HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 27. julija 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Gorazd Kliment in drugi mučenci


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (17. nedelja med letom)
(26.7.2015 ob 19h, dolžina: 7:21)

Br. Stane Bešter, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

17. nedelja med letom
(26.7.2015 ob 11h, dolžina: 12:22)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

17. nedelja med letom - Jože Hozjan - Pečarovci v Prekmurju
(26.7.2015 ob 10h, dolžina: 5:31)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

17. nedelja med letom
(26.7.2015 ob 9h, dolžina: 10:31)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

17. nedelja med letom - Igor Novak - Košaki
(29.7.2012 ob 10h, dolžina: 9:07)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

17. nedelja med letom - Ignac Magdič - Šmartno v Rožni dolini
(26.7.2009 ob 10h, dolžina: 11:15)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Gorazd in Kliment, obvezni god

Torek 17. tedna med letom (leto I)

»Kdor ima ušesa, naj posluša.« (Mt 13,43)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog je usmiljen do grehov ljudstva. Poseben kraj za njegovo češčenje je v shodnem šotoru, ki je zunaj šotorišča. Vsi se pridružijo molitvi, ko gre Mojzes v shodni šotor. Pri molitvi sta pomembni zavest grešnosti in odprtost, da sprejmemo dar usmiljenja. Nekateri ljudje imajo še globljo izkušnjo te molitvene predanosti. Gospod Jezus, hvala za vse, ki mi pomagajo vstopati v domačnost s teboj in Očetom.

Evangelij

Jezus razlaga priliko o ljuljki in pšenici, ki je povezana s sodbo. Čeprav se ljudje ne menijo za Boga in živijo napuhnjeno, bo ob koncu sveta prišlo do dokončne ločitve med dobrim in zlim. Bolj se bom zavedal, da svojo prihodnost pripravljam z vsakdanjim izpolnjevanjem Božje volje. Gospod, daj mi moči, da bom odgovorno uresničeval svoje poslanstvo, ki mi ga daješ.

Primož Krečič

Berilo

Mojzesov osebni stik z Bogom

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 33,7-11;34,5-9.28)

Tedaj je Mojzes vzel šotor in ga razpel zanj zunaj tabora, nekoliko proč od tabora, in ga imenoval shodni šotor. Kdor koli je iskal Gospoda, je šel ven k shodnemu šotoru, ki je bil zunaj tabora. Kadar koli je šel Mojzes ven k taboru, je vstalo vse ljudstvo. Vsak je stal pri vhodu svojega šotora ter gledal za Mojzesom, dokler ni prišel k šotoru. Ko je pa Mojzes prišel k šotoru, se je spustil dol oblačni steber ter stal pri vhodu v šotor; tedaj je Gospod govoril z Mojzesom. Ko je vse ljudstvo videlo, da je oblačni steber stal pri vhodu v šotor, je vse ljudstvo vstajalo in se poklanjalo, vsak pri vhodu svojega šotora. Govoril pa je Gospod z Mojzesom od obličja do obličja, kakor govori človek s svojim prijateljem. Potem se je vrnil v tabor, njegov služabnik, Nunov sin Jozue, ki je bil še mladenič, pa se ni umaknil iz šotora.

Mojzes je klical Gospodovo ime Jahve. Gospod je šel mimo njega in klical: »Jahve, Jahve, usmiljen in milostljiv Bog, prizanesljiv in velik v milosti in zvestobi, ki hrani milost za tisoče, odpušča krivdo, hudobijo in pregreho; vendar pa ne pušča brez kazni, ampak kaznuje krivdo očetov na sinovih in vnukih do tretjega in četrtega roda.« Tedaj se je Mojzes hitro priklonil do tal in molil: »Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod v naši sredi. Ljudstvo je namreč trdovratno. A odpusti našo krivdo in našo pregreho in vzemi nas za svojo lastnino!«

Bil je tam pri Gospodu štirideset dni in štirideset noči; kruha ni jedel in vode ni pil. Napisal je na tabli besede zaveze, desetero zapovedi.

Psalm 103

Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«

Ps 103,6-7.8-9.10-11.12-13

Pravična dela vrši Gospod,
vsem zatiranim vrača pravico.
Pokazal je Mojzesu svoja pota,
Izraelovim sinovom svoja dela.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
Usmiljen in milostljiv je Gospod,
potrpežljiv in zelo milosrčen;
ne vojskuje se vedno,
ne jezi se na veke.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
Ne ravna z nami po naših grehih,
ne vrača nam po naših krivdah.
Kakor je nebo visoko nad zemljo,
tako presega njegova milosrčnost naše zasluge.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
Kakor daleč je vzhod od zahoda,
tako daleč od nas vrže naše pregrehe;
kakor se oče usmili otrok,
se Gospod usmili njih, ki se ga bojé.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom in úči me svojih zakonov. Aleluja.

Prilika o ljuljki med pšenico napoveduje sodbo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,36-43)

Potem ko je Jezus govoril v prilikah, je množice odpustil in šel v hišo. In prišli so k njemu njegovi učenci in rekli: »Razloži nam priliko o ljuljki in njivi!« In odgovoril jim je: »Sejavec dobrega semena je Sin človekov, njiva je svet, dobro seme so otroci kraljestva, ljuljka so otroci hudobe, sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič; žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli. Kakor se torej ljuljka pobira in v ognju sežiga, tako bo ob koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele, in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je pohujšljivega, in tiste, ki delajo krivico; in vrgli jih bodo v ognjeno peč, kjer bo jok in škripanje z zobmi. Takrat se bodo pravični zasvetili kakor sonce v kraljestvu svojega Očeta. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša.«
Sv. Gorazd in Kliment (27. julij)

Sv. Gorazd in Kliment (leto I), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je med katehezo o svetima bratoma pokazal na daljnovidnost njunega delovanja, ki se je izražala v prizadevanjih njunih učencev, Gorazdu, Klimentu, Naumu, Angelarju, Savi ter drugih. ...

Metod in učenci preganjani
Zvest nalogi, ki sta jo sprejela z bratom, se je Metod naslednje leto, to je l. 870, vrnil na Moravsko in v Panonijo (današnjo Madžarsko), kjer se je znova srečal z nasilnim nasprotovanjem frankovskih misijonarjev, ki so ga zaprli v ječo. Ni izgubil poguma. Ko je bil leta 873 izpuščen ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Hvala prvencev krščanske vere

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 44,1-10)


Hvaliti hočem vrle može,
naše očete v njih rodovinah!
Mnogo časti jim je dodelil Najvišji,
njegovo veličastvo od dni davnine.
Bili so vladarji v svojih kraljestvih,
slavni možje v svoji moči,
svetovalci s svojo razumnostjo
in vidci vseh reči s preroškim darom;
voditelji narodov s svojimi sveti
in knezi ljudstva s svojo bistroumnostjo,
modri govorniki v svojih knjigah
in predstojniki v svojih službah;
izumili so pesmi po pravilih,
napisali modre izreke;
možje, bogati in z močjo opremljeni,
ki so v miru živeli v svojih domovih.
Vsi ti so bili v časteh pri svojih sodobnikih
in v njihovih dneh je odmevala njih hvala.
Nekateri izmed njih so zapustili ime,
da se oznanjuje njih hvala.
So pa nekateri, za katerimi ni spomina,
izginili so, kakor da bi jih ne bilo;
postali so, kakor da bi ne bili rojeni,
in tako njih otroci za njimi.
10 Toda naslednji so vrli možje
in njih pravična dela se ne pozabijo.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7-8.11

Psalm, Davidov.

Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru,
kdo bo stanoval na tvoji sveti gori?
Kdor hodi brez madeža in dela pravično
in prav misli v svojem srcu
kdor tudi sebi v škodo prisege ne spreminja,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Kdor tako dela,
ne bo nikoli omahnil.

Evangelij

Mt 5,16

Aleluja

Aleluja. Vaša luč naj sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021