Božja beseda za sredo, 29. novembra 2023

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)

Sreda 34. tedna med letom (leto I)

»Jaz vam bom namreč dal usta in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli ugovarjati.« (Lk 21,15)

Berilo

Danijel razloži skrivnostno pisanje

Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28)

Babilonski kralj Baltazar je priredil veliko gostijo svojim tisoč velikašem, in skupaj s temi tisoči je pil vino. V vinjenosti je dal prinesti zlate in srebrne posode, ki jih je njegov oče Nabuhodónozor odnesel iz templja v Jeruzalemu, da bi iz njih pili kralj, njegovi velikaši, njegove soproge in pevke.

Tedaj so prinesli zlate in srebrne posode, ki so jih odnesli iz templja, božje hiše v Jeruzalemu, in pili iz njih kralj, njegovi velikaši, njegove soproge in pevke. Pili so vino in slavili bogove iz zlata in srebra, brona, železa, lesa in kamna.

Ob isti uri so se prikazali prsti človeške roke in so pisali nasproti svečniku na pobeljeni steni kraljeve palače; kralj je opazil dlan roke, ki je pisala. Tedaj je prebledelo kraljevo obličje in njegove misli so ga prestrašile, kolčni zgibi so popustili in njegova kolena so klecala.

Pred kralja so nato pripeljali Daniela. Kralj je spregovoril in rekel Danielu: »Si ti Daniel, eden izmed Judovih ujetnikov, ki jih je kralj, moj oče, pripeljal z Judovega? Slišal sem o tebi, da je duh bogov v tebi in da so pri tebi našli razsvetljenje, razsodnost in izredno modrost. Slišal sem, da moraš dajati razlage in reševati težka vprašanja. Ako torej moreš prebrati pisanje in razložiti njegov pomen, boš oblečen v škrlat, na vratu boš nosil zlato verižico in vladal boš kot tretji v kraljestvu.«

Tedaj je Daniel odgovoril in pred kraljem rekel: »Tvoji darovi naj ostanejo tebi, in svoja darila daj drugemu! Ti, Baltazar, si se vzdignil zoper Gospoda nebes. Posode njegovega templja si dal prinesti predse, in si pil vino iz njih s svojimi velikaši, soprogami in pevkami. Slavil si bogove iz srebra in zlata, brona, železa, lesa in kamna, ki ne vidijo, ne slišijo in nimajo razuma. Toda Boga, v čigar oblasti je tvoj dih življenja in vsa tvoja pota, nisi častil. Zato je poslal dlan roke in je bilo napisano to pisanje. Napisano pa je: Mane, tekel, fares.

To pa je razlaga besed: Mane: Bog je preštel tvoje kraljestvo in mu naredil konec. Tekel: tehtan si bil na tehtnici in najden prelahek. Fares: tvoje kraljestvo bo razdeljeno in dano Medijcem in Perzijcem.«

Spev z odpevom

Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

DanD 3,62-67

Slavite Gospoda, sonce in luna,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavite Gospoda, zvezde na nebu,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavita Gospoda, dež in rosa,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavite Gospoda, vsi vetrovi,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavita Gospoda, ogenj in vročina,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavita Gospoda, mraz in pripeka,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Čujte in bodite pripravljeni, ker ne veste, katero uro pride Sin človekov. Aleluja.

Jezus napove preganjanje učencev in Božje varstvo nad njimi

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,12-19)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Po vas bodo stegnili roke in vas preganjali, izdajali v shodnice in ječe ter vlačili pred kralje in poglavarje zaradi mojega imena. Zgodilo pa se vam bo to v pričevanje. Vtisnite si torej v srce, da ne boste naprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom dal zgovornost in modrost, ki ji ne bodo mogli nasprotovati ali ji ugovarjati vsi vaši nasprotniki.

Izdajali vas bodo celo starši in bratje in sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo izročili v smrt; vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgubil. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Saturnin

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kralj Baltasar/Belšacár v vinjenosti oskruni svete posode iz templja. Tedaj pa se pokažejo skrivnostni prsti, ki pišejo po steni. Kralj se prestraši, Danijel pa mu razloži, da bo končano njegovo kraljevanje. V življenjskih okoliščinah bom skrbel za trezno glavo in ponižno služenje Gospodu. Gospod, pomagaj mi hoditi po pravi poti, da ne bom prelahek na tvoji tehtnici.

Evangelij

Jezus napoveduje nasprotovanje, ki bo prišlo od voditeljev in celo od domačih. Razlog za to bo vera vanj. Zavračanje pa bo prilika za pričevanje in novo potrditev vere. Tudi mene vabi k pričevanju za evangelij in mi obljublja pomoč, ko se bom moral braniti. Gospod, okrepi me s svojim Duhom, da bom ostal zvest v preizkušnji in pogumno pričeval zate, kjer bo treba.

Primož Krečič