Božja beseda za četrtek, 28. septembra 2023

Četrtek 25. tedna med letom (leto I)

»Herod je rekel: 'Janeza sem jaz dal obglaviti; kdo pa je ta, o katerem slišim take reči?'« (Lk 9,9)

Berilo

Bog po preroku naroča zidati tempelj

Berilo iz knjige preroka Ageja (Ag 1,1-8)

V drugem letu kralja Daríja, v šestem mesecu, prvi dan meseca, je Gospod po preroku Ageju govoril Zorobabelu, upravitelju Judeje, in velikemu duhovniku Jozuetu: »Tako govori Gospod vsega stvarstva: To ljudstvo pravi: ›Še ni prišel čas, da bi zidali Gospodovo hišo.‹«

Zato je prišla Gospodova beseda po preroku Ageju: »Za vas same pa je čas, da prebivate v hišah z deščenim obojem, medtem ko je Božja hiša v razvalinah?« Toda tako govori Gospod, vsega stvarstva: »Pomislite vendar, kako vam gre: mnogo sejete, pa malo spravite pod streho; jeste, pa se ne nasitite; pijete, pa se ne odžejate; oblačite se, pa se ne ogrejete; in kdor dela za plačo, spravlja denar v luknjasto mošnjo.«

Tako govori Gospod vsega stvarstva: »Premislite vendar svoja pota! Pojdite v gore, pripeljite lesa in obnovite hišo! To mi bo prijetno in v poveličanje,« govori Gospod.

Psalm 149

Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«

Ps 149,1-2.3-4.5-6.9

Pojte Gospodu novo pesem,
njegova hvala naj se razlega v zboru svetih!
Izrael naj se veseli svojega stvarnika,
sionski sinovi svojega kralja.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«
Hvalijo naj njegovo ime z rajalnim plesom,
z bobnom in citrami naj mu igrajo!
Gospod ljubi svoje ljudstvo,
ponižne venča z zmago.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«
Sveti naj se radujejo v njegovi slavi,
naj se veselijo v svojih domovih;
Božji hvalospevi naj bodo v njihovih grlih:
to je v slavo vsem njegovim svetim.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite v krotkosti vsajeno besedo, ki more rešiti vaše duše. Aleluja.

Herod se boji Jezusovega delovanja

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,7-9)

Tisti čas je slišal četrtni oblastnik Herod o vsem, kar se je godilo; bil je v skrbeh, ker so nekateri govorili, da je Janez Krstnik vstal od mrtvih, nekateri, da se je prikazal Elija, nekateri zopet, da je vstal kateri izmed starih prerokov. Herod pa je rekel: »Janeza sem dal jaz obglaviti; kdo je pa ta, o katerem slišim take reči?« In želel je videti Jezusa.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Venčeslav Češki

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Agej spodbuja Jude, naj poleg skrbi za svoje hiše poskrbijo tudi za zidavo templja. Če želijo imeti Božji blagoslov in polno življenje, morajo dati Bogu dolžno čast in ga priznati v življenju. Z drugimi se bom trudil poskrbeti za Božjo slavo v svetu. Gospod, daj, da bom z vsem, kar sem, gradil tvojo Cerkev in pri tem posnemal svetnike, ki so tako skrbeli zanjo.

Evangelij

Herod razmišlja ob govoricah o Jezusu, vendar ne pride do odgovora, kdo je. Sprašujem se, ali sem pripravljen v javnosti priznati Jezusa za Gospoda in Odrešenika ter bolj dejavno stopiti z njim v odnos. Resno in pogumno bom odpravljal ovire, ki me odvračajo od tega, da bi mu povsem sledil. Gospod, pomagaj mi dojeti, da si moč mojega življenja. Daj, da se ti ves zaupam.

Primož Krečič