HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 27. januarja 2020

Svetnik za vsak dan
Sv. Angela Merici


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (3. nedelja med letom) - Peter Leskovar - Zreče
(26.1.2014 ob 10h, dolžina: 15:15)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. nedelja med letom
(26.1.2014 ob 9h, dolžina: 15:25)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Alojzij Šinkovec - Col
(23.1.2011 ob 10h, dolžina: 8:10)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Angela Merici, obvezni god

Ponedeljek 3. tedna med letom (leto II)

»Ako je hiša sama v sebi razdvojena, ta hiša ne more obstati« (Mr 3,24).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

David je izbran za kralja. Izraelski rodovi mu izrazijo vdanost in Bog mu obljubi svoj blagoslov. Osvoji Jeruzalem, ki postane simbol edinosti Izraela. Ne bom se odločal na silo, ampak po Božjih nasvetih in v korist ljudi. Gospod, hvala, ker me učiš modrosti in blagoslavljaš delo, ki je v edinosti s tabo in z ljudmi.

Evangelij

Jezus kaže na lažne obsodbe pismoukov in odkriva pomen svojega poslanstva osvobajanja ljudi. On je odrešenik. Kdor zavrže njegovo pomoč in ljubezen, postane popoln ujetnik svojega zla. Trudil se bom za odkrito zaupanje Jezusu. Gospod, pomagaj mi, da bom v še tako hudi temi iskal pomoči pri tebi, ki si usmiljen in vedno prinašaš svoje odpuščanje ter pomoč.

Primož Krečič

Berilo

Bog obljubi Davidu, da bo kralj

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 5,1-7.10)

Tedaj so prišli vsi Izraelovi rodovi k Davidu v Hebron in rekli: »Glej, tvoja kost smo in tvoje meso. Že poprej, ko je bil Savel kralj čez nas, si ti vodil Izraela na vojsko in nazaj. Tebi je Gospod obljubil: ,Ti boš pasel moje ljudstvo Izraela in ti boš knez čez Izraela.'« Ko so prišli vsi Izraelovi starešine h kralju v Hebron, je kralj David sklenil z njimi v Hebronu zavezo pred Gospodom. Potem so mazilih Davida za kralja čez Izraela.

David je bil star trideset let, ko je postal kralj, vladal pa je štirideset let. V Hebronu je kraljeval Judu sedem let in šest mesecev, v Jeruzalemu pa triintrideset let vsemu Izraelu in Judu. Kralj je šel s svojimi možmi v Jeruzalem zoper Jebusejce, prebivalce dežele. Rekli so Davidu: »Ne prideš tu noter, ampak slepi in hromi te bodo pregnali.« To je: David ne bo prišel tu noter. David pa je zavzel grad Sion, to je Davidovo mesto. Vedno bolj je napredoval v moči in Gospod, Bog vesoljstva, je bil z njim.

Psalm 89

Odpev: »Bog je zvest in milostljiv.«

Ps 89,20.21-22.25-26

Nekdaj si govoril v videnju
in rekel svojim svetim:
»Nadel sem krono mogočnemu,
povzdignil sem izvoljenca izmed ljudstva.
Odpev: »Bog je zvest in milostljiv.«
Našel sem Davida, svojega hlapca,
s svojim svetim oljem sem ga mazilil,
da bi bila vedno z njim moja roka
in ga krepila moja rama.
Odpev: »Bog je zvest in milostljiv.«
Moja zvestoba in moja milost bosta z njim,
v mojem imenu bo zrasla njegova moč;
njegovo roko stegnem nad morje,
nad reke njegovo desnico.«
Odpev: »Bog je zvest in milostljiv.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče nas je radovoljno rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. Aleluja.

Jezus napoveduje satanov poraz

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,22-30)

Tisti čas so pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, govorili o Jezusu: »Od Beelzebula je obseden in s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove.«

Jezus jih je poklical in jim govoril v prilikah: »Kako more satan izganjati satana? In ako je kraljestvo razdeljeno samo v sebi, tako kraljestvo ne more obstati. Ako je hiša sama v sebi razdvojena, ta hiša ne more obstati. Ako se je satan vzdignil zoper sebe in je razdeljen, ne more obstati, ampak ga bo konec.

Nihče ne more priti v hišo močnega in mu ugrabiti opravo, če močnega poprej ne zveže; šele tedaj bo oplenil njegovo hišo. Resnično, povem vam: Človeškim otrokom bo odpuščeno vse, kar so zagrešili grehov in kletvin, kdor pa izreče kletev zoper Svetega Duha, ne dobi odpuščenja nikoli, temveč je kriv večne pregrehe.« Trdili so namreč: »Od hudega duha je obseden.«
Sv. Angela Merici (27. januar)

Sv. Angela Merici (leto II), obvezni god

Berilo

Bog je izbral nespametne in slabotne

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,26-31)

Glejte, bratje, kakšni ste poklicani: ni veliko modrih po mesu, ne veliko mogočnih, ne veliko imenitnih; marveč, kar je na svetu nespametnega, si je Bog izvolil, da bi osramotil modre, in kar je na svetu slabotnega, si je Bog izvolil, da bi osramotil, kar je močnega; Bog si je izvolil, kar je na svetu preprostega in zaničevanega, to, kar ni nič, da uniči to, kar je, da se noben človek ne bo hvalil pred njim.

Od njega pa ste vi v Jezusu Kristusu, ki nam je postal modrost od Boga in pravičnost in posvečenje in odrešenje, kakor je pisano: »Kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu.«

Psalm 18

Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«

Ps 18,8-11

Zamajala se je zemlja in se stresla,
temelji gora so strepetali,
zmajali so se, ker se je razsrdil.
Iz njegovih nosnic se je dvigal dim
in požirajoč ogenj iz njegovih ust;
od njega so se vžigali živi oglji.
10 Upognil je nebo in stopil dol:
teman oblak je bil pod njegovimi nogami.
11 Vozil se je na kerubu in letal,
na perutih vetra se je nosil.

Evangelij

prim. Jn 6,63c.68c

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje besede so duh in življenje. Ti imaš besed večnega življenja. Aleluja.

Svet sovraži Jezusove učence

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,11-19)

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogúbil, razen sina pogubljenja, da se izpolni Pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja. Izróčil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020