HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 28. junija 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Irenej


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (13. nedelja med letom) - Ivan Rojnik - Vuhred
(28.6.2015 ob 10h, dolžina: 12:43)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

13. nedelja med letom
(28.6.2015 ob 10h, dolžina: 5:30)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

13. nedelja med letom
(28.6.2015 ob 8h, dolžina: 10:17)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

13. nedelja med letom - Andrej Golčnik - Šmarjeta na Dolenjskem
(1.7.2012 ob 10h, dolžina: 5:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

13. nedelja med letom - Leopold Korat - Podgorje pri Slovenj Gradcu
(28.6.2009 ob 10h, dolžina: 7:47)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Irenej, obvezni god

Ponedeljek 13. tedna med letom (leto I)

Jezus mu je dejal: »Hôdi za menoj in pústi, da mrtvi pokopljejo svoje mrtve!« (Mt 8,22).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Moralna pokvarjenost v Sodomi presega meje. Nakopljejo si Božjo kazen, Abraham pa prosi Boga, da bi rešil mesto. On ga je pripravljen uslišati, vendar ne brez nekaterih pravičnih. Občudoval in posnemal bom Božje potrpljenje in Abrahamovo prošnjo za rešitev. Gospod, hvala, ker potrpiš z mano in mojimi brati, hvala, da morem začenjati znova.

Evangelij

Pismouk bi rad sledil Jezusu, pa ga zavrne. Jezus zahteva svobodo, da mu učenec odgovori brez pridržka in takoj. Kako hodim za Jezusom? Ali sem pripravljen prednostno uresničiti njegov klic? Gospod, reši me lahkih in začasnih rešitev. Ne daj, da bi svoje odločitve zakril s kompromisi in neodločnostjo.

Primož Krečič

Berilo

Bog je zaradi pravičnih pripravljen prizanesti krivičnim

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 18,16-33)

Ko so se možje, Abrahamovi gostje, odpravili iz doline so se obrnili proti Sodomi. Abraham je šel z njimi, da bi jih spremil. Gospod pa je dejal: »Ali naj skrivam pred Abrahamom, kar mislim storiti? Saj bo od Abrahama izšel velik in mogočen narod in bodo v njem blagoslovljeni vsi narodi na zemlji. To mu dam vedeti zato, da zapove svojim sinovom in svoji hiši za seboj, naj se držijo Gospodovega pota ter delajo po pravičnosti in pravici, zato da spolni Gospod nad Abrahamom, kar mu je obljubil.«

Rekel je torej Gospod: »Vpitje zoper Sodomo in Gomoro je res veliko in njihov greh res silno velik. Stopim dol, da vidim, ali so res tako delali, kakršno je vpitje, ki prihaja do mene, ali ne; zvedeti hočem.« Krenila sta tedaj moža od tam in šla proti Sodomi. Abraham pa je še stal pred Gospodom.

In Abraham se je približal in dejal: »Ali boš res pogubil pravičnega s krivičnim vred? Morebiti je v mestu petdeset pravičnih. Ali jih boš res pogubil in ne prizanesel kraju zaradi petdesetih pravičnih, ki so v njem? O, da ne storiš kaj takega, da bi usmrtil pravičnega s krivičnim vred, tako da bi se enako zgodilo pravičnemu kakor krivičnemu! Nikar! Sodnik vesoljne zemlje, ali ne bo delal po pravici?« In Gospod je rekel: »Če najdem v Sodomi petdeset pravičnih v mestu, prizanesem vsemu kraju zaradi njih.«

Abraham pa je nadaljeval: »Glej, prosim, drznil sem se govoriti z Gospodom, dasi sem prah in pepel. Morebiti manjka petdesetim pravičnim pet. Ali boš pokončal zaradi teh petih vse mesto?« Rekel je: »Ne bom ga pokončal, če jih tam najdem petinštirideset.« Pa je Abraham spet govoril z njim in dejal: »Morebiti jih tam najdeš štirideset.« Rekel je: »Ne bom tega storil zaradi teh štiridesetih.« Pa je dejal: »Ne srdi se, prosim, Gospod, če še govorim! Morebiti se jih tam najde trideset.« Rekel je: »Ne bom tega storil, če jih tam najdem trideset.« Pa je dejal: »Glej, prosim, drznil sem se govoriti z Gospodom. Morebiti se jih tam najde dvajset.« Rekel je: »Ne bom jih pokončal zaradi teh dvajsetih.« Pa je dejal: »Ne srdi se, prosim, Gospod, če govorim še to pot! Morebiti se jih tam najde deset.« Rekel je: »Ne bom jih pokončal zaradi teh desetih.«

Potem je Gospod odšel, ko je nehal govoriti z Abrahamom. Abraham pa se je vrnil v svoj kraj.

Psalm 103

Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«

Ps 103,1-2.3-4.8-9.10-11

Slavi moja duša Gospoda,
in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime!
Slavi moja duša Gospoda,
ne pozabljaj nobene njegovih dobrot!
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
On odpušča vse tvoje krivde,
ozdravlja vse tvoje slabosti,
rešuje pogina tvoje življenje,
te venča z milostjo in usmiljenjem.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
Usmiljen in milostljiv je Gospod,
potrpežljiv in zelo milosrčen;
ne vojskuje se vedno,
ne jezi se na veke.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
Ne ravna z nami po naših grehih,
ne vrača nam po naših krivdah.
Kakor je nebo visoko nad zemljo,
tako vse presega njegova milosrčnost.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govori Gospod, nihče ne pride k Očetu, razen po meni. Aleluja.

Hodimo za Jezusom

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 8,18-22)

Ko je Jezus videl okrog sebe mnogo ljudstva, je velel oditi na drugo stran jezera. In pristopil je neki pismouk ter mu rekel: »Učenik, za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus mu je odgovoril: »Lisice imajo brloge in ptice pod nebom gnezda. Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« Nekdo drug izmed njegovih učencev mu je rekel: »Gospod, dovoli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.« Jezus mu je pa rekel: »Hodi za menoj in pusti, da mrtvi pokopljejo svoje mrtve.«
Sv. Irenej (28. junij)

Sv. Irenej (leto I), obvezni god

Berilo

Pravi način opravljanja službe v Cerkvi

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju (2 Tim 2,22-26)

22 Pred mladostnim poželenjem beži, prizadevaj si pa za pravičnost, vero, ljubezen in mir z onimi, ki Gospoda kličejo s čistim srcem. 23 Nespametnih in nerazsodnih vprašanj pa se ogiblji, ker veš, da rode prepire. 24 Služabnik Gospodov pa se ne sme prepirati, marveč mora biti krotak do vseh, zmožen poučevanja, potrpežljiv, 25 ki s krotkostjo svari uporne; morda jim Bog le dá spokornost, da spoznajo resnico 26 in se streznijo iz mreže hudega duha, ki jih ima ujete, da delajo po njegovi volji.

Psalm 118

Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«

Ps 118,9-10.11-12.13-14

Bolje je, zatekati se h Gospodu,
kakor zaupati v kneze.
10 Vsi narodi so me obkolili:
v imenu Gospodovem sem jih uničil.
11 Od vseh strani so me obkolili:
v imenu Gospodovem sem jih uničil.
12 Obsuli so me kakor čebele;
zajeli so me kakor ogenj trnje:
v imenu Gospodovem sem jih uničil.
13 Suvali so me, suvali, da bi padel;
a Gospod mi je pomagal.
14 Moja moč in moja pesem je Gospod,
rešitelj mi je postal.

Evangelij

Jn 15,4a.5b

Aleluja

Aleluja. Ostaníte v meni in jaz v vas, govorí Gospod. Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. Aleluja.

Svetniki so tam, kjer je Kristus

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,20-26)

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021