HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 26. maja 2020

Svetnik za vsak dan
Sv. Filip Neri


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja)
(1.6.2014 ob 19h, dolžina: 8:31)

Br. Matej Nastran, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja
(1.6.2014 ob 10h, dolžina: 8:56)

Br. Matej Nastran, kapucin

Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja - Sv. Križ pri Trstu
(1.6.2014 ob 10h, dolžina: 9:26)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja
(1.6.2014 ob 9h, dolžina: 13:05)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja
(1.6.2014 ob 8h, dolžina: 9:34)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja
(1.6.2014 ob 6h, dolžina: 8:49)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja - Elmar Augustin - Sela - avstrijska Koroška
(5.6.2011 ob 10h, dolžina: 7:12)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja - Ljubljana Dravlje
(4.5.2008 ob 10h, dolžina: 6:25)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Filip Neri, obvezni god

Torek 7. velikonočnega tedna

»Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni.« (Jn 17,6)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V Miletu Pavel spregovori starešinam Cerkve v Efezu. Med poslavljanjem odkriva svojo misijonsko pot in služenje Gospodu, ki je bilo zares neutrudno, zvesto in svobodno. V tej podaritvi je pripravljen tvegati tudi pot v Jeruzalem. Posnemal bom apostola v njegovi predanosti evangeliju in zaupanju v Božjo previdnost. Gospod, naj bom v vseh okoliščinah to, kar hočeš ti, tudi če bom moral zato trpeti.


Evangelij

Jezus končuje poslanstvo. Očeta prosi, da bi ga poveličal. Potem prosi za učence, ki so sprejeli njegovo razodetje, da bi kljub nasprotovanju sveta ostali povezani z njim ter Očetom. Ob besedi evangelija bom odkrival Jezusovo ljubezen do mene in prosil Očeta, naj me spremlja. Gospod, pomagaj mi, da bom odprt za veliki dar tvoje ljubezni. Naj ne podležem sebičnosti sveta.

Primož Krečič

Berilo

Pavel napoveduje konec svojega oznanjevanja

Berilo iz apostolskih del (Apd 20,17-27)

Tiste dni je Pavel iz Mileta poslal v Efez poklicat cerkvene starešine. Ko so prišli k njemu, jim je rekel: »Veste, kako sem ves čas živel med vami, od prvega dne, ko sem prišel v Azijo, in služil Gospodu z vso ponižnostjo, v solzah in preskušnjah, ki so me zadele zaradi judovskega zalezovanja; kako nisem opustil nič koristnega, da bi vam ne bil oznanjal in vas učil javno in po hišah, dokazujoč Judom in poganom spreobrnjenje k Bogu in vero v našega Gospoda Jezusa Kristusa.

In glejte, ujetnik Duha grem zdaj v Jeruzalem, ne da bi vedel, kaj se mi bo tam zgodilo; le da mi Sveti Duh po vseh mestih spričuje in pravi, da me čakajo vezi in bridkosti. Toda mislim, da življenje zame nima nobene vrednosti, samo da dokončam svoj tek in dovršim službo, ki sem jo prejel od Gospoda Jezusa, da spričam blagovest o Božji milosti.

In zdaj, glejte, vem, da ne boste več videli mojega obličja vi vsi, med katerimi sem hodil in oznanjal Božje kraljestvo. Zato vam današnji dan spričujem, da sem nedolžen nad krvjo vas vseh. Nisem se namreč ognil, da bi vam ne bil oznanil vse Božje volje.«

Psalm 68

Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«

Ps 68,10-11.20-21

Obilen dež si poslal, o Bog, na svojo dedino,
ko je bila izčrpana, si jo okrepčal.
Tvoja čreda je v njej prebivala, o Bog,
ubožcu si jo pripravil v svoji dobroti.
Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«
Slavljen bodi Gospod, iz dneva v dan!
Naša bremena nôsi, Bog naše rešitve!
Naš Bog je Bog, ki rešuje.
Gospodov Bog daje rešitev iz smrti.
Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Izšel sem iz Očeta in prišel na svet, spet zapuščam svet in grem k Očetu. Aleluja.

Oče proslavi svojega Sina

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,1-11)

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in rekel: »Oče, prišla je ura; proslavi svojega Sina, da tvoj Sin tebe proslavi, kakor si mu dal oblast nad vsem človeštvom, da bo vsem, katere si mu dal, podelil večno življenje. To pa je večno življenje, da poznajo tebe, edinega pravega Boga in katerega si poslal, Jezusa Kristusa. Proslavil sem te na zemlji, dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga izvršim.

In zdaj me ti, Oče, proslavi pri sebi s slavo, ki sem jo imel pri tebi, preden je bil svet. Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili in si jih dal meni; in tvojo besedo so ohranili. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe. Zakaj besede, ki si mi jih dal, sem dal njim; oni so jih sprejeli in so resnično spoznali, da sem od tebe izšel, in verovali, da si me ti poslal.

Zanje prosim. Ne prosim za svet, ampak za tiste, katere si mi dal, ker so tvoji; in vse, kar je moje, je tvoje, in kar je tvoje, je moje in proslavljen sem v njih. Že nisem več na svetu, oni so na svetu, a jaz odhajam k tebi.«
Sv. Filip Neri (26. maj)

Sv. Filip Neri, obvezni god

Berilo

Mislite na to, kar je sveto

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom (Flp 4,4-9)

Veselite se vedno v Gospodu; zopet pravim: Veselite se! Vaša blagost bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nikar ne bodite v skrbeh, ampak v vsem razodevajte svoje želje Bogu v molitvi in prošnji z zahvalo. In božji mir, ki vsak razum presega, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Končno, bratje: kar je resnično, kar pošteno, kar pravično, kar čisto, kar ljubeznivo, kar je častno, karkoli je krepostno in karkoli hvale vredno, to imejte v mislih. Česar ste se naučili, kar ste prejeli in slišali in na meni videli, to izvršujte, in Bog miru bo z vami.

Psalm 102

Odpev: »Gospodova dobrota traja vekomaj.«

Ps 102,1-4.8-9.13-14.17-18

Molitev stiskanega, ki onemogel pred Gospodom hoče potožiti svojo tesnobo.

Gospod, usliši mojo molitev,
moj klic naj pride k tebi!
Ne skrivaj svojega obličja pred mano
ob dnevu moje stiske!
Nagni k meni svoje uho;
ko te kličem, me hitro usliši!
Zakaj moji dnevi izginjajo kot dim,
moje kosti žgo ko žerjavica;
brez sna sem in vzdihujem
kakor osamela ptica na strehi;
neprestano se mi rogajo moji sovražniki,
ti, ki divjajo zoper mene, kolnejo z mojim imenom.
13 Ti pa, Gospod, ostaneš na veke,
tvoj spomin od roda do roda.
14 Vzdigni se, bodi milostljiv Sionu;
zakaj čas je, da se ga usmiliš, ker je prišla ura.
17 ko Gospod zopet pozida Sion,
se prikaže v svojem veličastvu,
18 se obrne k molitvi siromakov,
njih prošnje ne bo zavrgel.

Evangelij

Jn 15,4a.5b

Aleluja

Aleluja. Ostaníte v meni in jaz v vas, govorí Gospod. Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. Aleluja.

Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,1-8)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020