Božja beseda za nedeljo, 28. januarja 2018

4. nedelja med letom (leto B)

»Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih je učil, kakor kdor ima oblast« (Mr 1,22)

1. berilo

Bog govori po preroku

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 18,15-20)

Mojzes je govóril ljudstvu in rekel: »Preroka iz tvoje srede, izmed tvojih bratov, kakor sem jaz, ti bo obúdil Gospod, tvoj Bog; njega poslušajte. Prav tako kakor si na dan, ko je bilo občestvo zbrano pod Horebom, prosil Gospoda, svojega Boga, ko si rekel: ›Naj ne poslušam več glasu Gospoda, svojega Boga, in ne gledam več tega velikega ognja, da ne umrem.‹ Tedaj mi je Gospod rekel: ›Prav je, kar so rekli. Obúdil jim bom preroka izmed njihovih bratov, kakor si ti, in polóžil bom svoje besede v njegova usta in govóril jim bo vse, kar mu bom zapovedal. Kdor ne bo poslušal mojih besed, ki jih bo govóril v mojem imenu, tega pokličem na odgovor. Toda prerok, ki bi se drznil v mojem imenu govoriti besedo, katere mu nisem ukazal govoriti, ali ki bi govóril v imenu drugih bogov, ta prerok bo moral umreti.‹«

Psalm 95

Odpev: »O da bi danes poslušali Božje besede!«

Ps 95,1-2.6-9

Pridite, vriskajmo Gospodu,
vzklikajmo skali našega odrešenja.
Stopímo mu naproti s hvaležnostjo,
vzklikajmo mu z veselimi spevi.
Odpev: »O da bi danes poslušali Božje besede!«
Pridite, pádimo na kolena in se priklonímo,
pokleknímo pred Gospodom, ki nas je narédil.
Zakaj on je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo,
čreda, ki jo pase s svojo roko.
Odpev: »O da bi danes poslušali Božje besede!«
O da bi danes poslušali njegove besede!
Ne zakŕknite svojih src kakor na dan preizkušnje v puščavi!
Tam so me vaši očetje preizkušali in izzivali,
čeprav so videli moja dela.
Odpev: »O da bi danes poslušali Božje besede!«

2. berilo

Neomožena skrbi za to, kar je Gospodovega

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 7,32-35)

Bratje in sestre, hočem, da bi bili vi brez skrbí. Kdor ni oženjen, skrbí za to, kar je Gospodovo, kako bi ugajal Gospodu, kdor pa je oženjen, skrbí za to, kar je svetno, kako bi ugajal ženi, in je razdvojen. Samska in deviška skrbí za to, kar je Gospodovo, da bi bila sveta po telesu in po duhu. Tista pa, ki je omožena, skrbí za to, kar je svetno, kako bi ugajala možu. To pravim vam v korist; ne zato, da bi vam nastavljal zanko, temveč zato, da bi mogli pošteno in nemoteno služiti Gospodu.

Evangelij

Mt 4,16

Aleluja

Aleluja. Ljudstvo, ki je sedelo v temì, je zagledalo veliko luč; in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetíla luč. Aleluja.

Jezus uči, kakor kdor ima oblast

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,21-28)

V Kafarnáumu je Jezus v soboto šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor tisti, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: »Kaj imamo s teboj, Jezus Nazaréčan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, od Boga.« Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.« In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici v Galileji.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Tomaž Akvinski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

4. nedelja med letom
(28.1.2024 ob 10h, dolžina: 8:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

4. nedelja med letom - Jože Kovačec - Polzela
(1.2.2015 ob 10h, dolžina: 7:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

4. nedelja med letom
(1.2.2015 ob 10h, dolžina: 12:54)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

4. nedelja med letom
(1.2.2015 ob 9h, dolžina: 10:28)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

4. nedelja med letom - Tone Vrisk - Črna na Koroškem
(29.1.2012 ob 10h, dolžina: 9:59)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

4. nedelja med letom - Šmarjeta na Dolenjskem
(1.2.2009 ob 10h, dolžina: 12:41)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 1. februar 2015 ...

Evangelist Marko pripoveduje, da je Jezus, ker je bila sobota, takoj šel v shodnico in začel učiti (prim. v. 21). Ob tem pomislimo na primat Božje Besede, da se tej Besedi prisluhne, da se to Besedo sprejme in se to Besedo oznanja. Ko je namreč prišel v Kafarnáum, ni preložil oznanjanja evangelija, ni najprej mislil na logistiko, kako bo namestil svojo majhno skupnost, kar je bilo gotovo potrebno, ni se mudil z organizacijo. Njegova prva ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sveti Hieronim pravi, da »nov Gospodov nauk nasproti zavisti hudega daje ljudem nasvet in upanje«, in nadaljuje, k čemur pritrjuje tudi sv. Beda: »Gospodova moč se je odločno spopadla z hudičevo oblastjo.« Sveti Janez Krizostom, sv. Ambrož ter sv. Avguštin pa pravijo: »Četudi bi demoni izpovedali Kristusa, a brez ljubezni, takšno dejanje ne bi imelo nobenega pomena.« Sv. Irenej Lyonski dodaja: »Potrebno je bilo, da je resnica sredstvo sodbe, torej ne samo zveličanje za ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Letos pri nedeljskem bogoslužju razmišljamo ob Markovem evangeliju, katerega posebnost je tako imenovana 'mesijanska skrivnost', torej dejstvo, da Jezus ne želi, da se zunaj ozke skupine učencev trenutno razve, da je On Kristus, Božji Sin. Pri tem postane jasno, zakaj večkrat opozori tako apostole, kakor bolnike, ki jih je ozdravil, naj nikomur ne povejo, kdo je. Na primer evangeljski odlomek današnje nedelje (Mr 1,21-28) pripoveduje o človeku, ki je bil obseden z nečistim duhom. Ta je nenadoma začel vpiti: »Kaj ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.