HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 27. avgusta 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Monika


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (21. nedelja med letom)
(23.8.2015 ob 10h, dolžina: 7:51)

Br. Štefan Kožuh, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

21. nedelja med letom
(23.8.2015 ob 8h, dolžina: 15:20)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

21. nedelja med letom - Jani Druževec - Hoče
(26.8.2012 ob 10h, dolžina: 6:12)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

21. nedelja med letom
(23.8.2009 ob 10h, dolžina: 9:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Monika, obvezni god

Petek 21. tedna med letom (leto I)

»Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje« (Mt 25,4).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Po zahvali za milost gleda Pavel naprej in spodbuja k posvečenju, da bi povezali človeško prizadevanje z delovanjem Svetega Duha in uresničili Božji dar v sebi. Zato je treba obvladati strasti, da ne zavladajo nad duhom. Trudil se bom ohraniti čistost namenov in usmeriti strasti v službo ljubezni in uma. Gospod, hvala, ker morem v svobodi uresničevati Božji načrt in najti notranjo srečo.

Evangelij

Jezus prikazuje dekleta, ki so povabljene na svatbo. Pet se jih za to oskrbi z oljem, nespametne pa ga morajo kupiti šele, ko je treba iti na gostijo. Vendar je že prepozno, kajti vrata so zaprta. Olje za svetilko je Božja ljubezen, ki je vlita v človeška srca. Jezus me vabi, naj skrbim za olje svoje svetilke. Gospod, naj bom pripravljen za tvoj prihod tudi v nepredvidljivih okoliščinah.

Primož Krečič

Berilo

Bog hoče, da se posvetimo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 4,1-8)

Bratje, prosimo in opominjamo vas v Gospodu Jezusu, da čim dalje bolj napredujete, kakor ste od nas prejeli, kako vam je treba živeti in Bogu ugajati – kakor tudi živite. Saj veste, katere zapovedi smo vam dali po Gospodu Jezusu.

To je namreč Božja volja, da se posvetite: da se zdržite nečistosti; da vsak izmed vas umeva svojo ženo imeti v svetosti in časti, ne v poželjivi strasti kakor pogani, ki Boga ne poznajo; da nihče pravic ne prestopa in svojega brata v dejanju ne ukani; Gospod namreč vse to kaznuje, kakor smo vam prej povedali in spričali. Bog nas namreč ni poklical k nečistosti, ampak k svetosti. Zatorej, kdor to zametuje, ne zametuje človeka, ampak Boga, ki nam je tudi dal svojega Svetega Duha.

Psalm 97

Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«

Ps 97,1.2.5-6.10.11-12

Gospod je kralj: zemlja naj se raduje,
veselijo naj se mnogi otoki.
Oblak in tema ga obdajata,
pravica je temelj njegovega prestola.
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«
Gore se topijo pred Gospodom kakor vosek,
pred gospodarjem vesoljne zemlje.
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost
in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo.
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«
Luč vzhaja pravičnemu,
veselje njim, ki so pravega srca.
Veselite se, pravični, v Gospodu,
slavite njegovo sveto ime!
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Danes ne zapirajte svojih src, ampak poslušajte Božji glas. Aleluja.

Pripravljeni moramo biti, da spremimo Kristusa

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,1-13)

Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem to priliko: Nebeško kraljestvo bo podobno desetim dekletom, ki so vzele svoje svetilke in šle naproti ženinu. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet pametnih. Nespametne so vzele svetilke, niso pa vzele s seboj olja; pametne pa so vzele olja v posodicah s svetilkami vred. Ker se je pa ženin mudil, so vse podremale in zaspale.

Opolnoči pa nastane vpitje: ›Glejte, ženin gre, pojdite mu naproti!‹ Tedaj vstanejo vsa tista dekleta in napravijo svoje svetilke. Nespametne pa reko pametnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo.‹ Toda pametne odgovorijo: ›Da morda ne poide nam in vam, pojdite rajši k prodajalcem in si ga kupite.‹

Medtem ko so šle kupovat, pride ženin; tiste, ki so bile pripravljene, gredo z njim na svatbo in vrata se zapro. Kasneje pridejo tudi ostala dekleta in pravijo: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On jim pa odgovori: ›Resnično, povem vam: Ne poznam vas.‹ Čujte torej, ker ne veste ne dneva ne ure.
Sv. Monika (27. avgust)

Sv. Monika (leto I), obvezni god

Berilo

Krepostna žena je okras domače hiše

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 26,1-4.13-16)


Srečen mož vrle žene,
število njegovih let se podvoji!
Pogumna žena razveseljuje svojega moža,
on izpolni v miru svoja leta.
Vrla žena je dober delež,
v kateri se bojé Gospoda, se jim daje v posest.
Bodi bogat ali ubog, njegovo srce je veselo,
njegovo obličje vselej vedro
13 Milina žene razveseljuje njenega moža
in njena razumnost krepi njegove ude.
14 Molčeča žena je dar Gospodov
in dobro vzgojena duša se ne da poplačati.
15 Milina čez milino je sramežljiva žena
in nič ne odtehta vzdržne duše.
16 Kakor sonce sije na višavah Gospodovih,
tako je lepota vrle žene okras njene hiše.

Psalm 127

Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«

Ps 127,1-5

Stopniška pesem, Salomonova.

Če Gospod ne zida hiše,
se zaman trudijo njeni zidarji;
če Gospod ne varuje mesta,
stražnik zaman čuje.
Zaman vam je vstajati pred svitom,
sedeti pozno v noč pri delu,
jesti kruh trdega truda:
saj ga svojim ljubljencem daje v spanju.
Glej, dar Gospodov so sinovi,
plačilo je telesni sad;
kakor puščice v bojevnikovi roki,
tako so sinovi mladosti.
Blagor možu, ki je z njimi napolnil svoj tul;
ne bodo mu v sramoto, ko se s sovražniki spoprime pri vratih.

Evangelij

Prim. Mdr 11,23-26

Aleluja

Aleluja. Z vsemi si usmiljen in nič od tega, kar si naredil, ti ni zoprno, ker je tvoje, Gospodar, ljubitelj življenja. Aleluja.

V molitvi je objokovala svojega mrtvega sina

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 7,11-17)

Tisti čas se je Jezus napótil v mesto, ki se imenuje Naim. Z njim so šli njegovi učenci in velika množica. Prav tedaj, ko se je približal mestnim vratom, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova. Spremljala jo je precej velika množica iz mesta. Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: »Ne jokaj!« Pristopil je in se dotaknil nosil. Tisti, ki so nosili, so se ustavili in rekel je: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« Mrtvi se je vzdignil in začel govoriti; in Jezus ga je dal njegovi materi.

Vse je obšel strah in slavili so Boga ter govorili: »Velik prerok je vstal med nami« in »Bog je obiskal svoje ljudstvo.« Ta glas o Jezusu se je razširil po vsej Judeji in po vsej okolici.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021