Božja beseda za petek, 27. maja 2011

Petek 5. velikonočnega tedna

»Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad.« (Jn 15,16a)

Berilo

Bog zahteva od nas samo, kar je nujno

Berilo iz apostolskih del (Apd 15,22-31)

Tedaj so apostoli in starešine z vso cerkvijo sklenili, da iz svoje srede izberejo dva moža in ju pošljejo v Antiohijo s Pavlom in Barnabom, namreč Juda, s priimkom Barsaba, in Sila, ki sta bila vodilna moža med brati.

Po njima so poslali tole pismo: »Apostoli in starešine, vaši bratje, pozdravljajo brate izmed poganov v Antiohiji, Siriji in Ciliciji! Ker smo slišali, da so vas nekateri, ki so izšli iz naše srede, pa jim nismo ničesar naročili, z govori zbegali in vznemirili, smo se zbrali in smo sklenili izbrati dva moža in ju poslati k vam z našim predragim Barnabom in Pavlom, možema, ki sta posvetila svoje življenje za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. Poslali smo torej Juda in Sila, ki bosta isto tudi sama ustno povedala.

Odločil je namreč Sveti Duh in mi z njim, da vam ne nalagamo nobenega bremena več kakor tele potrebne reči: da se zdržite tega, kar je darovano malikom, in krvi in mesa zadušenih živali in nečistovanja. Če se boste tega zdržali, boste prav ravnali. Pozdravljeni!«

Odposlanci so prišli v Antiohijo; zbrali so množico in oddali pismo. Ko so ga prebrali, so se razveselili tolažilnih besed.

Psalm 57

Odpev: »Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod.«

Ps 57,8-9.10-12

Moje srce je pripravljeno, o Bog,
pripravljeno je moje srce: pel bom in igral.
Prebudi se duša, prebudita se, harfa in citre!
Budil bom jutranjo zarjo.
Odpev: »Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod.«
Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod,
igral ti med narodi: velika je tvoja dobrota.
O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa!
Na vso zemljo razširi svoje veličastvo!
Odpev: »Hvalil te bom med ljudstvi, Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, si veroval; blagor tistim, ki niso videli, pa so verovali. Aleluja.

Jezusova zapoved ljubezni

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,12-17)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas ljubil jaz. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, ako izvršujete, kar vam jaz zapovedujem. Ne imenujem vas več služabnike, zakaj služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod. Vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta.

Niste vi mene izvolili, ampak jaz sem vas izvolil in postavil, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane; da vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
bl. Alojzij Grozde

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Koncil v Jeruzalemu se osredotoči na bistvo krščanskega verovanja, obenem pa ohrani nekatere zahteve postave. Verniki v Antiohiji se razveselijo ugodne rešitve ter še bolj zaupajo Pavlu in Barnabu. Pri nejasnostih v pastoralni praksi bom iskal rešitev v pokorščini vere in se trudil za edinost. Gospod, pomagaj mi, da bom oznanjal vero, ki bo upoštevala izkušnjo ljudi in pomagala pri rasti vse skupnosti.


Evangelij

Med Jezusovimi zapovedmi izstopa bratska ljubezen, ki ima zgled in temelj v njegovem odnosu do ljudi. Učencev ne sprejema kot služabnike, ampak kot prijatelje in božje domačine. Moji odnosi se bodo širili in poglabljali, če bom zajemal moč iz Jezusove ljubezni, zlasti iz evharistije. Gospod, hvala, ker sem lahko tvoj prijatelj in mi daješ zapoved, ki me spodbuja, naj ljubim.

Primož Krečič