Božja beseda za torek, 28. novembra 2023

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)

Torek 34. tedna med letom (leto I)

»Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« (Lk 21,6)

Berilo

Danijel napove večno Božje kraljestvo

Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 2,31-45)

Daniel je pripovedoval kralju Nabuhodónozorju: Ti, o kralj, si imel videnje: Glej, bil je velik kip. Ta kip je bil ogromen in silno svetal; stal je pred teboj in njegov pogled je bil grozen. Glava tega kipa je bila iz čistega zlata, prsi in roke iz srebra, trebuh in ledja iz brona, stegna iz železa, noge deloma iz železa, deloma iz gline.

Ti si to gledal, dokler se ni brez človeških sil utrgal kamen in zadel kip v njegove železne in glinaste noge ter jih razdrobil. Tedaj se je hkrati razdrobilo železo, glina, bron, srebro in zlato ter bilo kakor pleve na poletnih gumnih. Veter jih je odnesel, nikakršnega sledu ni bilo za njimi. Kamen, ki je zadel kip, pa je postal velika gora in napolnil vso zemljo.To so sanje; njih razlago povemo zdaj pred kraljem. Ti, o kralj, kralj kraljev, ki mu je Bog nebes dal kraljestvo, moč oblast in slavo, in v čigar roko je dal povsod, kjer so bivališča, ljudi, živali, polja in ptice neba, in tebe postavil za gospodarja nad vsem, ti si glava iz zlata. Za teboj pa vstane drugo kraljestvo, neznatnejše od tvojega, nato tretje kraljestvo, iz brona, ki bo vladalo vsej zemlji. Četrto kraljestvo bo močno kakor železo, ki vse zdrobi in razbije; kakor železo, ki vse zruši, bo to kraljestvo zdrobilo in razbilo.

Če si videl noge in prste deloma iz lončarske gline deloma iz železa, to pomeni, da se bo kraljestvo delilo in bo v njem nekaj trdnosti železa, ker si videl, da je bilo železo pomešano z lončarsko glino. Da so bili prsti na nogah deloma iz železa deloma iz gline, pomeni: del kraljestva bo trden in drugi del zdrobljiv. Da si videl železo pomešano z lončarsko glino, pomeni, da se bodo med seboj mešali z ženitvijo, pa se vendar ne bodo držali drug drugega, kakor se železo ne more mešati z glino.

V dneh teh kraljev bo Bog nebes ustanovil kraljestvo, ki na veke ne bo razdejano. Njegovo kraljestvo ne bo prepuščeno drugemu ljudstvu. Razdrobilo in pokončalo bo vsa ta kraljestva, sámo pa bo obstalo na veke. Saj si videl sam, da se je z gore utrgal kamen brez človeških sil in zdrobil železo, bron, glino, srebro in zlato. Tako je veliki Bog kralju oznanil, kaj se bo poslej zgodilo. Sanje so resnične in njih razlaga je zanesljiva.

Spev z odpevom

Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

DanD 3,57-61

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavite Gospoda, nebesa,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Slavite Gospoda, vse vode pod nebom,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bodi zvest do smrti, govori Gospod, in dal ti bom venec življenja. Aleluja.

Veličastni jeruzalemski tempelj bo popolnoma porušen

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,5-11)

Ko so nekateri govorili o templju, da je okrašen z lepimi kamni in z darovi, je rekel Jezus: »To, kar vidite – prišli bodo dnevi, v katerih ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil razrušen.«

Vprašali pa so ga: »Učenik, kdaj bo torej to in kakšno bo znamenje, ko se bo to zgodilo?« On pa je rekel: »Glejte, da se ne daste premotiti! Mnogo jih bo namreč prišlo z mojim imenom in bodo govorili: ›Jaz sem‹ in ›Čas se je približal.‹ Ne hodite torej za njimi. Ko boste pa slišali o vojskah in uporih, se ne ustrašite; to se mora prej zgoditi, a ne bo še takoj konec.«

Tedaj jim je govoril: »Vstal bo narod zoper narod in kraljestvo zoper kraljestvo; veliki potresi bodo in kužne bolezni in lakota po mnogih krajih; grozote bodo in velika znamenja na nebu.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Katarina Laboure

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Po razsvetljenju Danijel razloži Nebukadnezarjeve sanje. Veliki kip je napuh kraljestev v zgodovini. Ob železu, zlatu, srebru in bronu je v kipu tudi glina, ki pomeni propad in delitev. Ne bom se zanašal na minljive ustanove napuha in delal zanje. Zaupal bom v Gospodov blagoslov. Gospod, hvala za širši pogled, s katerim kažeš, kako je le tvoje kraljevanje trdno in resnično.

Evangelij

Judje se čudijo mogočnemu templju, Jezus pa napove njegovo porušenje in pokaže na konec sveta. Pri tem me vabi, naj se ne bi utapljal v radovednosti, ampak da postavim svojo prihodnost v njegove roke. Gospod, hvala, ker znova prihajaš v moje življenje. Daj mi moči, da te bom buden pričakoval in se ne bom dal zapeljati lažnim napovedim in strahovom.

Primož Krečič