Božja beseda za nedeljo, 27. maja 2018

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica, slovesni praznik (leto B)

»In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,20).

1. berilo

Gospod je edini Bog v nebesih in na zemlji

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 4,32-34.39-40)

Mojzes je govoril ljudstvu in rekel: »Vprašaj vendar o prejšnjih dneh, ki so bili pred teboj, od dne, ko je Bog ustvaril človeka na zemlji, in od enega do drugega konca neba, ali se je kdaj zgodilo kaj tako velikega, ali se je kdaj slišalo kaj takega! Je mar katero ljudstvo slišalo glas Boga, govorečega iz sredine ognja, kakor si slišal ti, in ostalo živo? Ali pa je kateri bog skušal priti in si vzeti narod iz srede kakega drugega naroda s preizkušnjami, znamenji, čudeži, z bojem, z močno roko, z iztegnjenim laktom in z velikimi strahotami, kakor je vse to za vas storil Gospod, vaš Bog, pred vašimi očmi v Egiptu? Spoznaj torej danes in si vtisni v srce: Gospod je Bog zgoraj v nebesih in spodaj na zemlji, drugega ni! Izpolnjuj njegove zakóne in zapovedi, ki ti jih danes zapovedujem, da bo dobro tebi in za teboj tvojim sinovom in da si podaljšaš dneve v deželi, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog, za vse dni!«

Psalm 33

Odpev: »Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda.«

Ps 33,4-5.6.9.18-19.20.22

Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestôbi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote.
Odpev: »Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda.«
Z Gospodovo besedo so bila narejena nebesa,
z dihom njegovih ust vsa njihova vojska.
Zakaj dejal je in je nastalo,
ukazal je in je zaživelo.
Odpev: »Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda.«
Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto.
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti.
Odpev: »Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda.«
Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami,
saj zaupamo vate.
Odpev: »Blagor narodu, ki ima Boga za Gospoda.«

2. berilo

Prejeli smo duha posinovljenja

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,14-17)

Bratje in sestre, vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi. Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo: »Aba, Oče!« Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. In če smo otroci, smo tudi dediči: dediči pri Bogu, sodediči pa s Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani.

Evangelij

Raz 1,8

Aleluja

Aleluja. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Bogu, ki je, ki je bil in ki pride. Aleluja.

Jezus naroči krščevati v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 28,16-20)

Tisti čas se je enajst učencev odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je bil Jezus naróčil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovóril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in poučujte vse narode. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
bl. Alojzij Grozde

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica
(26.5.2024 ob 10h, dolžina: 11:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica - Anton Rataj - Pišece
(31.5.2015 ob 10h, dolžina: 10:12)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica
(31.5.2015 ob 10h, dolžina: 8:30)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica
(31.5.2015 ob 7h, dolžina: 9:47)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica - Janez Tratar - Dobrla vas na Avstrijskem Koroškem
(3.6.2012 ob 10h, dolžina: 7:01)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica - Franc Pohajač - Občine pri Trstu
(7.6.2009 ob 10h, dolžina: 5:06)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 31. maj 2015 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Lepo nedeljo! Danes obhajamo praznik Svete Trojice, ki nas spominja na skrivnost enega Boga v treh osebah, Očeta, Sina in Svetega Duha. Trojica je občestvo treh božjih oseb, ki so druga z drugo, druga za drugo in druga v drugi. To občestvo je življenje Boga, skrivnost ljubezni Živega Boga. Toda kdo nam je razodel to skrivnost? Jezus. On nam je govoril o Bogu kot Očetu, govoril nam je o ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Hieronim pravi: »Potem ko jim je izročil povzetek krščanskega nauka, ki je izražen v obliki krsta, vstali Gospod zaukaže svojim učencem, naj gredo po svetu.« Sv. Janez Krizostom pa pravi: »Z vstajenjem je bila Jezusu, potem ko je bil ponižan, povrnjena slava, ki mu pripada. Jezus vabi svoje učence, naj ne gledajo na sedanje nevarnosti, temveč na večne dobrine, ki jih bodo dobili. Obljublja jim tudi, da bo z njimi ter z vsemi tistimi, ki bodo hodili ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Po velikonočnem času, ki je dosegel višek v praznovanju binkošti, so v bogoslužju predvideni trije Gospodovi prazniki: najprej slovesni praznik Svete Trojice, prihodnji četrtek slovesni praznik Svetega Rešnjega Telesa in Svete Rešnje Krvi ter drugi petek praznik Srca Jezusovega. Vsak od teh bogoslužnih praznikov poudari enega od vidikov, s katerimi zajamemo vso skrivnost krščanske vere: resničnost Troedinega Boga, zakrament svete evharistije, ter božje-človeško središče Kristusove osebe. V resnici so to vidiki ene same zveličavne skrivnosti, ki v nekem smislu povzamejo ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.