HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 27. maja 2015

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
bl. Alojzij Grozde


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Binkošti - dnevna maša) - Stanko Fajdiga - Ilirska Bistrica
(24.5.2015 ob 10h, dolžina: 8:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša
(24.5.2015 ob 10h, dolžina: 12:10)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša
(24.5.2015 ob 9h, dolžina: 15:01)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Binkošti - dnevna maša
(24.5.2015 ob 8h, dolžina: 11:26)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

Sreda 8. tedna med letom (leto I)

»Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?« (Mr 10,38b)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Sirah tokrat ne modruje in uči, ampak moli ter prosi za ljudstvo, ki je razkropljeno po svetu. V njegovem srcu je prošnja, da bi ohranili vero očetov in se zopet zbrali v obljubljeni deželi. Molil in prosil bom za družino, župnijo in narod, da bi ostali zvesti Bogu in posredovali naprej vero očetov. Gospod, podpri moje bližnje, ki begajo za toliko bogovi, da bi spoznali, da si ti ljubeči Oče, in se zopet vrnili k tebi domov.

Evangelij

Jezus tretjič napove trpljenje in vstajenje, Zebedejeva brata pa ga prosita, da bi imela pomembno mesto v njegovem kraljestvu. Jezus ju pokara in pokaže na držo služenja, vse do pripravljenosti dati življenje. Tudi mene vabi, da se ne bi silil naprej, ampak z vsem služil drugim. Gospod, hvala, ker krotiš mojo sebičnost in mi kažeš pot, ki si jo prehodil zame in za ves svet.

Primož Krečič

Berilo

Bog naj se razodene narodom na svojem ljudstvu

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 36,1.4-5.10-17)

Gospod, Bog vesolja, usmili se nas in poglej ter pošlji svoj strah nad vse narode! Naj te spoznajo, kakor smo mi spoznali, da ni Boga razen tebe, Gospod! Obnovi znamenja in ponovi čudovita dela! Zberi vse Jakobove rodove in postavi jih v njihovo dedno posest, kakor je bilo v začetku! Gospod, usmili se ljudstva, ki se imenuje po tvojem imenu, Izraela, ki si mu dal čast svojega prvorojenca. Usmili se svojega svetega mesta, Jeruzalema, kraja svojega bivališča! Napolni Sion s svojim sijajem in svoje ljudstvo s svojim veličastvom! Izpričaj se tistim, ki si jih v začetku ustvaril, in spolni prerokovanja, izrečena v tvojem imenu! Poplačaj tiste, ki čakajo tebe, in daj, da se tvoji preroki izkažejo zanesljivi! Gospod, usliši molitev svojih služabnikov, po Aronovem blagoslovu za tvoje ljudstvo! Naj vedo vsi prebivalci na zemlji, da si ti Gospod, večni Bog!

Psalm 79

Odpev: »Gospod, usmili se me.«

Ps 79,8.9.11.13

O Bog, nikar se ne spominjaj
zoper nas krivic naših prednikov,
hitro naj nas sreča tvoje usmiljenje,
zakaj silno smo bedni.
Odpev: »Gospod, usmili se me.«
Pomagaj nam, Bog, naš rešitelj,
v slavo svojega imena;
reši nas in odpusti nam grehe
zaradi svojega imena!
Odpev: »Gospod, usmili se me.«
K tebi naj pridejo vzdihi jetnikov,
reši nje, ki jih izročajo smrti.
Mi, tvoje ljudstvo in ovce tvoje paše,
te bomo slavili na veke in vedno oznanjali tvojo hvalo.
Odpev: »Gospod, usmili se me.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Svetíte kakor luči na svetu, držeč se besede življenja. Aleluja.

Po Jezusovem zgledu moramo služiti drugim

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,32-45)

Učenci so bili na poti proti Jeruzalemu; Jezus je hodil pred njimi in čudili so se mu; tisti, ki so šli za njim, so bili prestrašeni. In zopet je dvanajstere vzel posebej in jim začel praviti, kaj se bo z njim zgodilo: »Glejte, v Jeruzalem gremo, in Sin človekov bo izdan velikim duhovnikom in pismoukom; obsodili ga bodo na smrt in ga izročili nevernikom; zasramovali ga bodo in vanj pljuvali in ga bičali ter umorili; in po treh dneh bo vstal.«

Pa stopita k njemu Zebedejeva sinova Jakob in Janez in mu rečeta: »Učenik, želiva, da bi nama storil, kar koli te bova prosila.« Rekel jima je: »Kaj želita, da vama storim?« Odgovorila sta mu: »Daj nama, da bova sedela v tvojem veličastvu eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« Jezus jima je rekel: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?« Rekla sta mu: »Moreva.« Jezus pa jima je rekel: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena: sedeti pa na moji desnici ali levici ne gre meni dajati, ampak katerim je pripravljeno.«

Ko so deseteri to slišali, so bili nejevoljni na Jakoba in Janeza. Jezus jih je pa poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da ti, ki veljajo ljudstvom za vladarje, nad njimi gospodujejo in njih prvaki izvršujejo nad njimi oblast. Med vami pa ni tako, ampak kdor koli med vami hoče biti velik, bodi vaš strežnik; in kdor koli med vami hoče biti prvi, bodi vsem služabnik. Tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021