Božja beseda za nedeljo, 3. januarja 2021

Druga nedelja po Božiču

»V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.« (Jn 1,1)

1. berilo

Božja Modrost prebiva med izvoljenim ljudstvom

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 24,1-4.8-12)

Modrost poveličuje sama sebe,
sredi svojega ljudstva se hvali.
V občestvu Najvišjega odpira svoja usta,
pred njegovimi trumami se hvali:
»Jaz sem izšla iz ust Najvišjega
in kakor megla prekrila zemljo.
Jaz sem na nebeških višavah postavila svoj šotor,
moj prestol je stal na oblačnem stebru.
Tedaj mi je zapovedal Stvarnik vsega,
moj Stvarnik mi je odkazal prostor za šotor.
Rekel je: ›V Jakobu postavi svoj šotor,
v Izraelu prevzemi svojo dediščino!‹
Pred vekom, od začetka, me je ustvaril
in na veke ne bom nehala biti.
V svetem šotoru sem pred njim opravljala službo,
potem sem se utrdila na gori Síon.
Tako mi je dal, da počivam v ljubljenem mestu,
v Jerúzalemu je moja oblast.
V poveličanem ljudstvu sem se zakoreninila,
v Gospodovem deležu, v njegovi dediščini.«

Psalm 147

Odpev: »Beseda je meso postala in se naselila med nami.«

Ps 147,12-15.19-20

Slávi, Jeruzalem, Gospoda,
hvali svojega Boga, o Síon!
Zakaj utŕdil je zapahe tvojih duri,
blagoslôvil je tvoje sinove v tvoji sredi.
Odpev: »Beseda je meso postala in se naselila med nami.«
Naklanja mir tvojim mejam,
nasičuje te z najboljšo pšenico.
Svoje oznanilo pošilja na zemljo,
hitro se širi njegova beseda.
Odpev: »Beseda je meso postala in se naselila med nami.«
Jakobu sporoča svoje besede,
Izraelu svoje zakone in sodbe.
Tako ni storil nobenemu narodu;
njegove postave niso spoznali.
Odpev: »Beseda je meso postala in se naselila med nami.«

2. berilo

Vnaprej nas je določil za posinovljenje po Jezusu

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 1,3-6.15-18)

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslôvil
z vsakršnim duhovnim blagoslovom:
pred stvarjenjem sveta nas je izvôlil v njem,
da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni.
V ljubezni nas je vnaprej določil,
naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinóvljeni otroci.
Takšen je bil blagohôtni sklep njegove volje,
v hvalo veličastva njegove milosti,
s katero nas je obdáril v ljubljenem.
Slišal sem o vaši veri v Gospoda Jezusa in ljubezni do vseh svetih.
Zato se ne neham zahvaljevati za vas
in se vas spominjati v svojih molitvah,
da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva,
dal duha modrosti in razodetja, da ga boste spoznali.
On naj razsvetlí oči vašega srca, da bi vedeli,
v kakšno upanje vas je poklical,
kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih.

Evangelij

1 Tim 3,16

Aleluja

Aleluja. Slava tebi, Kristus, oznanjen si bil poganom. Slava tebi, Kristus, svet je vate veroval. Aleluja.

Beseda je meso postala in se naselila med nami

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,1-18)

V začetku je bila Beseda
in Beseda je bila pri Bogu
in Beseda je bila Bog.
Ta je bila v začetku pri Bogu.
Vse je nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.
V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi.
In luč sveti v temí, a temá je ni sprejela.

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez.
Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči,
da bi po njem vsi sprejeli vero.
Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.
Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.

Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal,
a svet je ni spoznal.
V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč,
da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime
in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža,
ampak iz Boga.
In Beseda je meso postala in se naselila med nami.
Videli smo njeno veličastvo,
veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin,
polna milosti in resnice.

Janez je pričeval o njej in klical:
»To je bil tisti, o katerem sem rekel:
Ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj,
ker je bil prej kakor jaz.«
Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo.
Postava je bila namreč dana po Mojzesu,
milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu.
Boga ni nikoli nihče videl;
edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju,
on nam je razlóžil.

Druga nedelja po Božiču

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Genovefa Pariška

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Druga nedelja po Božiču
(5.1.2020 ob 10h, dolžina: 6:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Druga nedelja po Božiču - p. Primož Jakop - Ljubljana Dravlje
(3.1.2016 ob 10h, dolžina: 8:32)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Druga nedelja po Božiču
(3.1.2016 ob 10h, dolžina: 9:49)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

Druga nedelja po Božiču
(3.1.2016 ob 9h, dolžina: 9:23)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Druga nedelja po Božiču
(3.1.2016 ob 8h, dolžina: 10:22)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

Druga nedelja po Božiču - p. Jernej Kurinčič - Ljubljana Bežigrad
(4.1.2015 ob 10h, dolžina: 6:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Druga nedelja po Božiču
(4.1.2015 ob 10h, dolžina: 11:22)

Msgr. Janez Oberstar je rektor semenišča Redemptoris Mater v Trstu.

Vse homilije »

Druga nedelja po Božiču
(4.1.2015 ob 9h, dolžina: 14:32)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Druga nedelja po Božiču
(4.1.2015 ob 9h, dolžina: 7:35)

Br. Vlado Kolenko, kapucin

Vse homilije »

Druga nedelja po Božiču - Peter Pučnik - Stranje
(5.1.2014 ob 10h, dolžina: 8:01)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Druga nedelja po Božiču
(5.1.2014 ob 9h, dolžina: 12:23)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Druga nedelja po Božiču - Janez Juhant
(2.1.2011 ob 10h, dolžina: 12:20)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Druga nedelja po Božiču
(3.1.2010 ob 10h, dolžina: 7:56)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, 5. januar 2014 ...

Bogoslužje današnje nedelje nam v Predgovoru (Prologu) Janezovega evangelija ponudi globlji pomen Jezusovega rojstva. On je Božja Beseda, ki je postala meso in postavila svoj »šotor«, svoje bivališče med ljudmi. Evangelist piše: »In Beseda je meso postala in se naselila med nami« (Jn 1,14). V teh besedah, ki nas ne prenehajo čuditi, je vse krščanstvo. Bog je postal smrten, krhek kakor mi, je z nami v vsem delil našo človeško pogojenost, razen greh. Vzel pa je ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Bogoslužje današnje nedelje nam ponovno nudi Uvod (Prolog) v Janezov evangelij, ki smo ga slovesno brali na praznik Kristusovega rojstva. To čudovito besedilo izraža v obliki himne skrivnost Učlovečenja, ki so ga oznanjali očividci, apostoli, predvsem pa evangelist Janez, katerega praznik smo obhajali 27. decembra. Sveti Kromacij Oglejski pravi:»Janez je bil najmlajši med vsemi Gospodovimi učenci; najmlajši po starosti pa vendar starosta v veri« (Sermo II,1 De Sancto Iohanne Evangelista, CCL 9a, 101). Ko beremo: »V začetku je bila ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

V bogoslužju druge božične nedelje beremo Uvod (Prolog) v Janezov evangeliji, ki smo ga slišali že tudi na sam božični dan. Po hrupu minulih dni in tekanju po nakupih ter iskanju daril, nas Cerkev ponovno vabi, da se zopet zazremo v skrivnost Kristusovega rojstva, da bi jo globlje doumeli ter odkrili njeno pomembnost za naše življenje. Uvod je izjemno besedilo, ki predstavi čudovit povzetek krščanske vere. Začne od zgoraj: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.