Božja beseda za nedeljo, 26. septembra 2021

26. nedelja med letom (leto B), Slomškova nedelja

»Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame….« (Mr 9,42a)

1. berilo

Bog nam daje svojega duha

Berilo iz 4. Mojzesove knjige (4 Mz 11,25-29)

Tiste dni je Gospod stopil dol v oblaku in govóril z Mojzesom. Nato je vzel od duha, ki je bil nad njim, in ga dal nad sedemdeset starešin. Ko je duh obstal nad njimi, so začeli prerokovati. A pozneje tega niso več delali. Dva moža pa sta ostala v taboru: enemu je bilo ime Eldád, drugemu pa Medád. Duh je prišel tudi nadnju – bila sta namreč med zapisanimi, a nista šla k šotoru – in prerokovala sta v taboru. Neki mladenič je pritekel in Mojzesu naznanil, rekoč: »Eldád in Medád prerokujeta v taboru.« Tedaj je spregovóril Nunov sin Józue, ki je bil od mladih nog v službi pri Mojzesu, in rekel: »Moj gospod Mojzes, prepovej jima!« Mojzes pa mu je rekel: »Kaj se vnemaš zame? Ko bi se le vse Gospodovo ljudstvo spremenilo v preroke! Da bi Gospod dal nadnje svojega duha!«

Psalm 19

Odpev: »Gospodovi ukazi so pravi.«

Ps 19,8.10.12-13.14

Gospodova postava je popolna, poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega.
Gospodov strah je čist, ostaja na veke;
Gospodove sodbe so resnica, vse so pravične.
Odpev: »Gospodovi ukazi so pravi.«
Tudi tvojega služabnika svarijo;
če jih bo izpolnjeval, bo bogato poplačan.
Kdo razume napake?
Meni skritih me očisti!
Odpev: »Gospodovi ukazi so pravi.«
Pred prevzetneži varuj svojega služabnika,
naj ne gospodujejo nad mano.
Tedaj bom brez graje,
rešen bom velike pregrehe.
Odpev: »Gospodovi ukazi so pravi.«

2. berilo

Preperelo bogastvo človeka obtožuje

Berilo iz Jakobovega pisma (Jak 5,1-6)

Bogataši, razjokajte se in tarnajte zaradi nesreč, ki prihajajo nad vas. Vaše bogastvo je preperelo in vaša oblačila so požrli molji. Vaše zlato in srebro je zarjavelo in njuna rja bo pričala zoper vas ter razjedla vaše meso kakor ogenj. V zadnjih dneh ste kopičili zaklade. Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delavcem, ki so poželi vaša polja, kriči – in klici žanjcev so prišli do ušes Gospoda nad vojskami. Razkošno ste živeli na svetu, naslajali ste se in zredili svoja srca za dan klanja. Pravičnega ste obsodili in ubili – ni se vam upiral.

Evangelij

Prim. Jn 17,17

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoja beseda je resnica. Posveti nas v resnici. Aleluja.

Sprejemajmo vse, ki niso proti nam

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 9,38-43.45.47-48)

Tisti čas je Janez rekel Jezusu: »Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal hude duhove, in smo mu branili, ker ni hodil za nami.« Jezus pa je rekel: »Ne branite mu! Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj grdo govoriti o meni. Kdor ni proti nam, je za nas. Kdor vam da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi – resnično, povem vam – zagotovo ne bo izgubil svojega plačila. Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje.

Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogenj. Če te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš hrom v življenje, kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v peklensko dolino. Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni! Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v peklensko dolino, kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Kozma in Damjan

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

26. nedelja med letom
(27.9.2015 ob 19h, dolžina: 9:12)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

26. nedelja med letom - Tadej Linasi - Šmarje pri Jelšah
(27.9.2015 ob 10h, dolžina: 7:19)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

26. nedelja med letom
(27.9.2015 ob 10h, dolžina: 11:21)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

26. nedelja med letom
(27.9.2015 ob 9h, dolžina: 12:40)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

26. nedelja med letom - Ludvik Počivalsek - Sveti Jernej pri Ločah
(30.9.2012 ob 10h, dolžina: 5:28)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

26. nedelja med letom - Stanislav Lipovšek - Mariborska stolnica
(27.9.2009 ob 10h, dolžina: 16:20)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 30. september 2018 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Evangelij današnje nedelje (prim. Mr 9,38-43.45.47-48) nam predstavlja eno od tistih zelo poučnih podrobnosti Jezusovega življenja in njegovih učencev. Ti (učenci) so videli nekega človeka, ki ni pripadal skupini Jezusovih privržencev, da je izganjal hude duhove v Jezusovem imenu in so mu zato hoteli prepovedati. Janez je s svojim gorečim navdušenjem, značilnim za mlade, to poročal Jezusu in skušal imeti njegovo podporo. Jezus pa nasprotno temu odgovori: »Ne branite ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sveti Avguštin pravi: »Ta odlomek nas poučuje, da Božja sodba predvsem visi nad tistimi, ki skušajo otroke luči. Tako kot lahko najdemo zunaj Cerkve kreposti, tako lahko najdemo znotraj nje pokvarjenost nauka. Nobene potrebe ni prepovedati delovanje tistih, ki v Kristusovem imenu izvršujejo velika dela. Tisti, ki še niso prejeli krizme krsta, a delajo dobro, so boljši kot tisti, ki čeprav so kršeni, potiskajo druge v zlo. Če se kreposti in dejavna ljubezen izgubita med izvajanjem discipline, je ogrožen ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Nekdo, ki ni hodil z Jezusom, je v njegovem imenu izganjal duhove. Janez mu to hoče braniti, a Jezus mu ne dovoli. Izkoristi dogodek in učence pouči, da Bog lahko dela dobre stvari in celo čudeže tudi zunaj njihovega kroga ter da se lahko dela za Božje kraljestvo na različne načine, tudi tako, da se nekomu ponudi navadno čašo vode. Zato člani Cerkve ne smejo biti ljubosumni, ampak se morajo razveseliti, če nekdo, ki je zunaj skupnosti, dela dobra dela ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.