HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 27. septembra 2019

Svetnik za vsak dan
Vincencij Pavelski


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (25. nedelja med letom) - Škof Stanislav Lipovšek - Nova cerkev
(22.9.2013 ob 10h, dolžina: 15:31)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

25. nedelja med letom - Alojz Milharčič - Knežak
(22.9.2013 ob 10h, dolžina: 7:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

25. nedelja med letom - Franc Likar - Slavina pri Postojni
(19.9.2010 ob 10h, dolžina: 10:21)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Vincencij Pavelski, obvezni god

Petek 25. tedna med letom (leto I)

»Nato jim je rekel: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Lk 9,20a)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Judje ugotavljajo, da tempelj ni tako lep kakor je bil prejšnji. Ob razočaranju prerok napoveduje novi mesijanski tempelj, katerega slava bo večja od prvega, ker bo usmerjen k vsem narodom. V molitvah in mislih bom dajal prvo mesto Bogu in njegovi navzočnosti. Gospod, hvala, ker si gospodar zgodovine in mojega življenja. Naj se ti zahvaljujem tako, da te poslušam in upoštevam.

 

Evangelij

Za ljudi je bil Jezus prerok, za Petra pa Božji Maziljenec. Jezus ne pusti, da bi to javno razglašali, Petru pa pove, da bo moral hoditi pot trpečega Božjega služabnika. Skupaj s Petrom se bom učil sprejemati Jezusovo odločitev, da postane žrtveni dar za osvoboditev človeštva od zla. Gospod, ne dopusti, da bi si po svoji meri gradil drugačno podobo o tebi. Bodi moj križani Odrešenik.

Primož Krečič

Berilo

V novem templju bo nastopil Bog sam

Berilo iz knjige preroka Ageja (Ag 2,1-9)

V drugem letu kralja Darija, enaindvajseti dan sedmega meseca, je Gospod govoril po preroku Ageju: Govôri vendar Zoróbabelu, upravitelju Judeje, in Jozuetu, velikemu duhovniku, in vsemu ostanku ljudstva: Ali je med vami še ostal kdo, ki je videl to hišo v njenem pravem sijaju? In kakšno jo vidite zdaj? Ali se vam ne zdi kakor nič? Vendar pogum, Zoróbabel, govori Gospod, pogum Jozue, pogum, vse ljudstvo v deželi! Na delo! Zakaj jaz sem z vami, govorí Gospod vsega stvarstva. Po besedi, ki sem se vam z njo zavezal, ko ste šli iz Egipta, ostane moj duh med vami. Ne bojte se!

Kajti tako govori Gospod vsega stvarstva: Še malo časa, in potresel bom nebo in zemljo, morje in kopno! Razgibal bom vse narode: dragocenosti vseh narodov se bodo stekale sem in to hišo bom napolnil s slavo, govori Gospod vsega stvarstva. Moje je srebro in moje je zlato, govori Gospod vsega stvarstva. Slava te druge hiše bo večja, kakor je bila slava prve, govori Gospod vsega stvarstva; na tem kraju bom podelil mir, govori Gospod vsega stvarstva.

Psalm 43

Odpev: »Zaupaj v Boga, ki te rešuje!«

Ps 43,1.2.3.4

Prisodi mi pravico, o Bog,
in me brani pred nesvetim ljudstvom;
zvijačnega in hudobnega človeka me reši!
Odpev: »Zaupaj v Boga, ki te rešuje!«
Saj si ti, o Bog, moja moč.
Zakaj si me zavrgel?
Zakaj hodim žalosten in stiskan od sovražnika?
Odpev: »Zaupaj v Boga, ki te rešuje!«
Pošlji mi luč in zvestobo, naj me vodita
in me pripeljeta na tvojo sveto goro,
v tvoje svete šotore.
Odpev: »Zaupaj v Boga, ki te rešuje!«
Pristopil bom k Božjemu oltarju,
k Bogu, ki je moje veselje in moja radost,
hvalil te bom, o Bog, moj Bog!
Odpev: »Zaupaj v Boga, ki te rešuje!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče nas je radovoljno rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. Aleluja.

Božji Maziljenec bo moral trpeti

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,18-22)

Ko je bil Jezus nekoč v molitvi na samem, so bili z njim učenci in povprašal jih je: »Kdo, pravijo množice, da sem?« Oni so odgovorili: »Janez Krstnik; drugi: Elija; drugi pa, da je vstal kateri izmed starih prerokov.« Rekel jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Peter in rekel: »Božji Maziljenec.« On pa jim je strogo prepovedal to komu praviti in je povedal: »Sin človekov mora veliko trpeti in biti zavržen po starešinah, velikih duhovnikih in pismoukih in biti umorjen in tretji dan vstati.«
Sv. Vincencij Pavelski (27. september)

Sv. Vincencij Pavelski (leto I), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Sv. Vincencij se je Franciji 17. stoletja z roko dotaknil velikega kontrasta med bogatimi in revnimi. Kot duhovnik je obiskoval tako aristokratska kot podeželska okolja ter prav tako najrevnejše pariške predele. Vincencij Pavelski, ki ga je gnala ljubezen do Kristusa, je znal organizirati redno pomoč osebam, ki so živele na družbenem obrobju, ter zato začel s skupino žena, ki so svoj čas in sredstva namenjale najšibkejšim. ...

Sv. Vincencij je govoril: »Bog ljubi uboge in posledično ljubi tiste, ki ljubijo uboge. ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Bog je izbral nespametne in slabotne

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,26-31)

Glejte, bratje, kakšni ste poklicani: ni veliko modrih po mesu, ne veliko mogočnih, ne veliko imenitnih; marveč, kar je na svetu nespametnega, si je Bog izvolil, da bi osramotil modre, in kar je na svetu slabotnega, si je Bog izvolil, da bi osramotil, kar je močnega; Bog si je izvolil, kar je na svetu preprostega in zaničevanega, to, kar ni nič, da uniči to, kar je, da se noben človek ne bo hvalil pred njim.

Od njega pa ste vi v Jezusu Kristusu, ki nam je postal modrost od Boga in pravičnost in posvečenje in odrešenje, kakor je pisano: »Kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu.«

Psalm 111

Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Ps 111,1-9

Aleluja.
Slavil bom Gospoda z vsem srcem
v zboru pravičnih in v srenji.
Velika so Gospodova dela,
preiskovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.
Njegovo delo je polno veličastva in sijaja,
njegova pravičnost ostane na veke.
Obrnil je spomin na svoje čudeže,
Gospod je usmiljen in milostljiv;
jed daje njim, ki se ga bojé;
vekomaj se spominja svoje zaveze.
Svojemu ljudstvu je pokazal moč svojih del,
ko jim je dal posest narodov.
Dela njegovih rok so zvestoba in pravičnost,
trdne so vse njegove zapovedi,
postavljene za vek in veke,
izpolnjene zvesto in pravično.
Poslal je rešitev svojemu ljudstvu,
potrdil je svojo zavezo za vekomaj;
sveto in častitljivo je njegovo ime.

Evangelij

Mt 5,7

Aleluja

Aleluja. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Aleluja.

Kar ste storili mojim bratom, ste storili meni

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020