HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za nedeljo, 29. januarja 2017

Svetnik za vsak dan
Sv. Julijan ubogi


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (3. nedelja med letom) - Peter Leskovar - Zreče
(26.1.2014 ob 10h, dolžina: 15:15)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. nedelja med letom
(26.1.2014 ob 9h, dolžina: 15:25)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Alojzij Šinkovec - Col
(23.1.2011 ob 10h, dolžina: 8:10)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

4. nedelja med letom (leto A)

»Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.« (Mt 5,4)

Misli Benedikta XVI.

Jezus pravi: »Blagor ubogim v duhu, blagor žalostnim, blagor krotkim, blagor lačnim in žejnim pravičnosti, blagor usmiljenim, blagor čistim v srcu, blagor tistim, ki delajo za mir, blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani (prim. Mt 5,3-10). Pravzaprav je samo On, Jezus, resnično blažen,. On je pravzaprav resnično ubog v duhu, žalosten, krotak, lačen pravičnosti, usmiljen, čist v srcu, delavec za mir; On je preganjan zaradi pravičnosti. Blagri nam predstavijo Jezusovo duhovno podobo in tako izrazijo njegovo skrivnost, skrivnost smrti ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Ambroziaster pravi: »Svet ni dojel, da je Zveličarjevo trpljenje postalo vir moči, saj je to trpljenje uničilo smrt.« Sv. Ambrož pravi: »Kristus je s samim sebe zadostil za nas tako, da nas je s svojim življenjem odkupil od smrti.« Origen in sv. Avguštin pravita, naj se nihče ne poveličuje s človeškimi deli.« Teodoret iz Cira pojasni: »Če bi bili izbrani samo najbolj zgovorni za pridiganje, bi ti začeli slaviti lastno izkušenost ter spretnost in bi zaradi tega ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Bog bo ohranil ponižno in ubogo ljudstvo

Berilo iz knjige preroka Zofonija (Sof 2,3; 3,12-13)


Iščite Gospoda, vsi ponižni v deželi,
ki vršite njegovo pravico!
Iščite pravičnost, iščite ponižnost,
morebiti se skrijete ob dnevu Gospodove jeze.
12 Namesto tega pustim v tvoji sredi
ponižno in skromno ljudstvo:
13 ti, ostanek Izraelov, bodo iskali zavetje
v Gospodovem imenu;
ne bodo krivice delali,
ne bodo lažnivo govorili,
v njih ustih ne bo zvijačnega jezika.
Zares, pasli in počivali bodo,
ne da bi jih kdo vznemirjal.

Psalm 146

Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«

Ps 146,6-7.8-10

Gospod varuje zvestobo na veke,
Gospod pomaga do pravice zatiranim,
Gospod daje kruha lačnim,
Gospod osvobaja jetnike.
Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«
Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične,
Gospod varuje tujce.
Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«
Gospod podpira siroto in vdovo,
pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda.
Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«

2. berilo

Bog je izvolil, kar je v očeh sveta slabotno

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,26-31)

Glejte, bratje, kakšni ste poklicani: ni veliko modrih po mesu, ne veliko mogočnih, ne veliko imenitnih; marveč, kar je na svetu nespametnega, si je Bog izvolil, da bi osramotil modre, in kar je na svetu slabotnega, si je Bog izvolil, da bi osramotil, kar je močnega; Bog si je izvolil, kar je na svetu preprostega in zaničevanega, to, kar ni nič, da uniči to, kar je, da se noben človek ne bo hvalil pred njim.

Od njega pa ste vi v Jezusu Kristusu, ki nam je postal modrost od Boga in pravičnost in posvečenje in odrešenje, kakor je pisano: »Kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu.«

Evangelij

Mt 5,12

Aleluja

Aleluja. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Aleluja.

Blagor ubogim v duhu

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1-12)

Ko je Jezus videl množice, je šel na goro in ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci. Začel jih je učiti: Blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljenje dosegli, Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci. Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili: veselite in radujte se, zakaj veliko je vaše plačilo v nebesih. Tako so namreč preganjali preroke, ki so bili pred vami.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020