HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 27. julija 2020

Svetnik za vsak dan
Sv. Gorazd Kliment in drugi mučenci


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (17. nedelja med letom) - Boštjan Lenart - Sv. Jakob Slovenske Gorice
(27.7.2014 ob 10h, dolžina: 8:11)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

17. nedelja med letom
(27.7.2014 ob 10h, dolžina: 7:35)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

17. nedelja med letom
(27.7.2014 ob 9h, dolžina: 11:43)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

17. nedelja med letom - Jože Motaln - Kapla na Kozjaku
(24.7.2011 ob 10h, dolžina: 13:29)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Gorazd in Kliment, obvezni god

Ponedeljek 17. tedna med letom (leto II)

»To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča.« (Mt 13,32a)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pas, ki ga kupi Jeremija in ga nosi, potem pa pusti v skali ob Evfratu, kjer se pokvari, je podoba ljudstva, ki je bilo Božji ponos, potem pa se je izneverilo z neposlušnostjo. Ob Božji besedi se bom trudil poslušati Božji načrt in ne zapraviti svojega poklica. Gospod, opominjaj me in vzgajaj, da ne bom kakor neuporabni pas.

Evangelij

Gorčično zrno je majhno, vendar zraste v veliko drevo. Prav tako je Božje kraljestvo majhno v svetu, toda v sebi nosi moč, da zraste v veliko množico. Sprejel bom seme Božje besede, da bo raslo in postalo živa stvarnost v meni. Gospod, okrepi mi zaupanje vate, da ti bom sledil in me ne bodo potrli duhovni neuspehi ter moralni padci.

Primož Krečič

Berilo

Neposlušno ljudstvo za Boga ni porabno

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 13,1-11)

Tako mi je rekel Gospod: »Pojdi, kupi si platnen pas in si ga deni okrog ledij; v vodo pa ga ne devaj!« Kupil sem si pas po Gospodovi besedi in si ga dal okrog ledij. V drugo mi je prišla Gospodova beseda: »Vzemi pas, ki si ga kupil in ga nosiš okrog ledij; vstani, pojdi k Evfratu in ga tam skrij v skalni razpoki!« Šel sem in ga skril pri Evfratu, kakor mi je ukazal Gospod.

Ko je minilo mnogo dni, mi je Gospod rekel: »Vstani, pojdi k Evfratu in vzemi tam pas, ki sem ti ga ukazal tam skriti!« Šel sem k Evfratu, poiskal in vzel pas z mesta, kjer sem ga skril. A glej, pas je bil pokvarjen, ni bil za nobeno rabo.

Tedaj mi je prišla Gospodova beseda: »Tako govori Gospod: Prav tako uničim Judovo prevzetnost in veliko jeruzalemsko prevzetnost. Ti hudobni ljudje, ki nočejo poslušati mojih besed, ki ravnajo po trmi svojega srca in hodijo za tujimi bogovi, da jim služijo in jih molijo, naj postanejo kakor ta pas, ki ni za nobeno rabo. Kajti kakor se pas prime k životu moža, tako sem hotel, da se pritisne k meni vsa Izraelova in Judova hiša, da bi bili moje ljudstvo, moja slava, moja čast in moj okras. A niso poslušali.«

Spev z odpevom

Odpev: »Zapustil si Boga, svojega stvarnika.«

5 Mz 32,18-19.20.21

Zapustil si skalo, ki ti je dala življenje,
pozabil Boga, ki te je ustvaril.
Gospod je to videl in jih zavrgel,
nevoljen nad svojimi sinovi in hčerami.
Odpev: »Zapustil si Boga, svojega stvarnika.«
Rekel je: »Skril jim bom svoje obličje
in gledal, kaj bo njih konec,
kajti popačenega rodu so,
sinovi, ki v njih ni zvestobe.
Odpev: »Zapustil si Boga, svojega stvarnika.«
Razdražili so me z maliki,
me razjezili z njimi,
zato jih bom podražil s tujci,
razjezil jih z nespametnim ljudstvom.«
Odpev: »Zapustil si Boga, svojega stvarnika.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo. Aleluja.

Božje kraljestvo raste kot drevo iz gorčičnega zrna

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,31-35)

Tisti čas je Jezus povedal množicam še drugo priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in vsejal na svoji njivi. To je sicer najmanjše izmed vseh semen, ko pa zraste, je večje ko zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in prebivajo na njegovih vejah.«

In še drugo priliko jim je povedal: »Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je žena vzela in zamesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.« Vse to je povedal Jezus množicam v prilikah in brez prilike jim ni govoril, da se je spolnilo, kar je bilo rečeno po preroku: »Odprl bom svoja usta v prilikah, razodel bom, kar je bilo skrito od začetka sveta.«
Sv. Gorazd in Kliment (27. julij)

Sv. Gorazd in Kliment (leto II), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je med katehezo o svetima bratoma pokazal na daljnovidnost njunega delovanja, ki se je izražala v prizadevanjih njunih učencev, Gorazdu, Klimentu, Naumu, Angelarju, Savi ter drugih. ...

Metod in učenci preganjani
Zvest nalogi, ki sta jo sprejela z bratom, se je Metod naslednje leto, to je l. 870, vrnil na Moravsko in v Panonijo (današnjo Madžarsko), kjer se je znova srečal z nasilnim nasprotovanjem frankovskih misijonarjev, ki so ga zaprli v ječo. Ni izgubil poguma. Ko je bil leta 873 izpuščen ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Hvala prvencev krščanske vere

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 44,1-10)


Hvaliti hočem vrle može,
naše očete v njih rodovinah!
Mnogo časti jim je dodelil Najvišji,
njegovo veličastvo od dni davnine.
Bili so vladarji v svojih kraljestvih,
slavni možje v svoji moči,
svetovalci s svojo razumnostjo
in vidci vseh reči s preroškim darom;
voditelji narodov s svojimi sveti
in knezi ljudstva s svojo bistroumnostjo,
modri govorniki v svojih knjigah
in predstojniki v svojih službah;
izumili so pesmi po pravilih,
napisali modre izreke;
možje, bogati in z močjo opremljeni,
ki so v miru živeli v svojih domovih.
Vsi ti so bili v časteh pri svojih sodobnikih
in v njihovih dneh je odmevala njih hvala.
Nekateri izmed njih so zapustili ime,
da se oznanjuje njih hvala.
So pa nekateri, za katerimi ni spomina,
izginili so, kakor da bi jih ne bilo;
postali so, kakor da bi ne bili rojeni,
in tako njih otroci za njimi.
10 Toda naslednji so vrli možje
in njih pravična dela se ne pozabijo.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7-8.11

Psalm, Davidov.

Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru,
kdo bo stanoval na tvoji sveti gori?
Kdor hodi brez madeža in dela pravično
in prav misli v svojem srcu
kdor tudi sebi v škodo prisege ne spreminja,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Kdor tako dela,
ne bo nikoli omahnil.

Evangelij

Mt 5,16

Aleluja

Aleluja. Vaša luč naj sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020