Božja beseda za sredo, 29. marca 2023

Sreda 5. postnega tedna

»In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.« (Lk 8,32)

Berilo

Božji angel rešuje Božje služabnike

Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 3,14-20.91-92.95)

Tiste dni je kralj Nabuhodónozor rekel: »Sidrah, Misah in Abdénago, ali je res, da ne služite mojemu bogu in ne molite zlate podobe, ki sem jo postavil? Zdaj torej, ali ste pripravljeni, da padete na obraz in molite podobo, ki sem jo napravil, brž ko zaslišite glas roga, piščali, citer, plunke, psalterija, dipel in vseh vrst glasbil? Ako je ne boste molili, boste še to uro vrženi v gorečo, razbeljeno peč; in kdo je tisti bog, ki bi vas rešil iz moje roke?« Sidrah, Misah in Abdénago so odgovorili kralju Nabuhodónozorju: »Ni nam treba, da ti na to odgovorimo. Naš Bog, ki ga častimo, nas more osvoboditi, in rešiti iz goreče, razbeljene peči in iz tvoje roke, o kralj. Ako pa tega ne bo storil, vedi, o kralj, da tvojega boga ne bomo častili, ne molili zlate podobe, ki si jo postavil.«

Tedaj se je Nabuhodónozor raztogotil in izraz njegovega obraza se je spremenil nasproti Sidrahu, Misahu in Abdénagu. Spregovoril je in ukazal, naj peč sedemkrat bolj zakurijo, kakor so jo sicer zakurili. In najmočnejšim možem v svoji vojski je ukazal, naj zvežejo Sidraha, Misaha in Abdénaga ter jih vržejo v gorečo, razbeljeno peč.

Tedaj je kralj Nabuhodónozor ostrmel in hitro vstal. Vprašal je svoje svetovalce: »Ali nismo vrgli treh mož zvezanih v ogenj?« Odgovorili so in rekli kralju: »Seveda, o kralj!« Odgovoril je in rekel: »Glejte, vidim štiri može razvezane, kako hodijo sredi ognja, ne da bi bili poškodovani; in četrti je videti kakor Božji sin.«

Nabuhodónozor je vzkliknil: »Slavljen bodi Bog Sidrahov, Misahov in Abdénagov, ki je poslal svojega angela in osvobodil svoje služabnike, ki so se zanesli nanj, prestopili kraljev ukaz in žrtvovali svoja telesa, da ne bi častili nobenega drugega boga in ga ne molili razen svojega Boga.«

Spev z odpevom

Odpev: »Hvalevreden in veličasten na veke.«

DanD 3,52-56

Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov,
hvalevreden in veličasten na veke.
Slavljeno je tvoje sveto veličastno ime,
hvalevredno in veličastno na veke.
Odpev: »Hvalevreden in veličasten na veke.«
Slavljen si v svojem svetem veličastnem templju,
hvalevreden in veličasten na veke.
Slavljen si na svojem kraljevem prestolu,
hvalevreden in veličasten na veke.
Odpev: »Hvalevreden in veličasten na veke.«
Slavljen si, ki prestoluješ nad kerubi,
hvalevreden in veličasten na veke.
Slavljen si nad nebesnim obokom,
hvalevreden in veličasten na veke.
Odpev: »Hvalevreden in veličasten na veke.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo, pri njem je obilno rešenje.

Kristus nam daje pravo svobodo

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 8,31-42)

Tisti čas je rekel Jezus tistim Judom, ki so vanj verovali: »Če boste v mojem nauku vztrajali, ste zares moji učenci; spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.« Rekli so mu: »Abrahamovi potomci smo in nismo nikdar nikomur služili; kako praviš ti: ›Postali boste svobodni‹?«

Jezus jim je odgovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Vsakdo, ki dela greh, je suženj greha. Suženj ne ostane za vedno v hiši, sin ostane vedno. Ako vas torej Sin osvobodi, boste zares svobodni. Vem, da ste Abrahamovi potomci, toda vi me hočete umoriti, ker za moj nauk v vas ni prostora. Jaz govorim, kar sem videl pri Očetu, in vi delate, kar ste videli pri svojem očetu.«

Odgovorili so mu: »Naš oče je Abraham.« Jezus jim pravi: »Če bi bili Abrahamovi otroci, bi izvrševali Abrahamova dela. Zdaj pa me hočete umoriti, mene, ki sem vam povedal resnico, katero sem slišal od Boga; tega Abraham ni storil. Vi izvršujete dela svojega očeta.« Rekli so mu: »Mi nismo rojeni iz prešuštvovanja; enega očeta imamo: Boga.« Jezus jim je rekel: »Ko bi bil Bog vaš oče, bi mene ljubili, ker sem iz Boga izšel in prišel. Nisem namreč prišel sam od sebe, ampak me je on poslal.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Bertold

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Judovski fantje nočejo moliti zlatega bika, zato jih kralj vrže v razbeljeno peč. Toda ogenj jih ne prizadene in vztrajajo v zaupanju Bogu. Kralj je neizprosen, vendar ga prepriča Božja rešitev izbranih fantov. Vztrajal bom na poti vere, čeprav bodo prišle hude preizkušnje. Gospod, daj mi moči, da bom izpolnil tvoj načrt, čeprav bo zahteval veliko truda in trpljenja.

Evangelij

Jezus pravi tistim Judom, ki verujejo, da če bodo sprejeli njegovo resnico, bodo zares osvobojeni. Božje sinovstvo prinaša svobodo, hudič pa ustvarja laž. Odprl se bom Jezusovi besedi in sprejemal, kar je slišal od Očeta. Gospod, pomagaj mi, da ne bom sledil le nekaterim trditvam vere, ampak življenju, ki je v tebi. Bodi resnica mojega življenja.

Primož Krečič