Božja beseda za petek, 28. februarja 2020

Petek po pepelnični sredi

»Ali morejo žalovati svatje, dokler je ženin pri njih?« (Mt 6,15a).

Berilo

Božja zamisel o postu

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 58,1-9)

To govori Gospod Bog: Kliči na vse grlo, ne zadržuj se! Kakor trobenta povzdiguj svoj glas! Oznanjaj mojemu ljudstvu njegovo pregreho in Jakobovi hiši njene grehe! Povprašujejo me namreč dan za dnem, spoznati hočejo moja pota. Kakor narod, ki ravna pravično in ne zapušča pravice svojega Boga, terjajo od mene pravične sodbe, zahtevajo, da se jim Bog približa.

»Zakaj se postimo in ti tega ne vidiš, se mrtvičimo, in ti se za to ne meniš?« Glejte, ob dnevu svojega posta hodite po svojem poslu in priganjate vse svoje delavce. Glejte, postite se v prerekanju in prepiru in se bijete z zlobno pestjo. Vi se dandanes ne postite tako, da bi se slišal vaš glas na višavi. Ali je to post, kakršen mi je po volji, dan, ko se človek mrtviči? Da pripogibaš svojo glavo kakor ločje in ležiš na raševniku in pepelu? Mar boš to imenoval post in Gospodu všečen dan?

Ali ni to post, kakršen mi je po volji: Raztrgaj krivične spone, odpni vezi jarma, osvobodi tlačene in zlomi sleherni jarem; lômi lačnemu svoj kruh in pripelji bedne brezdomce v hišo! Ko vidiš nagega, ga obleci in ne odtegni se svojemu sorodniku po krvi! Tedaj napoči tvoja luč kakor zarja, zdajci zacvete tvoje ozdravljenje, tvoja pravičnost pojde pred teboj. Gospodovo veličastvo bo tvoja zadnja straža. Če tedaj kličeš, ti Gospod odgovori. Če vpiješ na pomoč, ti reče: »Tukaj sem.«

Psalm 51

Odpev: »Skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ.«

Ps 51,3-4.5-6.18-19

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti,
po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho!
Popolnoma me operi moje krivde
in mojega greha me očisti!
Odpev: »Skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ.«
Svojo pregreho spoznavam
in moj greh mi je vedno pred očmi.
Zoper tebe samega sem grešil
in, kar je zlo pred teboj, sem storil.
Odpev: »Skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ.«
Nad klavno daritvijo nimaš veselja,
če bi ti dal žgalne daritve, bi jih ne maral.
Moja daritev, o Bog, je skesan duh,
skesanega in ponižnega srca ne zametuješ.
Odpev: »Skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake božje besede.

Post v času Jezusove odsotnosti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 9,14-15)

Ko je Jezus prišel čez morje v Geraški deželi, so stopili k njemu Janezovi učenci in so rekli: »Kako da se mi in farizeji pogostoma postimo, tvoji učenci pa ne?« Jezus jim je odgovoril: »Ali morejo žalovati svatje, dokler je pri njih ženin? Pridejo pa dnevi, ko bo ženin od njih vzet in takrat se bodo postili.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Roman

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok pove sodobnikom, da njihov post ni všeč Bogu, ker preganjajo delavce, se prerekajo in jih pretepajo. Postne vaje so brez pomena, če ne rešujejo krivic in povečajo ljubezni. Bolj resno bom sprejel povabilo h konkretnim dejanjem ljubezni, pravičnosti in solidarnosti. Gospod, vzgajaj me v šoli tvoje ljubezni, da bom bolj odprt in pozoren za vse, ki mi jih pošiljaš.


Evangelij

Janezovi učenci sprašujejo Jezusa, zakaj se njegovi učenci ne postijo. On jim da podobo ženina in gostije, kjer se ni treba postiti. Post nastopi tedaj, ko ni ženina. Trudil se bom sprejemati post kot prečiščevanje odnosa do Jezusa in do ljudi. Gospod, hvala, ker mi tvoja navzočnost prinaša veselje in varnost. Okrepi me, da bom ostal zvest tudi v preizkušnji.

Primož Krečič