HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 29. avgusta 2015

Svetnik za vsak dan
Mučenistvo Janeza Krstnika


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (21. nedelja med letom)
(23.8.2015 ob 10h, dolžina: 7:51)

Br. Štefan Kožuh, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

21. nedelja med letom
(23.8.2015 ob 8h, dolžina: 15:20)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

21. nedelja med letom - Jani Druževec - Hoče
(26.8.2012 ob 10h, dolžina: 6:12)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

21. nedelja med letom
(23.8.2009 ob 10h, dolžina: 9:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Mučeništvo Janeza Krstnika, obvezni god

Sobota 21. tedna med letom (leto I)

»Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval.« (Mt 25,15)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel spodbuja kristjane k pričevanju, naj se trudijo za medsebojno ljubezen, naj ne storijo drugim kaj slabega, naj odgovorno opravljajo vsako delo, zlasti pa, da naj ne bodo nikomur v nadlego. Po Pavlovem naročilu bom skušal živeti odprto in dejavno življenje v konkretnih dejanjih ljubezni. Gospod, hvala, ker so tvoje zahteve tako dobrohotne in gradijo okolje, ki je naklonjeno človeku.

Evangelij

Pred odhodom gospodar zaupa služabnikom upravo različnih delov premoženja. Ti v tem času različno gospodarijo. Ob vrnitvi gospodar nagradi njihovo prizadevanje, lenega pa kaznuje. Jezus me vabi, da bi bil dejaven in zvest, ko pričakujem srečanje z njim. Ali odgovorno uporabljam svoje talente? Gospod, naj bom buden in te dejavno pričakujem v svoji službi.

Primož Krečič

Berilo

Bog nas uči, naj se ljubimo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 4,9-11)

Bratje, o bratski ljubezni ni treba, da bi vam pisali, kajti sami ste od Boga poučeni, da se ljubite med seboj. Saj to tudi delate nasproti vsem bratom po vsej Makedoniji. Opominjamo vas pa, bratje, da še bolj napredujete, in si prizadevajte živeti v miru, držati se svojih opravil in delati s svojimi rokami, kakor smo vam naročili.

Psalm 98

Odpev: »Gospod pride vladat zemljo v pravičnosti.«

Ps 98,1.7-8.9

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Gospod pride vladat zemljo v pravičnosti.«
Buči naj morje in kar ga napolnjuje,
vesoljni svet in njegovi prebivalci!
Reke naj ploskajo,
tudi gore naj se radujejo.
Odpev: »Gospod pride vladat zemljo v pravičnosti.«
Pred Gospodom, ker pride,
ker pride vladat zemljo.
Vladal bo svet v pravičnosti
in ljudstva po pravici.
Odpev: »Gospod pride vladat zemljo v pravičnosti.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Odpri moje oči, Gospod, da bom gledal čuda tvoje postave. Aleluja.

Zvestoba v malem bo nagrajena

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,14-30)

Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem to priliko: Gospodar se je odpravljal na potovanje in je poklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje: enemu je dal pet talentov, drugemu dva, tretjemu pa enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in je odpotoval. Tisti, ki je bil prejel pet talentov, je takoj šel z njim kupčevat in je pridobil pet drugih. Prav tako je tudi tisti, ki je bil prejel dva, pridobil dva druga. Tisti, ki je prejel enega, pa je šel, izkopal zemljo in denar svojega gospodarja skril.

Čez dolgo časa pa je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi račun. Pristopil je tisti, ki je bil prejel pet talentov, in je prinesel pet drugih talentov ter rekel: »Gospod, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridobil.« Njegov gospodar mu je rekel: »Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil: pojdi v veselje svojega gospoda!«

Pristopil je tudi tisti, ki je prejel dva talenta, in je rekel: »Gospod, dva talenta si mi izročil, glej, dva druga sem pridobil.« Njegov gospodar mu je rekel: »Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil: pojdi v veselje svojega gospoda!«

Pristopil pa je tudi ta, ki je bil prejel en talent, in je rekel: »Gospod, poznam te, da si trd človek; žanješ, kjer nisi sejal, in pobiraš, kjer nisi vejal; zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega.«

Njegov gospodar mu je odgovoril: »Malopridni in leni služabnik! Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in pobiram, kjer nisem vejal; torej bi bil moral dati moj denar menjavcem in ob svojem prihodu bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki ima deset talentov! Kajti vsakemu, kdor ima, se bo dalo in bo imel obilo; kdor pa nima, se mu bo vzelo še to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v temo; tam bo jok in škripanje z zobmi.«
Mučeništvo Janeza Krstnika (29. avgust)

Mučeništvo Janeza Krstnika (leto I), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

29. avgusta 2010 je Benedikt XVI. v nagovoru pred molitvijo Angelovega češčenja dejal: »Dragi prijatelji, danes se spominjamo mučeništva sv. Janeza Krstnika, največjega med preroki, ki so napovedali Kristusa. Znal se je odpovedati sebi, da je pripravil prostor Zveličarju. Trpel in umrl je za resnico.« ...

Ob različnih priložnostih je Benedikt XVI. predstavil Janeza kot pravega preroka, ki je bil ves usmerjen na Kristusa. »Prav tako kot življenje Kristusove matere Marije, je bilo tudi Janezovo življenje povsem usmerjeno na Kristusa. Bil je ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Govori vse in ne boj se jih

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 1,17-19)

Tiste dni mi je prišla Gospodova beseda: Opaši si ledja! Vstani in jim govori vse, kar ti ukažem! Nikar se jih ne boj, da te jaz ne prestrašim pred njihovimi očmi. Glej, jaz te pa storim danes za utrjeno mesto, za železen steber, za bronast zid zoper vso deželo, zoper Judove kralje, zoper njegove kneze, zoper njegove duhovnike in zoper ljudstvo dežele. Bojevali se bodo zoper tebe, a te ne bodo premagali. Kajti jaz sem s teboj, govori Gospod, da te obvarujem.

Psalm 71

Odpev: »Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost.«

Ps 71,1-6.15.17

K tebi, Gospod, se zatekam,
naj ne bom osramočen vekomaj.
Po svoji pravičnosti me otmi in osvobôdi,
nagni k meni svoje uho in me reši!
Odpev: »Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost.«
Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš,
ti si moja skala in moj grad!
Moj Bog, iztrgaj me iz roke krivičnika,
iz pesti hudobneža in zatiralca!
Odpev: »Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost.«
Ti si moje upanje, moj Bog,
moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti.
Nate sem se opiral od rojstva,
od naročja moje matere si bil moj varuh.
Odpev: »Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost.«
Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost,
ves dan tvojo pomoč.
O Bog, učil si me od moje mladosti
in do zdaj oznanjam tvoja čuda.
Odpev: »Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost.«

Evangelij

Mt 5,10

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Deklica zahteva glavo Janeza Krstnika

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,17-29)

Tisti čas je dal Herod prijeti Janeza in ga v ječi vkleniti zaradi Herodiade, žene svojega brata Filipa, s katero se je bil oženil. Janez je namreč govoril Herodu: »Ni ti dovoljeno imeti žene svojega brata.« Herodiada ga je sovražila in bi ga rada umorila, pa ga ni mogla. Kajti Herod se je Janeza bal, ker je vedel, da je pravičen in svet mož, in ga je varoval; kadar koli ga je poslušal, je bil v veliki zadregi, poslušal ga je pa rad. Prišel pa je ugoden čas, ko je Herod za rojstni dan napravil gostijo svojim velikašem, častnikom in galilejskim prvakom; vstopila je hči same Herodiade in plesala ter se prikupila Herodu in gostom. Tedaj je kralj rekel deklici: »Prosi me, kar koli hočeš, in ti bom dal.« Celo prisegel ji je: »Kar koli me poprosiš, ti bom dal, do polovice svojega kraljestva.« Odšla je ven in rekla svoji materi: »Kaj naj prosim?« Ta pa je rekla: »Glavo Janeza Krstnika.«

In brž je pohitela pred kralja ter ga prosila: »Hočem, da mi takoj daš na krožniku glavo Janeza Krstnika.« Kralj se je zelo užalostil, toda zaradi prisege in zaradi gostov ji ni maral odreči; poslal je takoj krvníka in ukazal prinesti Janezovo glavo. Krvnik je šel, ga v ječi obglavil in njegovo glavo prinesel na krožniku ter dal deklici, deklica pa jo je dala materi. Ko so to zvedeli njegovi učenci, so prišli, vzeli truplo in ga položili v grob.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020