HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 29. marca 2014

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Bertold


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Gospodovo oznanjenje) - p. Pavle Jakop - Ljubljana - Marijino oznanjenje
(25.3.2014 ob 10h, dolžina: 10:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Gospodovo oznanjenje - Slavko Kalan - Velesovo
(25.3.2011 ob 10h, dolžina: 8:19)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Gospodovo oznanjenje - Franci Trstenjak - kapela Radia Ognjišče
(25.3.2009 ob 10h, dolžina: 11:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Dodatna maša 3. postnega tedna

Sobota 3. postnega tedna

»Cestninar pa je stal daleč proč in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹« (Lk 18,13)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ozej je zelo stvaren človek. Ljudem pokaže, da so njihove obljube, da bodo prišli h Gospodu, kot jutranji oblak ali rosa, ki se posuši. Vse ostane pri besedah, Gospodova zvestoba pa je trajna in učinkovita. Trudil se bom uresničiti obljube, ki sem jih dal Gospodu. Gospod, hvala za tvojo besedo, ki kakor spomladanski dež zaliva mojo zemljo. Pomagaj mi, da jo bom z vsem srcem tudi izpolnil.


Evangelij

Skušam začutiti cestninarja, ki v svoji grešnosti stoji od daleč in je skesan pred Bogom. Farizej pa se samozavestno postavlja v molitvi in ne vidi svoje duhovne revščine. Ali znam priti pred Gospoda tak, kakršen sem? Trudil se bom, da se bom zahvaljeval za darove, ki mi jih daje v svoji dobroti. Gospod, hvala za tvoje usmiljenje in zvestobo, ko me dvigaš iz moje revščine, da morem zopet prihajati k tebi in k ljudem.

Primož Krečič

Berilo

Bog hoče naše ljubezni

Berilo iz knjige preroka Ozeja (Oz 6,1-6)

To govori Gospod: V svoji stiski bodo po meni koprneli: »Pridite, vrnimo se h Gospodu! On je raztrgal, pa nas tudi ozdravi, zadal nam je rano, pa nas tudi obveže; v dveh dneh nas oživi, tretji dan nas vzdigne, in živeli bomo pred njegovim obličjem. Vneto si prizadevajmo spoznati Gospoda; prišel bo zanesljivo kakor jutranja zarja, prišel bo k nam kakor jesenski dež, kakor spomladni dež, ki zemljo ovlaži.«

Kaj naj počnem s teboj, Efraim? Kaj naj počnem s teboj, Juda? Vaša zvestoba je kakor jutranja megla, kakor rosa, ki hitro izgine. Zavoljo tega jih obtesujem po prerokih, jih ubijam z besedo svojih ust, in kakor luč se dvigne moja sodba: da, hočem ljubezni in ne daritve, spoznanja Božjega, bolj ko žgalne žrtve!

Psalm 51

Odpev: »Bog hoče ljubezni, ne daritve.«

Ps 51,3-4.18-19.20-21

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti,
po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho!
Popolnoma me operi moje krivde
in mojega greha me očisti!
Odpev: »Bog hoče ljubezni, ne daritve.«
Nad klavno daritvijo nimaš veselja,
če bi ti dal žgalne daritve, bi jih ne maral.
Moja daritev, o Bog, je skesan duh,
skesanega in ponižnega srca ne zametuješ.
Odpev: »Bog hoče ljubezni, ne daritve.«
Gospod, dobrotljiv in milostljiv bodi Sionu
in pozidaj jeruzalemske zidove!
Tedaj boš sprejemal prave daritve,
tedaj ti bodo darovali na oltarju.
Odpev: »Bog hoče ljubezni, ne daritve.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo, pri njem je obilno rešenje.

Skesanemu cestninarju je odpuščeno

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 18,9-14)

Tisti čas je povedal Jezus to priliko nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravični, in so druge zaničevali: »Dva človeka sta šla v tempelj molit, eden farizej in drugi cestninar. Farizej se je ustopil in je sam pri sebi tako molil: ›Bog, zahvalim te, da nisem kakor drugi ljudje: roparji, krivičniki, prešuštniki, ali tudi kakor ta cestninar; postim se dvakrat v tednu, desetino dajem od vsega, kar dobivam‹.

Cestninar pa je stal od daleč in še oči ni hotel povzdigniti proti nebu, ampak se je trkal na prsi in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹

Povem vam: Ta je šel opravičen na svoj dom, oni pa ne; zakaj vsak, kdor se povišuje, bo ponižan in, kdor se ponižuje, bo povišan.«
Dodatna maša 3. postnega tedna

Žena mu je rekla: »Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat« (Jn 4,15).

Berilo

Z vodo v puščavi se je ljudstvo odžejalo

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 17,1-7)

Nato je vsa občina Izraelovih sinov na Gospodovo povelje odpotovala iz Sinske puščave od postaje do postaje. Ko so šotorili v Rafidimu, ni bilo vode, da bi bilo ljudstvo pilo. Zato se je ljudstvo prepiralo z Mojzesom; rekli so: »Daj nam vode piti!« Mojzes jim je odgovoril: »Kaj se prepirate z menoj? Kaj skušate Gospoda?« A ljudstvo je bilo tam žejno vode in tako je ljudstvo godrnjalo zoper Mojzesa: »Zakaj si nas odpeljal iz Egipta, da z žejo pomoriš nas, naše otroke in našo živino?« Tedaj je Mojzes vpil h Gospodu: »Kaj naj storim s tem ljudstvom? Še malo in kamnalo me bo.« Gospod pa je rekel Mojzesu: »Pojdi pred ljudstvom in vzemi s seboj nekaj izmed Izraelovih starešin! Tudi palico, s katero si udaril Nil, vzemi v roko in pojdi! Glej, jaz bom stal pred teboj tam na skali na Horebu. Udari na skalo in pritekla bo iz nje voda, da bo ljudstvo moglo piti!« Mojzes je storil tako pred očmi Izraelovih starešin. In dal je temu kraju ime Masa in Meriba, ker so se Izraelovi sinovi prepirali in so skušali Gospoda, govoreč: »Ali je Gospod med nami ali ne?«

Psalm 95

Odpev: »Odprite srca Božji milosti.«

Ps 95,1-2.6-7.8-9

Pridite, vriskajmo Gospodu,
vzklikajmo skali našega odrešenja.
Stopímo mu naproti s hvaležnostjo,
vzklikajmo mu z veselimi spevi.
Odpev
Pridite, pádimo na kolena in se priklonímo,
pokleknímo pred Gospodom, ki nas je narédil.
Zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo,
čreda, ki jo pase s svojo roko.
Odpev
O da bi danes poslušali njegove besede!
Ne zakrknite svojih src kakor na dan preizkušnje v puščavi!
Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali,
čeprav so videli moja dela.
Odpev

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo, pri njem je obilno rešenje.

Iz Kristusa izvira voda za večno življenje

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 4,5-42)

Pride torej k samarijskemu mestu, ki se imenuje Sihar, blizu posestva, katero je bil Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Bil je tam Jakobov studenec. Ker je bil Jezus od pota utrujen, je pri studencu kar sédel; bilo je okoli šeste ure. Pride žena Samarijanka, da bi zajela vode. Jezus ji reče: »Daj mi piti!« Njegovi učenci so bili namreč odšli v mesto kupovat živeža. Samarijanka mu pravi: »Kako, da ti mene prosiš piti, ko si Jud, jaz pa Samarijanka?« Judje namreč niti ne govorijo s Samarijani. 10 Jezus ji je odgovoril: »Ko bi poznala božji dar in kdo je, ki ti pravi: ‚Daj mi piti‘, bi ga ti prosila in bi ti dal žive vode.« 11 Žena mu reče: »Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok; odkod imaš torej živo vodo? 12 Si mar ti večji ko naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je sam iz njega pil in njegovi sinovi in njegova živina?« 13 Jezus ji odgovori: »Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen; 14 kdor koli pa bo pil od vode, ki mu jo bom dal jaz, ne bo nikdar žejen, marveč bo voda, ki mu jo bom dal, v njem postala studenec vode, tekoče v večno življenje.« 15 Žena mu reče: »Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila semkaj zajemat.« 16 Jezus ji reče: »Pojdi, pokliči svojega moža in pridi semkaj!« 17 Žena odgovori: »Nimam moža.« Jezus ji reče: »Prav si rekla: ‚Nimam moža‘; 18 zakaj imela si pet mož in tisti, ki ga imaš sedaj, ni tvoj mož; to si prav povedala.« 19 Žena mu reče: »Gospod, vidim, da si prerok. 20 Naši očetje so Boga molili na tej gori, a vi govoritie, da je kraj, kjer ga je treba moliti, v Jeruzalemu.« 21 Jezus ji pravi: »Veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste Očeta molili ne na tej gori ne v Jeruzalemu. 22 Vi molite, česar ne poznate; mi molimo, kar poznamo, kajti zveličanje prihaja od Judov. 23 Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi molivci molili Očeta v duhu in resnici. Zakaj tudi Oče hoče takih molivcev. 24 Bog je duh in, kateri ga molijo, ga morajo moliti v duhu in resnici.« 25 Žena mu reče: »Vem, da pride Mesija, ki se imenuje Kristus; ko pride on, nam bo vse oznanil.« 26 Jezus ji odgovori: »Jaz sem to, ki govorim s teboj!« 27 Medtem so prišli njegovi učenci in so se čudili, da je govoril z žensko. Vendar ni nobeden rekel: »Kaj hočeš ali kaj govoriš z njo?« 28 Žena je popustila vrč, šla v mesto in ljudem pripovedovala: 29 »Pridite, poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila; ali ni on Kristus?« 30 Šli so iz mesta in se napotili k njemu. 31 Medtem so ga učenci prosili: »Učenik, jej!« 32 On pa jim je rekel: »Jaz imam za živež jed, katere vi ne poznate.« 33 Učenci so torej govorili med seboj: »Mar mu je kdo jedi prinesel?« 34 Jezus jim reče: »Moja jed je, da izvršujem voljo tistega, ki me je poslal, in da dovršim njegovo delo. 35 Ali ne pravite: ‚Še štiri mesece, pa pride žetev‘? Glejte, povem vam, povzdignite oči in poglejte polja, da so že bela za žetev. 36 Žanjec prejema plačilo in spravlja sad v večno življenje, da se bosta skupno veselila sejavec in žanjec. 37 Kajti v tem se uresničuje pregovor: 38 ‚Eden seje, drugi žanje.‘ Jaz sem vas poslal, da boste želi to, za kar se niste vi trudili. Drugi so se trudili in vi ste stopili v njih delo.« 39 Iz tistega mesta je mnogo Samarijanov verovalo zaradi besed žene, ki je pričevala: »Vse mi je povedal, kar sem bila storila.« 40 Ko so torej Samarijani prišli k njemu, so ga prosili, naj ostane pri njih. Ostal je tam dva dni. 41 In še mnogo več jih je vanj verovalo zaradi njegove besede; 42 in ženi so govorili: »Ne verujemo več zaradi tvojega pripovedovanja, zakaj sami smo ga slišali in vemo, da je on resnično Zveličar sveta.«Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021