Božja beseda za četrtek, 27. novembra 2014

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)

Četrtek 34. tedna med letom (leto II)

»Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje.« (Lk 21,28)

Berilo

Padec Božjih sovražnikov

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 18,1-2.21-23;19,1-3.9)

Jaz, Janez, sem videl angela, ki je prihajal z neba z veliko oblastjo; in zemlja se je razsvetlila od njegovega sijaja. In zaklical je z močnim glasom: »Padel, padel je veliki Babilon ter postal bivališče hudičev in pribežališče za vse nečiste duhove in pribežališče za vse nečiste in sovražne ptice.

In neki silni angel je vzdignil kamen, velik ko mlinski kamen, in ga vrgel v morje ter je rekel: »Tako bo siloma vrženo mesto Babilon in ga ne bo več najti.« In glas strunárjev in godcev in piskačev in trobilcev se v tebi ne bo slišal več in nobenega umetnika katere koli umetnosti ne bo več najti v tebi in glas mlina se v tebi ne bo več slišal in luč svetilke v tebi ne bo več svetila in glas ženinov in nevestin se ne bo več slišal v tebi: zakaj tvoji trgovci so bili zemeljski velikaši, po tvoji čarovniji so zabredli vsi narodi.«

Zatem sem slišal kakor močan glas velike množice v nebesih, ki je klicala: »Aleluja! Zveličanje in slava in moč gre našemu Bogu, zakaj resnične in pravične so njegove sodbe; obsodil je veliko hotnico, ki je pohujševala zemljo s svojim nečistovanjem, in maščeval je nad njo kri svojih služabnikov.« In v drugo so rekli: »Aleluja! In njen dim se dviga na vekov veke.« In reče mi: »Zapiši: Blagor njim, ki so povabljeni na Jagnjetovo svatbeno gostijo.«

Psalm 100

Odpev: »Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo.«

Ps 100,2.3.4.5

Glasno pritrjujte Gospodu vse dežele,
služite Gospodu z veseljem!
Stopajte pred njegovo obličje z radostjo!
Odpev: »Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo.«
Vedite, Gospod je Bog:
on nas je naredil in mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo in ovce njegove paše.
Odpev: »Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo.«
Vstopite skoz njegova vrata s hvalnim petjem,
v njegove dvore s hvalnicami;
slavite ga, blagrujte njegovo ime.
Odpev: »Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo.«
Zakaj dober je Gospod,
vekomaj traja njegovo usmiljenje
in od roda do roda njegova zvestoba.
Odpev: »Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Čujte in molite v vsakem času, da boste vredni stopiti pred Sina človekovega. Aleluja.

Uničenje Jeruzalema do poslednjih časov

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,20-28)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Kadar boste videli, da vojske oblegajo Jeruzalem, védite, da je blizu njegovo razdejanje. Takrat naj bežijo v hribe, kateri so v Judeji; kateri so v mestu, naj gredo ven, in kateri so na deželi, naj ne hodijo noter; to so namreč dnevi maščevanja, da se dopolni vse, kar je pisano.

Gorjé pa nosečim in doječim v tistih dneh! Velika stiska bo v deželi in srd nad tem ljudstvom; padali bodo pod mečem in v sužnost jih bodo vlačili med vse narode in Jeruzalem bodo teptali neverniki, dokler se ne dopolnijo časi poganov.

Znamenja bodo na soncu in luni in zvezdah in na zemlji bo med narodi stiska in zmeda zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo koprneli od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet; zakaj nebeške sile se bodo majale.

Takrat bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z veliko močjo in slavo. Ko se bo pa to začelo goditi, se ozrite kvišku in dvignite glave: vaše odrešenje se približuje.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Virgil

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ko kristjani trpijo preganjanje, evangelist kaže na premagani Babilon. Protibožje sile in njihova kultura so poražene. Nasproti njim se sliši glas množice, ki slavi Jagnje in vse povabljene na njegovo gostijo. Tako bo človeštvo s Kristusom stopilo k Očetu. Premalo se zavedam gotovosti Jagnjetove zmage in odrešenja. Gospod, daj mi moč, da bi v preizkušnjah videl pred seboj veselje, da boš ti zmagal.

Evangelij

Jezus napoveduje katastrofo nad Jeruzalemom in govori o znamenjih, ki bodo spremljala njegov drugi prihod. Učenci se ne smejo ustrašiti, ampak bo to znamenje, da prihaja rešitev. Kljub težavam in negotovosti bom veselo upal v Gospodov prihod in rešitev ter jo oznanjal drugim. Gospod, hvala, ker me krepiš v zaupanju in odpravljaš vse strahove, ki burijo ljudi.

Primož Krečič