HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 28. junija 2011

Svetnik za vsak dan
Sv. Irenej


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Rojstvo Janeza Krstnika - dnevna maša) - Srečko Hren - Celje - Sv. Duh
(24.6.2012 ob 10h, dolžina: 9:21)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Rojstvo Janeza Krstnika - dnevna maša - Goran Kuhar - Grad v Prekmurju
(24.6.2009 ob 10h, dolžina: 11:38)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Irenej, obvezni god

Torek 13. tedna med letom (leto I)

»Pristopili so k njemu, ga zbudili in rekli: 'Gospod, reši nas! Izgubljeni smo!'« (Mt 8,25)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Samo štirje pravični se najdejo v Sodomi: Lot, njegova žena in hčerki. Sodoma je uničena. Bog uporabi kazen, da bi ustavil greh in začel novo življenje. Zavedal se bom teže greha in se boril proti njemu. Trudil se bom odvrniti Božjo kazen od naše družbe in naroda. Gospod, vedno si pripravljen na rešitev. Hvala za vse družine, ki so zveste. Pomagaj mi vedno izpolniti tvojo voljo.

Evangelij

Jezus in učenci so v čolnu, ko se razdivja nevihta in jih nevarno premetava. Učenci ga prosijo, naj posreduje za rešitev, on pa jim očita premajhno vero in zapreti morju, da se umiri. Marsi­kdaj premalo zaupam Gospodu, zato bom poglobil zaupanje, da me more rešiti v vsaki okoliščini. Gospod, poživi mojo šibko vero, da bom pregnal strah in se ti vedno izročal ter ti zaupal.

Primož Krečič

Berilo

Bog kaznuje Sodomo in Gomoro

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 19,15-29)

Ko je zasvitala jutranja zarja, sta angela silila Lota: »Vstani, vzemi ženo in hčerki, ki sta še doma, da ne zgubiš življenja zaradi hudobije mesta Sodome!« Ko se je še obotavljal, sta moža prijela njega, ženo in obe hčerki za roko, ker mu je Gospod prizanesel, ga peljala ven ter izpustila zunaj mesta. Ko sta jih peljala na plano, je eden rekel: »Reši se, gre za tvoje življenje! Ne oziraj se nazaj; ne ustavljaj se nikjer v pokrajini! V gorovje se reši, da ne zgubiš življenja!«

Lot pa jima je odgovoril: »Ne tako, Gospod! Glej, prosim, tvoj služabnik je našel milost v tvojih očeh in veliko je tvoje usmiljenje, ki si mi ga skazal, da si mi rešil življenje. Toda jaz se ne morem rešiti na gorovje: mogla bi me zadeti nesreča in bi moral umreti. Glej vendar, tu blizu je mesto, kamor bi mogel uteči. In majčkeno je: naj se, prosim, rešim tja, ali ni res majčkeno, da ostanem pri življenju.«

Gospod mu je rekel: »Glej, ozrl sem se nate tudi v tem, da ne razdenem mesta, o katerem si govoril. Reši se hitro tja! Kajti ničesar ne morem storiti, dokler ne prideš tja.« Zato se je to mesto imenovalo Segor (majčkeno). Sonce je vzhajalo nad zemljo, ko je Lot prišel v Segor. Tedaj je Gospod dežil nad Sodomo in Gomoro žveplo in ogenj od Gospoda, z nebes. Razdejal je ta mesta in vso pokrajino, tudi vse prebivalce teh mest in rastlinstvo te zemlje. Njegova žena pa se je ozrla nazaj in postala solnat steber.

Abraham pa je odrinil zgodaj zjutraj na kraj, kjer je stal pred Gospodom. Ozrl se je proti Sodomi in Gomori in proti vsej zemlji te pokrajine; in glej, ko je pogledal, se je dim dvigal s pokrajine, kakor dim iz peči. Pri tem, ko je Bog uničil mesta te pokrajine, se je Bog spomnil Abrahama ter spravil Lota proč od razdejanja, ko je razdejal mesta, ki je v njih prebival Lot.

Psalm 26

Odpev: »Božja dobrotljivost mi je vedno pred očmi.«

Ps 26,2-3.9-10.11-12

Gospod, skušaj me in me preišči;
srce in obisti mi z ognjem preskusi.
Tvoja dobrotljivost mi je vedno pred očmi
in hodim v tvoji resnici.
Odpev: »Božja dobrotljivost mi je vedno pred očmi.«
Ne ugrabi hkrati z grešniki moje duše
in mojega življenja s krvoločnimi;
njihovih rok se drži hudodelstvo,
njih desnica je polna podkupnine.
Odpev: »Božja dobrotljivost mi je vedno pred očmi.«
Jaz pa hodim v svoji nedolžnosti,
reši me, usmili se me!
Moja noga stoji na ravni poti:
v zborih bom slavil Gospoda.
Odpev: »Božja dobrotljivost mi je vedno pred očmi.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govori Gospod, nihče ne pride k Očetu, razen po meni. Aleluja.

Jezus pomiri vihar na morju

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 8,23-27)

Tisti čas je stopil Jezus v čoln in z njim so šli njegovi učenci. In glej, na morju je nastal velik vihar, tako da so čoln zagrinjali valovi, Jezus pa je spal. Pristopili so učenci, ga zbudili in rekli: »Gospod, reši nas, potapljamo se!« In reče jim: »Kaj ste boječi, maloverni?« Tedaj vstane in ukori vetrove in morje, in nastala je velika tišina. Ljudje so se pa začudili in so govorili: »Kdo je ta, da so mu pokorni celo vetrovi in morje?«
Sv. Irenej (28. junij)

Sv. Irenej (leto I), obvezni god

Berilo

Pravi način opravljanja službe v Cerkvi

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju (2 Tim 2,22-26)

22 Pred mladostnim poželenjem beži, prizadevaj si pa za pravičnost, vero, ljubezen in mir z onimi, ki Gospoda kličejo s čistim srcem. 23 Nespametnih in nerazsodnih vprašanj pa se ogiblji, ker veš, da rode prepire. 24 Služabnik Gospodov pa se ne sme prepirati, marveč mora biti krotak do vseh, zmožen poučevanja, potrpežljiv, 25 ki s krotkostjo svari uporne; morda jim Bog le dá spokornost, da spoznajo resnico 26 in se streznijo iz mreže hudega duha, ki jih ima ujete, da delajo po njegovi volji.

Psalm 118

Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«

Ps 118,9-10.11-12.13-14

Bolje je, zatekati se h Gospodu,
kakor zaupati v kneze.
10 Vsi narodi so me obkolili:
v imenu Gospodovem sem jih uničil.
11 Od vseh strani so me obkolili:
v imenu Gospodovem sem jih uničil.
12 Obsuli so me kakor čebele;
zajeli so me kakor ogenj trnje:
v imenu Gospodovem sem jih uničil.
13 Suvali so me, suvali, da bi padel;
a Gospod mi je pomagal.
14 Moja moč in moja pesem je Gospod,
rešitelj mi je postal.

Evangelij

Jn 15,4a.5b

Aleluja

Aleluja. Ostaníte v meni in jaz v vas, govorí Gospod. Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. Aleluja.

Svetniki so tam, kjer je Kristus

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,20-26)

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021