Božja beseda za nedeljo, 29. maja 2016

9. nedelja med letom (leto C)

»Gospod, ne trudi se! Nisem namreč vreden, da prideš pod mojo streho.« (Lk 7,6b)

1. berilo

Prosimo Boga, naj uslišuje tudi drugoverce

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 8,41-43)

Tiste dni je Salomon molil v templju: »Tudi če pride tujec, ki ni iz tvojega ljudstva Izraela, zaradi tvojega imena iz daljne dežele, kjer bodo slišali o tvojem velikem imenu, o tvoji močni roki in iztegnjenem laktu, če pride molit v to hišo, ga poslušaj v nebesih, na kraju, kjer prebivaš, in izpolni, za kar te bo tujec goreče prosil, da bodo vsi narodi na zemlji spoznali tvoje ime, se te bali kakor tvoje ljudstvo Izrael in se prepričali, da je tvoje ime priklicano na to hišo, ki sem jo sezidal.«

Psalm 117

Odpev: »Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij.«

Ps 117,1-2

Hvalite Gospoda, vsi narodi,
slavite ga, vsa ljudstva.
Odpev: »Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij.«
Zakaj silna je nad nami njegova dobrota,
Gospodova zvestoba traja na veke.
Odpev: »Pojdite po vsem svetu oznanjat evangelij.«

2. berilo

Apostol mora ugajati le Bogu

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 1,1-2.6-10)

Pavel, apostol ne od ljudi in tudi ne po človeku, temveč po Jezusu Kristusu in Bogu Očetu, ki ga je obudil od mrtvih, in vsi bratje, ki so z mano, Cerkvam v Galátiji: Čudim se, da se od tistega, ki vas je poklical po Kristusovi milosti, tako hitro obračate k nekemu drugemu evangeliju, ki pa ni drug evangelij, le nekateri vas begajo in hočejo Kristusov evangelij postaviti na glavo. Toda tudi če bi vam mi sami ali pa angel iz nebes oznanjal drugačen evangelij, kakor smo vam ga mi oznanili, naj bo preklet! Kakor smo prej rekli, tako pravim ponovno: če vam kdo oznanja evangelij, ki je drugačen od tistega, ki ste ga prejeli, naj bo preklet! Koga si namreč skušam dobiti na svojo stran, ljudi ali Boga? Si mar prizadevam, da bi bil všeč ljudem? Ko bi hôtel biti všeč še ljudem, ne bi bil Kristusov služabnik.

Evangelij

Jn 3,16

Aleluja

Aleluja. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, vsak kdor vanj veruje, bo imel večno življenje. Aleluja.

Jezus hvali stotnikovo vero

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 7,1-10)

Tisti čas je Jezus končal vse svoje besede pred ljudstvom, ki ga je poslušalo, in prišel v Kafarnáum. Neki stotnik pa je imel na smrt bolnega služabnika, ki mu je bil zelo drag. Ko je slišal za Jezusa, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo, da bi prišel in rešil njegovega služabnika. Prišli so k Jezusu in ga vneto prosili: »Vreden je, da mu to storiš. Rad ima naš narod in shodnico nam je sezidal.«

Jezus je šel z njimi. Ko ni bil več daleč od hiše, je stotnik poslal prijatelje s sporočilom: »Gospod, ne trudi se, saj nisem vreden, da prideš pod mojo streho. Zato se tudi sam nisem imel za vrednega, da bi prišel k tebi, ampak reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Tudi jaz moram poslušati ukaze pa tudi sam imam vojake pod seboj in rečem temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stôri to‹ in storí.« Ko je Jezus to slišal, se je začudil nad njim. Obrnil se je k množici, ki ga je spremljala, in rekel: »Povem vam: Niti v Izraelu nisem našel tolikšne vere.« In ko so se poslanci vrnili domov, so našli služabnika zdravega.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Maksim emonski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

9. nedelja med letom - Karel Bolčina - Štandrež
(2.6.2013 ob 10h, dolžina: 9:24)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Ambrož pravi: »Jezus je pokazal ljubezen do sovražnikov, ko je ozdravil služabnika poganskega stotnika.« Maksim Torinski pravi: »Starešine, ki prestavljajo Izrael, priporočajo stotnika Jezusu, ker je zgradil shodnico, kjer je bil Bog prisoten po svoji Besedi.« Sv. Avguštin pa pravi: »Vojaki so bili sposobni zvesto hoditi za Kristusom, kakor to jasno pokaže stotnik Kornelij.« Sv. Efrem Sirski razmišlja: »Od nevrednega je stotnik postal vreden,« »to pa je bilo mogoče zaradi ponižnosti«, pa dodaja Maksim ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?