Božja beseda za soboto, 28. marca 2020


Dodatna maša 4. postnega tedna

Sobota 4. postnega tedna

»Služabniki so odgovorili: 'Še nikoli ni nihče tako govoril.'« (Jn 7,46)

Berilo

Odrešenik bo kakor žrtveno jagnje

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 11,18-20)

Gospod, ti si mi razodel in tako sem to zvedel. Takrat si mi pokazal njihove spletke. Bil sem kakor krotko jagnje, ki ga peljejo v zakol. Nisem vedel, da so kovali zle naklepe proti meni: »Pokončajmo drevo z njegovim sadom vred in iztrebimo ga iz dežele živih, da se ne bo več omenjalo njegovo ime!« Gospod nad vojskami, ti sodiš pravično, preiskuješ obisti in srca; daj, da vidim, kako se boš maščeval nad njimi, zakaj tebi sem zaupal svojo pravdo.

Psalm 7

Odpev: »Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam.«

Ps 7,2-3.9-10.11-12

Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam,
otmi me mojih preganjavcev in me reši,
da me kdo ne zgrabi ko lev,
raztrga in me nihče ne reši.
Odpev: »Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam.«
Prisodi mi pravico po moji pravičnosti
in po nedolžnosti, ki je v meni!
Končaj zlobo brezbožnih, pravičnega pa okrepi,
ti, pravični, ki preiskuješ srca in obisti!
Odpev: »Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam.«
Bog je moj varuh,
rešuje vse, ki so pravega srca.
Bog je pravičen sodnik,
vsak dan grozi tistim, ki se ne spreobrnejo.
Odpev: »Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo, pri njem je obilno rešenje.

Odrešenika ne pričakujejo iz Galileje

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 7,40-53)

Ko so nekateri iz množice slišali Jezusove besede, so govorili: »On je zares prerok.« Drugi so rekli: »To je Kristus.« Nekateri pa so govorili: »Menda vendar Kristus ne pride iz Galileje? Ali ne pravi pismo, da pride Kristus iz Davidovega rodu in iz mesta Betlehem, kjer je bil David?« Nastal je torej zaradi njega med množico razpor. Nekateri izmed njih so ga hoteli prijeti, toda nihče ni stegnil rok po njem.

Služabniki so se vrnili k velikim duhovnikom in farizejem in ti so jim rekli: »Zakaj ga niste privedli?« Služabniki so odgovorili: »Nikoli noben človek ni tako govoril.« Farizeji so jim odgovorili: »Ste se mar dali tudi vi preslepiti? Ali je mar vero vanj sprejel kdo izmed voditeljev ali izmed farizejev? A ta drhal, ki ne pozna postave, prekleti so!«

Nikodem, ki je bil prej prišel k njemu in je bil eden izmed njih, jim je rekel: »Ali mar naša postava koga sodi, če ga prej ne zasliši in ne pozve, kaj dela?« Odgovorili so mu: »Kaj si tudi ti iz Galileje? Preišči in spoznaj, da iz Galileje noben prerok ne vstane.« In odšli so vsak na svoj dom.
Dodatna maša 4. postnega tedna

Jezus je odgovoril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak da se na njem razodenejo Božja dela« (Jn 9,3).

Berilo

Veselim se Božje luči

Berilo iz knjige preroka Miheja (Mih 7,7-9)


Toda jaz se oziram na Gospoda,
čakam na Boga – moje rešenje,
moj Bog me bo uslišal.
Ne veseli se nad menoj, moja sovražnica!
Ako sem padel, bom spet vstal,
ako sedim v temi, je Gospod moja luč.
Jezo Gospodovo bom prenašal,
ker sem grešil zoper njega,
dokler ne razsodi moje pravde
in ne izvrši nad menoj sodbe.
Privedel me bo v svetlobo,
veselil se bom njegove pravičnosti.

Psalm 27

Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«

Ps 27,1.7-9.13-14

Gospod je moja luč in moja rešitev,
koga bi se moral bati?
Gospod je varuh mojega življenja,
pred kom bi moral trepetati?
Odpev
Poslušaj, Gospod, moj glas, s katerim te kličem,
izkaži mi milost in mi odgovôri!
O tebi govorí moje srce: »Išči njegovo obličje!«
Tvoje obličje, Gospod, hočem najti.
Odpev
Ne skrivaj svojega obličja pred mano!
Ne zavračaj v jezi svojega služabnika!
Moja pomoč si bil, nikar me ne zavrzi
in ne zapusti me, Bog moje rešitve.
Odpev
Verujem, da bom videl dobroto Gospodovo,
da jo bom užival v deželi živih.
Upaj v Gospoda, bodi pogumen,
tvoje srce naj se okrepi, upaj v Gospoda.
Odpev

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo, pri njem je obilno rešenje.

Jezus odpre oči sleporojenemu

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 9,1-41)

Mimo gredoč je videl človeka, ki je bil od rojstva slep. In njegovi učenci so ga vprašali: »Učenik, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« Jezus je odgovoril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak, da se na njem razodenejo božja dela. Delati moram dela tistega, ki me je poslal, dokler je dan; pride noč, v kateri nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« Ko je bil to izgovoril, je pljunil na tla, s slino naredil blata, mu pomazal z blatom oči in mu rekel: »Pojdi, umij se v Siloi!« (kar pomeni Poslani). Šel je torej in se umil in, ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili: »Ali ni ta tisti, ki je posedal in beračil?« Eni so trdili: »On je,« drugi: »Nikakor, ampak podoben mu je.« 10 On je rekel: »Jaz sem.« Vpraševali so ga torej: »Kako so se ti oči odprle?« 11 Odgovoril jim je: »Tisti človek, ki se imenuje Jezus, je napravil blata, mi z njim pomazal oči in mi rekel: ‚Pojdi v Siloo in se umij!‘ Šel sem in se umil in sem spregledal.« 12 In so mu rekli: »Kje je tisti?« Odgovoril je: »Ne vem.« 13 Peljali so ga, poprej slepega, k farizejem. 14 Bila pa je sobota, ko je Jezus naredil blato in mu odprl oči. 15 A tudi farizeji so ga izpraševali, kako je spregledal. On pa jim je rekel: »Blata mi je del na oči in sem se umil in vidim.« 16 Sedaj so nekateri izmed farizejev govorili: »Ta človek ni od Boga, ker ne praznuje sobote.« Drugi pa so govorili: »Kako bi grešen človek mogel delati taka znamenja?« 17 In bil je razpor med njimi. Tedaj zopet rečejo slepemu: »Kaj praviš ti o njem, ker ti je odprl oči?« On pa je rekel: »Prerok je.« 18 Judje tedaj niso verjeli o njem, da je bil slep in da je spregledal, dokler niso poklicali staršev tistega, ki je spregledal. 19 In so jih vprašali: »Ali je to vaš sin, ki o njem pravite, da se je rodil slep: kako da zdaj vidi?« 20 Njegovi starši so jim odgovorii: »Veva, da je to najin sin in da se je rodil slep: 21 kako pa da zdaj vidi, ne veva; ali kdo mu je odprl oči, midva ne veva; njega vprašajte, dovolj je star; sam naj govori o sebi!« 22 To sta rekla njegov oče in mati, ker sta se Judov bala; kajti Judje so bili že sklenili, da bo vsak, kdor ga prizna za Kristusa, izobčen iz shodnice; 23 zato so njegovi starši rekli: »Dovolj je star, njega vprašajte.« 24 Človeka, ki je bil prej slep, so torej poklicali v drugo in mu rekli: »Daj čast Bogu! Mi vemo, da je ta človek grešnik.« 25 On je tedaj rekel: »Ali je grešnik, ne vem. Eno vem, da jaz, ki sem bil slep, zdaj vidim.« 26 Rekli so mu torej: »Kaj ti je storil? Kako ti je odprl oči?« 27 Odgovoril jim je: »Povedal sem vam že in ste me slišali. Čemú hočete znova slišati? Ali hočete tudi vi postati njegovi učenci?« 28 Ti pa so ga ozmerjali in rekli: »Ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. 29 Mi vemo, da je Mojzesu govoril Bog, o tem pa ne vemo, od kod je.« 30 Odgovoril jim je oni človek: »To je vendar čudno, da vi ne veste, od kod je, pa je meni odprl oči! 31 Vemo, da Bog grešnikov ne usliši, marveč ako je kdo bogaboječ in spolnjuje njegovo voljo, takega usliši. 32 Odkar svet stoji, se ni slišalo, da bi bil kdo odprl oči sleporojenemu. 33 Ko bi ta ne bil od Boga, bi nič ne mogel storiti.« 34 Odgovorili so mu: »Ves si v grehih rojen, pa nas boš ti učil?« In so ga pahnili ven. 35 Jezus je slišal, da so ga pahnili ven; in ko je naletel nanj, mu je rekel: »Veruješ v Sina človekovega?« 36 Odgovoril je: »Gospod, kdo je, da bi veroval vanj?« 37 Jezus mu je rekel: »Videl si ga in s teboj govori: ta je.« 38 In odgovoril je: »Verujem, Gospod.« In se je vrgel predenj. 39 In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na ta svet, da tisti, ki ne vidijo, spregledajo in, da tisti, ki vidijo, oslepé.« 40 To so slišali nekateri izmed farizejev, ki so bili z njim, in so mu rekli: »Smo mar tudi mi slepi?« 41 Jezus jim je odgovoril: »Če bi bili slepi, bi ne imeli greha; tako pa pravite: ‚Vidimo‘; vaš greh ostane.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Marija Praška

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Gospodovo oznanjenje) - p. Pavle Jakop - Ljubljana - Marijino oznanjenje
(25.3.2014 ob 10h, dolžina: 10:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Gospodovo oznanjenje - Slavko Kalan - Velesovo
(25.3.2011 ob 10h, dolžina: 8:19)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Gospodovo oznanjenje - Franci Trstenjak - kapela Radia Ognjišče
(25.3.2009 ob 10h, dolžina: 11:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jeremija razkriva, kako Bog ravna pravično, sodobniki pa ga preganjajo in mu grozijo s smrtjo. Zasramovan in izmučen je kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol. Zaveda se, da mu Bog stoji ob strani. Ne bom vračal in maščeval napadov nasprotnikov, ampak jim bom v ljubezni odpustil. Gospod, daj mi svojega Duha, da bom od drugih prejeto zlo spremenil v dar za spreobrnjenje.


Evangelij

Na prazniku Jezus vabi, naj pridejo k njemu, da jim bo dal živo vodo Božje milosti. Jezni nasprotniki pošljejo služabnike, da bi ga prijeli, ti pa mu prisluhnejo in se vrnejo brez njega. Prisluhnil bom Jezusu v vsem, kar mi govori. Ne bom si delal podobe, kakšen naj bi bil zame. Gospod, daj mi svojega Duha, da bom prečistil svoj odnos do tebe in izpolnil, kar želiš.

Primož Krečič

Zadnja homilija (Gospodovo oznanjenje) - p. Pavle Jakop - Ljubljana - Marijino oznanjenje
(25.3.2014 ob 10h, dolžina: 10:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Gospodovo oznanjenje - Slavko Kalan - Velesovo
(25.3.2011 ob 10h, dolžina: 8:19)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Gospodovo oznanjenje - Franci Trstenjak - kapela Radia Ognjišče
(25.3.2009 ob 10h, dolžina: 11:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »