HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 28. januarja 2020

Svetnik za vsak dan
Sv. Tomaž Akvinski


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (3. nedelja med letom) - Peter Leskovar - Zreče
(26.1.2014 ob 10h, dolžina: 15:15)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. nedelja med letom
(26.1.2014 ob 9h, dolžina: 15:25)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Alojzij Šinkovec - Col
(23.1.2011 ob 10h, dolžina: 8:10)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Tomaž Akvinski, obvezni god

Torek 3. tedna med letom (leto II)

»Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.« (Mr 3,35)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

David prenese skrinjo zaveze v Jeruzalem in opravi daritve Bogu. Tako je prevzet, da v svojem veselju pleše pred skrinjo in otroško slavi Boga, kar vzbudi zasmehovanje pri Savlovi hčeri Miholi. Ne glede na druge se bom trudil za iskren, zaupljiv odnos z Bogom. Gospod, uči me biti vesel s teboj in te slaviti, kakor si ti veselo slavil Očeta. Naj bom hvaležen za vsako tvojo rešitev.

Evangelij

Predstavljam si, kako so prišli sorodniki in mati k Jezusu, on pa se je posvetil tistim, ki so v veri sprejeli njegovo oznanilo in vstopili v njegovo novo družino. Ta skupnost je globoka, ljubeča in pomeni veliko oporo. Trudil sem bom za rast skupnosti Jezusovih učencev, ki izhaja iz pokorščine njegovi besedi. Gospod, okrepi moje zaupanje vate. Naj bom dejaven član tvoje nove družine.

Primož Krečič

Berilo

Skrinjo zaveze slovesno prenesejo v Davidovo mesto

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 6,12-15.17-19)

David je z veseljem dal prenesti božjo skrinjo iz Obededomove hiše v Davidovo mesto. Ko so nosilci Gospodove skrinje naredili šest korakov, je daroval vola in pitano tele. David je rajal na vso moč pred Gospodom. Opasan pa je bil s platnenim naramnikom. Tako je prenesel David in ves Izrael Gospodovo skrinjo z radostnim vzklikanjem in donenjem tromb.

Ko so Gospodovo skrinjo prinesli, so jo postavili na njeno mesto sredi šotora, ki ga je David razpel zanjo. Nato je David daroval žgalne in mirovne daritve pred Gospodom. Ko je dokončal darovanje žgalnih in mirovnih daritev, je blagoslovil ljudstvo v imenu Gospoda vesoljnega stvarstva. Nato je razdelil vsemu ljudstvu, vsej Izraelovi množici, možem in ženam, vsakemu hleb kruha, kos mesa in rozinov kolač. Potem je odšlo vse ljudstvo, vsak na svoj dom.

Psalm 24

Odpev: »Gospod Bog je kralj veličastva.«

Ps 24,7.8.9.10

Dvignite, vrata, svoje glave,
dvignite se, starodavne duri,
da vstopi kralj veličastva!
Odpev: »Gospod Bog je kralj veličastva.«
»Kdo je ta vladar veličastva?«
»Gospod močni in mogočni;
Gospod mogočni v boju.«
Odpev: »Gospod Bog je kralj veličastva.«
Dvignite, vrata, svoje glave,
dvignite se, starodavne duri,
da vstopi kralj veličastva!
Odpev: »Gospod Bog je kralj veličastva.«
»Kdo je ta kralj veličastva?«
»Gospod nad vojskami:
on je kralj veličastva.«
Odpev: »Gospod Bog je kralj veličastva.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bog je hotel svet s seboj spraviti v Kristusu in je ustanovil med nami nauk sprave. Aleluja.

Če spolnjujemo Božjo voljo, smo Kristusu bratje in sestre

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,31-35)

Tedaj pridejo k Jezusu njegova mati in njegovi bratje in ga zunaj stoječ dajo poklicati. Okoli njega pa je sedela množica, ko so mu rekli: »Glej, tvoja mati in tvoji bratje so zunaj in te iščejo.« Odgovoril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In ozre se po tistih, ki so sedeli okoli njega, in pravi: »Glejte, moja mati in moji bratje! Kdor namreč spolni Božjo voljo, ta mi je brat in sestra in mati.«
Sv. Tomaž Akvinski (28. januar)

Sv. Tomaž Akvinski (leto II), obvezni god

Sv. Tomaž Akvinski
(28.1.2015 ob 19h, dolžina: 11:06)

Vse homilije »

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. pri avdienci v sredo, 2. junija 2010
Po nekaj katehezah o duhovništvu in mojih zadnjih potovanjih se danes vračamo k naši glavni temi, to je k premišljevanju o nekaterih velikih mislecih srednjega veka. Nazadnje smo si ogledali veliko osebnost frančiškana sv. Bonaventura, danes pa bi rad spregovoril o njem, ki ga Cerkev imenuje doctor communis, to je o sv. Tomažu Akvinskem. Moj častitljivi predhodnik papež Janez Pavel II. je v svoji okrožnici Fides et ratio opomnil, da je Cerkev ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Oznanjamo skrito Božjo modrost

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 2,1-10)

Tudi ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti vam oznanjat pričevanje božje. Sklenil sem bil namreč nič drugega ne vedeti med vami ko Jezusa Kristusa, in to križanega. In jaz sem prišel k vam slaboten in v strahu in velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v skazovanju Duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na božji moči. Modrost pa oznanjamo med popolnimi, toda ne modrosti tega sveta, tudi ne poglavarjev tega sveta, ki preminevajo, marveč oznanjamo skrivnostno modrost božjo, ki jo je Bog pred veki naprej določil v naše poveličanje; ki je ni spoznal nobeden izmed prvakov tega sveta; ko bi jo bili namreč spoznali, bi Gospoda veličastva ne bili križali, ampak, kakor je pisano:
»Kar oko ni videlo in uho ni slišalo
in kar v človekovo srce ni prišlo,
kar je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo«, 10 je nam Bog razodel po svojem Duhu; Duh namreč preiskuje vse, celo globočine božje.

Psalm 18

Odpev: »Gospodovi odloki so resnični in pravični.«

Ps 18,8-11

Zamajala se je zemlja in se stresla,
temelji gora so strepetali,
zmajali so se, ker se je razsrdil.
Iz njegovih nosnic se je dvigal dim
in požirajoč ogenj iz njegovih ust;
od njega so se vžigali živi oglji.
10 Upognil je nebo in stopil dol:
teman oblak je bil pod njegovimi nogami.
11 Vozil se je na kerubu in letal,
na perutih vetra se je nosil.

Evangelij

Mt 5,16

Aleluja

Aleluja. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020