Božja beseda za sredo, 27. avgusta 2014


Sv. Monika, obvezni god

Sreda 21. tedna med letom (leto II)

»Gorje vam, ker ste podobni pobeljenim grobovom.« (Mt 23,27).

Berilo

Apostol svari pred lenobo

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (2 Tes 3,6-10.16-18)

Bratje, v imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa vam ukazujemo, da se ogibljete vsakega brata, ki živi neredno in ne po izročilu, ki ste ga prejeli od nas. Sami namreč veste, kako nas je treba posnemati; saj nismo živeli med vami neredno, tudi nismo pri nikomer kruha jedli zastonj, ampak smo s trudom in z naporom noč in dan delali, da bi komu izmed vas ne bili v nadlego; ne kakor, da bi ne imeli pravice, ampak da bi vam sebe dali v zgled za posnemanje. Že tedaj, ko smo bili pri vas, smo vam to naročali, da kdor noče delati, naj tudi ne jé.

Sam Gospod miru pa vam daj mir vedno in v vsakem pogledu. Gospod z vami vsemi. To je znamenje v vsakem pismu, tako pišem. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa z vami vsemi. Amen.

Psalm 128

Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«

Ps 128,1-2. 4-5

Blagor vsem, ki se bojé Gospoda
in hodijo po njegovih potih!
Zakaj sad truda svojih rok boš užival,
srečen boš in dobro ti bo.
Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«
Blagoslovljen mož, ki se boji Gospoda.
Blagoslovi naj te Gospod s Siona,
da boš gledal srečo Jeruzalema
vse dni svojega življenja.
Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Danes ne zapirajte svojih src, ampak poslušajte Božji glas. Aleluja.

S svojim življenjem si dajemo spričevalo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 23,27-32)

 

Tisti čas je Jezus govoril: »Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker ste podobni pobeljenim grobovom, ki se od zunaj kažejo čedni, znotraj pa so polni mrtvaških kosti in vsake gnusobe; tako se tudi vi od zunaj kažete ljudem pravične, znotraj pa ste polni hinavščine in krivice.

Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker zidate grobnice prerokom in krasite spomenike pravičnim in govorite: ›Ko bi bili mi živeli v dneh naših očetov, bi se ne bili z njimi udeležili umora prerokov.‹ Tako si dajete sami spričevalo, da ste sinovi tistih, ki so morili preroke. Le dopolnite tudi vi mero svojih očetov.«
Sv. Monika (leto II), obvezni god

Berilo

Krepostna žena je okras domače hiše

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 26,1-4.13-16)


Srečen mož vrle žene,
število njegovih let se podvoji!
Pogumna žena razveseljuje svojega moža,
on izpolni v miru svoja leta.
Vrla žena je dober delež,
v kateri se bojé Gospoda, se jim daje v posest.
Bodi bogat ali ubog, njegovo srce je veselo,
njegovo obličje vselej vedro
13 Milina žene razveseljuje njenega moža
in njena razumnost krepi njegove ude.
14 Molčeča žena je dar Gospodov
in dobro vzgojena duša se ne da poplačati.
15 Milina čez milino je sramežljiva žena
in nič ne odtehta vzdržne duše.
16 Kakor sonce sije na višavah Gospodovih,
tako je lepota vrle žene okras njene hiše.

Psalm 127

Odpev: »Blagor vsem, ki se bojé Gospoda.«

Ps 127,1-5

Stopniška pesem, Salomonova.

Če Gospod ne zida hiše,
se zaman trudijo njeni zidarji;
če Gospod ne varuje mesta,
stražnik zaman čuje.
Zaman vam je vstajati pred svitom,
sedeti pozno v noč pri delu,
jesti kruh trdega truda:
saj ga svojim ljubljencem daje v spanju.
Glej, dar Gospodov so sinovi,
plačilo je telesni sad;
kakor puščice v bojevnikovi roki,
tako so sinovi mladosti.
Blagor možu, ki je z njimi napolnil svoj tul;
ne bodo mu v sramoto, ko se s sovražniki spoprime pri vratih.

Evangelij

Prim. Mdr 11,23-26

Aleluja

Aleluja. Z vsemi si usmiljen in nič od tega, kar si naredil, ti ni zoprno, ker je tvoje, Gospodar, ljubitelj življenja. Aleluja.

V molitvi je objokovala svojega mrtvega sina

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 7,11-17)

Tisti čas se je Jezus napótil v mesto, ki se imenuje Naim. Z njim so šli njegovi učenci in velika množica. Prav tedaj, ko se je približal mestnim vratom, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova. Spremljala jo je precej velika množica iz mesta. Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: »Ne jokaj!« Pristopil je in se dotaknil nosil. Tisti, ki so nosili, so se ustavili in rekel je: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« Mrtvi se je vzdignil in začel govoriti; in Jezus ga je dal njegovi materi.

Vse je obšel strah in slavili so Boga ter govorili: »Velik prerok je vstal med nami« in »Bog je obiskal svoje ljudstvo.« Ta glas o Jezusu se je razširil po vsej Judeji in po vsej okolici.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Monika

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel spodbuja Solunčane, naj imajo red v delu, počitku, v molitvi, pri bogoslužju, v hrani in pijači. Zgled tega je on sam. Odgovorno skrbi za to, kar potrebuje za življenje. Po apostolovem naročilu se bom trudil za delavnost in urejenost. Naj ne bodo to mrtve norme, ampak življenjska spodbuda. Gospod, hvala, ker me vzgajaš v redu in delavnosti, hvala za mnoge lepe zglede.

Evangelij

Jezus predstavi hinavščino kot pobeljeni grob. Učitelji postave se delajo pobožne, pa so hinavci, ker se v bistvenem ne držijo Božje volje. Zato niso nič boljši od prednikov, ki so pobijali preroke. Jezusov učenec se ne pretvarja in iskreno sledi Božji volji. Ali imam pogum, da sem pred ljudmi in pred Bogom to, kar sem? Očisti, Gospod, vsako sled hinavščine v mojem srcu.

Primož Krečič

Sv. Monika (27. avgust)