Božja beseda za nedeljo, 26. maja 2019

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma (leto C)

»Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.« (Jn 14,27)

1. berilo

Sveti Duh odloča po apostolih

Berilo iz apostolskih del (Apd 15,1-2.22-29)

Tiste dni so prišli neki ljudje iz Judeje in učili brate: »Če se ne daste obrezati po Mojzesovem običaju, se ne morete odrešiti.« Pavel in Bárnaba sta se jim odločno postavila po robu in dosti razpravljala z njimi o tem; sklenili so, naj Pavel in Barnaba in še nekateri drugi odpotujejo k apostolom in starešinam v Jeruzalem, da bi razjasnili to sporno vprašanje. Tedaj so apostoli in starešine z vso Cerkvijo sklenili, da izberejo iz svojih vrst dva moža in ju s Pavlom in Bárnabom pošljejo v Antiohíjo; to je bil Juda s priimkom Bársaba, in Sila, moža, ki sta bila vodilna med brati. Po njiju so poslali tole pismo: »Mi, apostoli in starešine, vaši bratje, pozdravljamo brate iz poganstva v Antiohíji, Siriji in Kilíkiji! Slišali smo, da so vas nekateri izmed naših, čeprav jih za to nismo pooblastili, s svojimi besedami zbegali in zasejali nemir v vaše duše. Zato smo soglasno sklenili, da izberemo in pošljemo k vam dva moža skupaj z našima dragima Bárnabom in Pavlom, ki sta svoje življenje zastavila za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. Poslali smo torej Juda in Sila, ki naj vam to tudi ustno sporočita: Sveti Duh je sklenil in mi z njim, da vam ne nalagamo nobenega drugega bremena razen tehle nujnih določil: vzdržite se tega, kar je bilo žrtvovano malikom, krvi in mesa zadavljenih živali in nečistovanja. Če se boste tega varovali, boste prav ravnali. Pozdravljeni!«

Psalm 67

Odpev: »O Bog, slavijo naj te vsa ljudstva.«

Ps 67,2-3.5.6.8

O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi,
razjásni svoje obličje nad nami!
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji,
vsi narodi tvoje odrešenje.
Odpev: »O Bog, slavijo naj te vsa ljudstva.«
O Bog, slavijo naj te ljudstva,
veselijo in radujejo naj se narodi,
ker sodiš ljudstva pravično
in vodiš narode na zemlji.
Odpev: »O Bog, slavijo naj te vsa ljudstva.«
O Bog, slavijo naj te ljudstva,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslavlja,
naj ga častijo vsi konci zemlje.
Odpev: »O Bog, slavijo naj te vsa ljudstva.«

2. berilo

Sijaj nebeškega Jeruzalema

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 21,10-14.22-23)

Angel me je v duhu odnesel na veliko in visoko goro ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga in je imelo Božje veličastvo. Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu kamnu, kamnu, kakor je kristalni jaspis. Mesto je imelo veliko in visoko obzidje, v njem je bilo dvanajst vrat, na vratih je bilo dvanajst angelov in na njem so bila napisana imena, ki so imena dvanajstih rodov Izraelovih sinov. Troje vrat je gledalo proti vzhodu, troje vrat proti severu, troje vrat proti jugu in troje vrat proti zahodu. Obzidje mesta je slonelo na dvanajstih temeljnih kamnih, na njih pa je bilo dvanajst imen dvanajstih Jagnjetovih apostolov. Svetišča nisem videl v njem, kajti njegovo svetišče je Gospod Bog, vsemogočni, in Jagnje. Mesto ne potrebuje ne sonca ne lune, da bi mu svetila, kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in njegov svetilnik je Jagnje.

Evangelij

Jn 14,23

Aleluja

Aleluja. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede, govorí Gospod, moj Oče ga bo ljubil in prišla bova k njemu. Aleluja.

Sveti Duh nas uči evangelij

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,23-29)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal. To sem vam povedal, dokler sem še med vami. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaší. Slišali ste, da sem vam rekel: ›Odhajam in pridem k vam.‹ Če bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od mene. In zdaj sem vam povedal, preden se zgodí, da boste verovali, ko se zgodí.

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Filip Neri

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma - Janez Potočnik - Cerknica
(5.5.2013 ob 10h, dolžina: 14:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma - Anton Berčan - Ribnica
(9.5.2010 ob 10h, dolžina: 4:57)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Homilija med sveto mašo za cerkvene bratovščine, 3. maj 2013 ...

»Vesel sem, da na poti Leta vere, obhajam to evharistijo, še posebej posvečeno bratovščinam, tradicionalnim resničnostim v Cerkvi, ki so v novejšem obdobju doživele prenovo in ponovno odkritje«. Tako je dejal papež Frančišek na začetku homilije med dopoldansko sveto mašo na Trgu sv. Petra okoli šestdeset tisoč romarjem, predvsem članom različnih cerkvenih bratovščin z vsega sveta. ...

Izhajajoč iz današnjega odlomka Janezovega evangelija je sveti oče dejal: »Kdor ljubi Gospoda Jezusa, sprejme vase ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Janez Krizostom pravi: »Osrednje vprašanje Lukove pripovedi in tudi Pavlovega pridiganja je vprašanje obreze poganov. Pavel namreč že od vsega začetka zagovarja stališče, da obreza ni več potrebna. Zato se jim je zdelo, da Pavel ni vreden vere, saj so verjeli bolj tistim, ki so bili v Jeruzalemu. Pavel se je torej odpravil na pot v to mesto, a ne zato da bi zvedel tisto, kar morda še ni vedel, temveč da bi prepričal tiste, ki so mu ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Prvo berilo iz Apostolskih del se nanaša na tako imenovani 'jeruzalemski koncil', na katerem so se soočili z vprašanjem ali je potrebno poganom, ki so postali kristjani, naložiti izpolnjevanje Mojzesove postave. V današnjem berilu, v katerem je izpuščena razprava 'med apostoli in starešinami', je samo končna odločitev, ki so jo zapisali v obliki pisma in so jo izročili dvema poslancema, ki sta ga odnesla v Antiohijo (prim Apd 15,22-29). To besedilo iz Apostolskih del je zelo primerno za nas, ki ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.