Božja beseda za soboto, 28. januarja 2023


Sv. Tomaž Akvinski, obvezni god

Sobota 3. tedna med letom (leto I)

»Prevzel jih je velik strah in spraševali so se: 'Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?'« (Mr 4,41)

Berilo

Abraham pričakuje Božje kraljestvo

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 11,1-2.8-19)

Bratje, vera je trdno prepričanje o tem, kar kdo upa, prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo. Po njej so namreč stari dosegli hvalo. Po veri je bil poslušen Abraham, ko je bil poklican, naj gre v deželo, ki naj bi jo prejel v delež; in odšel je, ne vedoč, kam gre. Po veri se je naselil v obljubljeni deželi kakor v tujini ter se z Izakom in Jakobom, ki sta bila z njim deležna iste obljube, nastanil v šotorih. Kajti pričakoval je mesta s trdnimi temelji, katerega graditelj in stvaritelj je Bog.

Po veri je tudi Sara dobila moč, da je vkljub starosti spočela, ker je verovala, da je zvest, kateri je bil to obljubil. Zato je tudi bilo od enega, in to od omrtvelega, toliko potomcev, kakor je zvezd na nebu in kakor je brezštevilnega peska ob kraju morja. V veri so vsi ti pomrli, ne da bi bili dosegli obljube; toda od daleč so jih gledali ter so pozdravljali in priznavali, da so tujci ter priseljenci na zemlji. Kateri namreč tako govorijo, razodevajo, da iščejo domovino. In ko bi bili mislili na tisto, iz katere so prišli, bi bili imeli priliko, se vrniti. Tako pa hrepenijo po boljši, to je po nebeški. Zato se Bog ne sramuje imenovati se njihov Bog; zakaj mesto jim je pripravil.

Po veri je Abraham, ko je bil skušan, v dar prinesel Izaka; in hotel je edinorojenca darovati on, ki je bil prejel obljube in ki mu je bilo rečeno: »Po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo.« Pomislil je namreč, da more Bog tudi od mrtvih obujati. Zato ga je tudi prejel kot podobo.

Spev z odpevom

Odpev: »Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo.«

Lk 1,69-70.71-72.73-75

Gospod je pripravil zveličanje
v hiši svojega služabnika Davida,
kakor je govoril po svojih prerokih
v davnih časih:
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo.«
Da nas bo rešil naših sovražnikov
in iz rok vseh, ki nas sovražijo,
da skaže usmiljenje našim očetom
ter se spomni svoje Svete zaveze.
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo.«
Kakor je prisegel našemu očetu Abrahamu,
da bomo iz rok sovražnikov rešeni
in mu služili v svetosti in pravičnosti
vse dni življenja.
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki je obiskal svoje ljudstvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bog je hotel svet s seboj spraviti v Kristusu in je ustanovil med nami nauk sprave. Aleluja.

Kristus ima oblast nad vso naravo

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 4,35-41)

Ko se je tisti dan zvečerilo, je rekel Jezus svojim učencem: »Prepeljimo se na drugo stran.« Pustili so množico ter ga odpeljali s seboj v čolnu, kakor je bil; in še drugi čolni so bili z njim. In nastal je silen vihar, in valovi so pljuskali v čoln, tako da je čoln že zalivalo. On pa je bil na krmi in je na vzglavnici spal. Zbudijo ga ter mu rečejo: »Učenik, ti ni mar, da se potapljamo?« In vstal je, zapretil vetru in rekel morju: »Utihni, umiri se!« In veter je ponehal in nastala je velika tišina. Rekel jim je: »Kaj ste tako boječi? Kako da še nimate vere?« In prevzel jih je velik strah in so govorili med seboj: »Kdo neki je ta, da sta mu pokorna veter in morje?«
Sv. Tomaž Akvinski (leto I), obvezni god

Berilo

Oznanjamo skrito Božjo modrost

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 2,1-10)

Tudi ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti vam oznanjat pričevanje božje. Sklenil sem bil namreč nič drugega ne vedeti med vami ko Jezusa Kristusa, in to križanega. In jaz sem prišel k vam slaboten in v strahu in velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v skazovanju Duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na božji moči. Modrost pa oznanjamo med popolnimi, toda ne modrosti tega sveta, tudi ne poglavarjev tega sveta, ki preminevajo, marveč oznanjamo skrivnostno modrost božjo, ki jo je Bog pred veki naprej določil v naše poveličanje; ki je ni spoznal nobeden izmed prvakov tega sveta; ko bi jo bili namreč spoznali, bi Gospoda veličastva ne bili križali, ampak, kakor je pisano:
»Kar oko ni videlo in uho ni slišalo
in kar v človekovo srce ni prišlo,
kar je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo«, 10 je nam Bog razodel po svojem Duhu; Duh namreč preiskuje vse, celo globočine božje.

Psalm 18

Odpev: »Gospodovi odloki so resnični in pravični.«

Ps 18,8-11

Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodova beseda je zanesljiva,
uči nevednega.
Odpev
Gospodove postave so prave,
razveseljujejo srce;
Gospodov ukaz je čist,
razsvetljuje oči.
Odpev
Gospodov strah je iskren,
ostane vekomaj;
Gospodovi odloki so resnični,
obenem pravični.
Odpev
Zaželeni so bolj kot zlato
in zakladi čistega zlata,
slajši so kot med
in strd iz satovja.
Odpev

Evangelij

Mt 5,16

Aleluja

Aleluja. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«

Sv. Tomaž Akvinski (28. januar)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Tomaž Akvinski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pisec razmišlja o veri, po kateri sem prepričan, da bom dosegel, kar Bog obljublja. Tako so živeli svojo vero Abel, Henoh, Noe, Abraham. Popolnoma je zaupal Bogu in v vsem sprejemal njegovo previdnost. Okrepil bom vero in se zanesel na Gospoda v vsem, kar mi govori in kamor me kliče. Gospod, hvala za dar vere. Razsvetli mojo vsakdanjost, da ti bom zaupal, tudi takrat, ko bo težko.

Evangelij

Nevihta povzroči strah, Jezus poseže in z močno besedo ustavi besnenje narave. S prestrašenimi učenci začne pogovor o njihovi majhni veri, da še vedno ne zaupajo. Marsikdaj me prime skušnjava, da bi Gospodu očital, da me pusti samega v težavi. Gospod, daj mi moči, da se bom v stiski in nasploh v odločitvah obračal nate in tvojo pomoč. Pridi na pomoč moji šibki veri, da bom zares veroval.

Primož Krečič

Sv. Tomaž Akvinski
(28.1.2015 ob 19h, dolžina: 11:06)

Vse homilije »

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. pri avdienci v sredo, 2. junija 2010
Po nekaj katehezah o duhovništvu in mojih zadnjih potovanjih se danes vračamo k naši glavni temi, to je k premišljevanju o nekaterih velikih mislecih srednjega veka. Nazadnje smo si ogledali veliko osebnost frančiškana sv. Bonaventura, danes pa bi rad spregovoril o njem, ki ga Cerkev imenuje doctor communis, to je o sv. Tomažu Akvinskem. Moj častitljivi predhodnik papež Janez Pavel II. je v svoji okrožnici Fides et ratio opomnil, da je Cerkev ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.