HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 3. oktobra 2019

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Frančišek Borja


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (26. nedelja med letom)
(25.9.2016 ob 11h, dolžina: 9:55)

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

26. nedelja med letom - Sv. Tomaz pri Ormozu
(25.9.2016 ob 10h, dolžina: 11:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

26. nedelja med letom
(25.9.2016 ob 10h, dolžina: 9:24)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

26. nedelja med letom - Boris Kučko - Beltinci
(29.9.2013 ob 10h, dolžina: 7:48)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

26. nedelja med letom - Milan Kšela - Brežice
(26.9.2010 ob 10h, dolžina: 11:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Četrtek 26. tedna med letom (leto I), četrtek pred prvim petkom

»V katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo.« (Lk 10,8)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ljudstvo se vrne v Jeruzalem, pozidajo mesto in tempelj, toda postava jim ostane še vedno nepoznana. Ezdra in Nehemija zbereta ljudi in pred njimi bereta knjige postave. Po tem se zavedo svojih duhovnih korenin in jočejo od veselja. Trudil se bom ohranjati izkušnjo, ko se me je Bog dotaknil, in jo poglabljal ob Svetem pismu. Gospod, zahvaljujem se ti, da me neprestano spominjaš velikih del, ki si mi jih storil.

Evangelij

Jezus pošlje učence, naj oznanjajo prihod Božjega kraljestva in vabijo k spreobrnjenju. Za to poslanstvo morajo biti povsem svobodni. Tudi če jih zavrnejo, jih to ne sme ustaviti. Zavedal se bom, da mi Gospod zaupa nalogo oznanjevanja, čeprav sem nemočen in me je strah, da bom zavrnjen. Gospod, pomagaj mi razumeti, da morem z uboštvom srca oznaniti tvoje odrešenje.

Primož Krečič

Berilo

Ezdra bere Božjo besedo zbranemu ljudstvu

Berilo iz Nehemijeve knjige (Neh 8,1-4.5-6.7-12)

Ko je prišel sedmi mesec in so Izraelovi sinovi že bili v svojih mestih, se je ljudstvo enodušno zbralo na trgu pred Vodnimi vrati. Rekli so pismouku Ezdru, naj prinese knjigo Mojzesove postave, ki jo je Gospod zapovedal Izraelu. Duhovnik Ezdra je prinesel postavo pred zbor, pred može in žene in vse, ki so jo mogli z razumevanjem poslušati, prvi dan sedmega meseca. Od jutranjega svita do poldneva je bral iz nje na trgu pred Vodnimi vrati pred možmi, ženami in tistimi, ki so mogli razumeti; ušesa vsega ljudstva so bila obrnjena h knjigi postave.

Pismouk Ezdra je stal na lesenem govorniškem odru, ki so ga za to naredili. Ezdra je odprl knjigo pred očmi vsega ljudstva, ker je stal višje kakor vse ljudstvo; ko jo je odprl, je vse ljudstvo vstalo. Ezdra je hvalil Gospoda, velikega Boga, in vse ljudstvo je s povzdignjenimi rokami odgovarjalo: »Amen, amen!« Potem so se pripognili in poklonili Gospodu z obrazom do tal. Leviti so razlagali ljudstvu postavo, ljudstvo pa je stalo na svojem mestu. Brali pa so po odstavkih iz knjige Božje postave in razlagali smisel, tako da so razumeli, kar se je bralo.

Nehemija, to je namestnik, in duhovnik in pismouk Ezdra in leviti, ki so poučevali ljudstvo, so tedaj rekli vsemu ljudstvu: »Ta dan je svet Gospodu, vašemu Bogu. Ne žalujte in ne jokajte!« Jokalo je namreč vse ljudstvo, ko je slišalo besede postave.

Potem jim je velel: »Pojdite, jejte tolste jedi in pijte sladke pijače in pošljite deleže tem, ki nimajo nič pripravljenega! Zakaj ta dan je svet našemu Gospodu. Ne bodite žalostni! Zakaj veselje v Gospodu je vaša moč.«

Leviti so pomirjevali vse ljudstvo: »Tiho bodite! Kajti ta dan je svet. Nikar ne žalujte!« Nato je šlo vse ljudstvo jest in pit, pošiljat deleže in obhajat velik praznik veselja; kajti umevali so to, kar so jim bili povedali.

Psalm 19

Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«

Ps 19,8.9.10.11

Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodova beseda je zanesljiva,
uči nevednega.
Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«
Gospodove postave so prave,
razveseljujejo srce;
Gospodov ukaz je čist,
razsvetljuje oči.
Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«
Gospodov strah je iskren,
ostane vekomaj;
Gospodovi odloki so resnični,
obenem pravični.
Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«
Zaželeni so bolj ko zlato
in zakladi čistega zlata,
slajši so ko med
in strd iz satovja.
Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Svojih stezá me uči, moj Bog, vôdi me v svoji resnici. Aleluja.

Jezusovi učenci prinašajo mir

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,1-12)

Tisti čas je Jezus določil drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Govoril jim je: »Žetev je velika, delavcev pa malo; prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Pojdite: glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala in nikogar na potu ne pozdravljajte.

V katero koli hišo pridete, recite najprej: ›Mir tej hiši!‹ In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se povrne k vam. V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar imajo; zakaj delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. In v katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, kar se pred vas postavi; ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹

Kadar koli pa pridete v kako mesto, kjer vas ne sprejmejo, pojdite ven na ceste in recite: ›Tudi prah, ki se je prijel iz vašega mesta naših nog, otresamo na vas; vendar to vedite, da se je približalo Božje kraljestvo.‹ Povem vam, da bo oni dan Sodomi laže kakor temu mestu
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021