekel: »Hči, ozdravila te je tvoja vera. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje bolezni.«

Še je govoril, ko pridejo od načelnika shodnice in pravijo: »Tvoja hči je umrla; kaj še nadleguješ Učenika?« Ko Jezus sliši to sporočilo, reče načelniku: »Ne boj se, samo veruj!« In ni pustil nikogar, da bi šel z njim, razen Petra, Jakoba in Jakobovega brata Janeza. Pridejo do načelnikove hiše in opazi hrup in jok in žalno vpitje. Vstopi in jim pravi: »Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In posmehovati so se mu.

On pa vse odslovi, vzame s seboj očeta in mater deklice in te, ki so bili z njim, in gre tja, kjer je deklica ležala. Prime deklico za roko in ji ukaže: »Talita kum« – kar pomeni: »Deklica, rečem ti, vstani!« In deklica je takoj vstala in hodila; imela je namreč dvanajst let. Obšla jih je silna groza. Ostro jim je zabičal, naj tega nihče ne zve; in velel je, naj ji dajo jesti.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021