Božja beseda za sredo, 27. septembra 2023


Sv. Vincencij Pavelski, obvezni god

Sreda 25. tedna med letom (leto I)

»Poklical je k sebi dvanajstere ter jim dal moč in oblast nad vsemi demoni in za ozdravljanje bolezni.« (Lk 9,1)

Berilo

Zahvala Bogu, ki svojih v sužnosti ni zapustil

Berilo iz Ezdrove knjige (Ezr 9,5-9)

Jaz, Ezra, sem se ob večerni daritvi dvignil od svoje muke, si pretrgal oblačila in plašč, padel na kolena ter razprostrl roke proti Gospodu, svojemu Bogu.

Rekel sem: »Moj Bog, sramujem se in se bojim povzdigniti svoje obličje k tebi, moj Bog; kajti naše hudobije so se nam namnožile čez glavo in naša krivda je zrasla do neba. Od dni naših očetov smo v veliki krivdi do danes, in zaradi naših hudobij smo bili mi, naši kralji in duhovniki, izročeni kraljem po deželah v roke pod meč, v ujetništvo, v plenjenje in v očitno sramoto, kakor je še danes.

Zdaj pa nam je Gospod, naš Bog, naklonil za majhen trenutek milost, da nam je pustil ostanek in nam dal oporišče na svojem svetem kraju, da bi nam naš Bog razsvetlil oči in nam podaril malo življenjske moči v naši sužnosti. Kajti sužnji smo, a naš Bog nas v naši sužnosti ni zapustil, temveč nam je naklonil milost pred perzijskimi kralji ter nam podaril življenjsko moč, da postavimo hišo našega Boga in popravimo njene razvaline, in nam dal zavetišče v Judu in v Jeruzalemu.«

Spev z odpevom

Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«

Tob 13,2-4.6-8

Gospod, ti bičaš in ozdravljaš,
vodiš v podzemlje in pripelješ nazaj,
ni ga, ki bi ubežal tvoji roki.
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«
Glejte torej, kaj nam je storil!
S strahom in trepetom ga slavite,
kralja vekov povišujte s svojimi deli!
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«
Slavil ga bom v deželi pregnanstva,
ker je razodel svoje veličastvo,
ga pokazal grešnemu ljudstvu.
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«
Grešniki, spreobrnite se torej,
vršite pravico pred Bogom,
zaupajte, da se vas bo usmilil!
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče nas je radovoljno rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. Aleluja.

Jezus pošlje učence oznanjat blagovest

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,1-6)

Jezus je sklical dvanajstere apostole in jim dal moč in oblast nad vsemi hudimi duhovi in da bi ozdravljali bolezni. Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike in jim je rekel: »Nič ne jemljite na pot, ne palice ne torbe ne kruha ne denarja; tudi ne imejte dveh oblek. In v katero koli hišo pridete, tam ostanite in od tam odhajajte. In kjer koli vas ne sprejmejo, pojdite iz tistega mesta in otresite prah s svojih nog v pričevanje zoper nje.« Šli so torej in hodili od vasi do vasi, oznanjali blagovest in povsod ozdravljali.
Sv. Vincencij Pavelski (leto I), obvezni god

Berilo

Bog je izbral nespametne in slabotne

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,26-31)

Glejte, bratje, kakšni ste poklicani: ni veliko modrih po mesu, ne veliko mogočnih, ne veliko imenitnih; marveč, kar je na svetu nespametnega, si je Bog izvolil, da bi osramotil modre, in kar je na svetu slabotnega, si je Bog izvolil, da bi osramotil, kar je močnega; Bog si je izvolil, kar je na svetu preprostega in zaničevanega, to, kar ni nič, da uniči to, kar je, da se noben človek ne bo hvalil pred njim.

Od njega pa ste vi v Jezusu Kristusu, ki nam je postal modrost od Boga in pravičnost in posvečenje in odrešenje, kakor je pisano: »Kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu.«

Psalm 111

Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Ps 111,1-9

Blagor mu, kdor se boji Gospoda,
kdor se njegovih zapovedi res veseli.
Njegov zarod bo v deželi mogočen;
rod pravičnih bo blagoslovljen.
Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«
Premoženje in bogastvo je v njegovi hiši
in njegova darežljivost vedno ostane.
Vzhaja kakor luč v temi pravičnim,
milostljiv in usmiljen in pravičen.
Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«
Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja,
ki svoje reči ureja po vesti,
vekomaj ne bo omahnil,
pravični ostane v večnem spominu.
Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«
Ni se mu bati slabih vesti,
njegovo srce je trdno, upa v Gospoda.
Njegovo srce je stanovitno, ne boji se,
dokler ne vidi, da so nasprotniki uničeni.
Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Evangelij

Mt 5,7

Aleluja

Aleluja. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Aleluja.

Kar ste storili mojim bratom, ste storili meni

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ko pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svoje slave. Zbrali se bodo pred njim vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor loči pastir ovce od kozlov; in postavil bo ovce na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj poreče kralj tistim, ki bodo na njegovi desnici: 'Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti; žejen sem bil in ste mi dali piti; popotnik sem bil in ste me sprejeli; nag sem bil in ste me oblekli; bolan sem bil in ste me obiskali; v ječi sem bil in ste prišli k meni.'

Tedaj mu bodo pravični odgovorili: 'Gospod, kdaj smo te videli lačnega in smo te nasitili ali žejnega in smo ti dali piti? Kdaj smo te videli popotnika in smo te sprejeli ali nagega in te oblekli? Ali kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?' In kralj jim bo odgovoril: 'Resnično, povem vam: Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.' Takrat poreče tudi tistim, ki bodo na levici: 'Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti; žejen sem bil in mi niste dali piti; popotnik sem bil in me niste sprejeli; nag sem bil in me niste oblekli; bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.'

Tedaj mu bodo odgovorili tudi ti: Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali popotnika ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?’ Tedaj jim bo odgovoril: ‘Resnično, povem vam: Česar niste storili kateremu izmed teh najmanjših, tudi meni niste storili.’ In ti pojdejo v večno trpljenje, pravični pa v večno življenje.

Sv. Vincencij Pavelski (27. september)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Vincencij Pavelski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ezra zbira ljudi k molitvi. Priznava, da so bili zasužnjeni in grešniki, a Bog jim je odpustil in pomagal. Rešitev je sad Božje dobrote, ki je tako velika, da je vanjo pritegnila še perzijske kralje. Prosil bom za Božje odpuščanje in odkrival znamenja usmiljenja. Gospod, hvala, ker me rešuješ iz suženjstva. Hvalim te, ker je tvoje usmiljenje večje od vseh mojih grehov.

Evangelij

Jezus izbere apostole, da jim moč nad demoni in boleznimi. Naloga dvanajsterih je oznanjevati prihod Božjega kraljestva in razglašati veselo novico o odrešenju. Morda bodo zavrnjeni, toda ne smejo se ustaviti. Bolj bom odgovoren pri prinašanju vesele novice mnogim ljudem. Gospod, hvala, ker me podpiraš pri vzpostavljanju pobude Duha v raznih okoliščinah.

Primož Krečič

Misli Benedikta XVI.

Sv. Vincencij se je Franciji 17. stoletja z roko dotaknil velikega kontrasta med bogatimi in revnimi. Kot duhovnik je obiskoval tako aristokratska kot podeželska okolja ter prav tako najrevnejše pariške predele. Vincencij Pavelski, ki ga je gnala ljubezen do Kristusa, je znal organizirati redno pomoč osebam, ki so živele na družbenem obrobju, ter zato začel s skupino žena, ki so svoj čas in sredstva namenjale najšibkejšim. ...

Sv. Vincencij je govoril: »Bog ljubi uboge in posledično ljubi tiste, ki ljubijo uboge. ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.