Božja beseda za ponedeljek, 29. maja 2023


Marija, Mati Cerkve, obvezni god

Ponedeljek 8. tedna med letom (leto I)

»Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?« (Mr 10,17b)

Berilo

Pravočasno se spreobrnimo k Bogu

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 17,24-29)

Bog dovoljuje skesanim vrnitev, spodbuja tiste, ki izgubljajo zaupanje. Spreobrni se h Gospodu in pusti grehe, milo prosi pred njim in nehaj ga žaliti! Vrni se k Najvišjemu, odvrni se od krivice in zelo sovraži gnusobo! Kdo bo hvalil Najvišjega v podzemlju namesto teh, ki živijo in ga hvalijo? Pri mrtvem, ki ga ni več, je konec hvale; le kdor živi in je zdrav, more hvaliti Gospoda. Kako velika je Gospodova milosrčnost in njegovo usmiljenje do teh, ki se spreobrnejo k njemu!

Psalm 32

Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«

Ps 32,1-2.5.6.7

Blagor mu, komur je krivičnost odpuščena
in mu je greh izbrisan.
Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde
in v čigar duhu ni prevare.
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«
Svoj greh sem ti priznal
in svoje krivde nisem prikrival.
Rekel sem: »Priznam svojo krivdo Gospodu«,
in ti si odpustil krivdo mojega greha.
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«
Zato bom v stiski pobožno molil k tebi;
še tako velike vode me ne bodo dosegle.
Ti si mi zavetje v stiski,
obdal me boš z veseljem ob moji rešitvi.
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite Božjo besedo ne kot človeško besedo, marveč kot Božjo besedo, kar resnično je. Aleluja.

Bodimo pripravljeni na odpoved zaradi Jezusa

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,17-27)

Ko se je Jezus odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: »Dobri Učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« Jezus mu je rekel: »Kaj me imenuješ dobrega? Nihče ni dober razen Boga samega. Zapovedi poznaš: ›Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne pričaj po krivem, ne utrgavaj, spoštuj očeta in mater.‹« Ta mu je odgovoril: »Učenik, vse to sem spolnjeval od svoje mladosti.« Jezus ga je pogledal in vzljubil ter mu rekel: »Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za menoj!« Ta pa se je nad to besedo užalostil in odšel otožen; imel je namreč veliko premoženje.

In Jezus se je ozrl okrog ter rekel svojim učencem: »Kako težko bodo tisti, ki imajo bogastvo, prišli v Božje kraljestvo!« Učenci so strmeli nad njegovimi besedami. Jezus pa zopet spregovori ter jim pravi: »Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo! Laže je velblodu iti skozi šivankino uho, kakor bogatinu priti v Božje kraljestvo.« Ti so se silno čudili in so med seboj govorili: »Kdo se more tedaj zveličati?« Jezus se vanje ozre in reče: »Pri ljudeh je nemogoče, ne pa pri Bogu; zakaj pri Bogu je vse mogoče.«
Marija, Mati Cerkve (leto I), obvezni god

»Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu.« (Lk 2,19)

Berilo

Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 4,4-7)

Bratje in sestre, ko je nastopíla polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinóvljenje. Ker pa ste sinôvi, je Bog poslal v naša srca Duha svojega Sina, ki vpije: »Aba, Oče!« Potemtakem nisi več suženj, temveč sin, če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.

Psalm 67

Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«

Ps 67,2-3.5-6.8

O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi,
razjásni svoje obličje nad nami!
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji,
vsi narodi tvoje odrešenje.
Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«
Veselijo in radujejo naj se narodi,
ker sodiš ljudstva pravično
in vodiš narode na zemlji.
O Bog, slavijo naj te ljudstva.
Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«
O Bog, slavijo naj te ljudstva,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslavlja,
naj ga častijo vsi konci zemlje.
Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«

Evangelij

Heb 1,1-2a

Aleluja

Aleluja. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govóril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovóril po Sinu. Aleluja.

Našli so Marijo, Jožefa in dete

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,16-21)

Tisti čas so pastirji pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položêno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu.

Marija, Mati Cerkve

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Maksim emonski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Grešnik se oddalji od Boga in ljudi, vendar se ne prepusti malodušju. Čuti, da je narobe in se želi vrniti. Zato mora pretrgati z grehom. Spreobrnjenje je vrnitev. Skesanemu grešniku Bog odpusti. Tudi v najtežjih trenutkih bom ohranil zaupanje v Božje usmiljenje in si prizadeval za vrnitev. Gospod, naj nikoli ne podvomim nad darom tvojega odpuščanja.

Evangelij

Gledam Jezusa in fanta, ki mu pride naproti. Jezus ga dobrohotno sprejme in povabi, da bi se uresničil, toda z žalostjo odide. V vsej svobodi se bom trudil živeti svojo poklicanost, ne da bi bil navezan na dobrine, poglede in odnose. Gospod, hvala, ker hočeš, da živim svobodno. Ne daj, da bi kdaj šel proč od tebe s sklonjeno glavo.

Primož Krečič