HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za nedeljo, 29. januarja 2017

Svetnik za vsak dan
Sv. Julijan ubogi


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (3. nedelja med letom) - Peter Leskovar - Zreče
(26.1.2014 ob 10h, dolžina: 15:15)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. nedelja med letom
(26.1.2014 ob 9h, dolžina: 15:25)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Alojzij Šinkovec - Col
(23.1.2011 ob 10h, dolžina: 8:10)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

4. nedelja med letom (leto A)

»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.« (Mt 5,4)

Misli Benedikta XVI.

Jezus pravi: »Blagor ubogim v duhu, blagor žalostnim, blagor krotkim, blagor lačnim in žejnim pravičnosti, blagor usmiljenim, blagor čistim v srcu, blagor tistim, ki delajo za mir, blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani (prim. Mt 5,3-10). Pravzaprav je samo On, Jezus, resnično blažen,. On je pravzaprav resnično ubog v duhu, žalosten, krotak, lačen pravičnosti, usmiljen, čist v srcu, delavec za mir; On je preganjan zaradi pravičnosti. Blagri nam predstavijo Jezusovo duhovno podobo in tako izrazijo njegovo skrivnost, skrivnost smrti ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Ambroziaster pravi: »Svet ni dojel, da je Zveličarjevo trpljenje postalo vir moči, saj je to trpljenje uničilo smrt.« Sv. Ambrož pravi: »Kristus je s samim sebe zadostil za nas tako, da nas je s svojim življenjem odkupil od smrti.« Origen in sv. Avguštin pravita, naj se nihče ne poveličuje s človeškimi deli.« Teodoret iz Cira pojasni: »Če bi bili izbrani samo najbolj zgovorni za pridiganje, bi ti začeli slaviti lastno izkušenost ter spretnost in bi zaradi tega ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Bog bo ohranil ponižno in ubogo ljudstvo

Berilo iz knjige preroka Zofonija (Sof 2,3; 3,12-13)

Iščite Gospoda, vsi ponižni v deželi, ki izpolnjujete njegove odlóke. Iščite pravičnost, iščite ponižnost, morebiti se skrijete na dan Gospodove jeze. Gospod govorí: »V tvoji sredi, Jeruzalem, bom ohranil ljudstvo, ponižno in ubogo, ki bo zaupalo v Gospodovo ime. Oni, Izraelov ostanek, ne bodo delali krivice in ne govorili laži. V njihovih ustih ne bo najti zvijačnega jezika, kajti pasli bodo in počivali in nihče jih ne bo strašil.«

Psalm 146

Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«

Ps 146,6-7.8-10

Gospod varuje zvestobo na veke,
Gospod pomaga do pravice zatiranim,
Gospod daje kruha lačnim,
Gospod osvobaja jetnike.
Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«
Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične,
Gospod varuje tujce.
Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«
Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda.
Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«

2. berilo

Bog je izvolil, kar je v očeh sveta slabotno

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,26-31)

Glejte, bratje, kakšni ste poklicani! Ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu. Nasprotno, Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta nespametno, da bi osramótil modre. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramótil tisto, karje močno. Bog si je izbral tisto, karje na svetu neplemenito po rodu in zaničevano, tisto, kar ne biva, da bi izničil to, kar biva, da se pred Bogom ne bi ponašal noben človek. Iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga, pravičnost, posvečenje in odrešenje, da bi se – kakor je pisano – tisti, ki se ponaša, ponašal v Gospodu.

Evangelij

Mt 5,12

Aleluja

Aleluja. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Aleluja.

Blagor ubogim v duhu

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1-12)

Ko je tisti čas Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021