Božja beseda za ponedeljek, 26. maja 2014


Sv. Filip Neri, obvezni god

Ponedeljek 6. velikonočnega tedna, prošnji dan

»Pa tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka pri meni.« (Jn 15,27)

Berilo

Božja milost vpliva na Pavlove poslušalce

Berilo iz apostolskih del (Apd 16,11-15)

Odpluli smo iz Troade in smo se odpeljali naravnost na Samotrakijo, prihodnjega dne pa v Neapolo, od tam pa v Filipe, ki so prvo mesto makedonske pokrajine, naselbina. V tem mestu smo se mudili nekaj dni. Sobotni dan smo šli izven mestnih vrat k reki, kjer smo mislili, da je molivnica; sedli smo in govorili ženam, ki so se tam zbrale. Poslušala je tudi neka bogaboječa žena Lidija iz mesta Tiatire, ki je kupčevala s škrlatom; njej je Gospod odprl srce, da je pazila na Pavlove besede. Ko je bila s svojo hišo krščena, nas je povabila: »Ako ste me spoznali za verno Gospodu, pridite v mojo hišo in ostanite tu.« In primorala nas je.

Psalm 149

Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«

Ps 149,1-2.3-4.5-6.9

Pojte Gospodu novo pesem,
njegova hvala naj se razlega v zboru svetih!
Izrael naj se veseli svojega stvarnika,
Sionski sinovi svojega kralja.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«
Hvalijo naj njegovo ime z rajalnim plesom,
Z bobnom in citrami naj mu igrajo!
Gospod ljubi svoje ljudstvo,
ponižne venča z zmago.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«
Sveti naj se radujejo v njegovi slavi,
naj se veselijo v svojih domovih;
Božji hvalospevi naj bodo v njihovih grlih:
to je v slavo vsem njegovim svetim.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Božji Duh resnice pričuje za Kristusa

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,26-16,4)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Kadar pride Tolažnik, ki ga bom jaz poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni. Pa tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka pri meni. To sem vam povedal, da se ne pohujšate. Izobčevali vas bodo iz shodnic; pride celo ura, ko bo vsak, ki vas umori, mislil, da služi Bogu. To bodo delali, ker niso spoznali ne Očeta ne mene. To sem vam pa rekel, da se boste spominjali, da sem vam jaz povedal, ko pride ura za to.
Sv. Filip Neri, prošnji dan, obvezni god

Berilo

Mislite na to, kar je sveto

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom (Flp 4,4-9)

Veselite se vedno v Gospodu; zopet pravim: Veselite se! Vaša blagost bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nikar ne bodite v skrbeh, ampak v vsem razodevajte svoje želje Bogu v molitvi in prošnji z zahvalo. In božji mir, ki vsak razum presega, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Končno, bratje: kar je resnično, kar pošteno, kar pravično, kar čisto, kar ljubeznivo, kar je častno, karkoli je krepostno in karkoli hvale vredno, to imejte v mislih. Česar ste se naučili, kar ste prejeli in slišali in na meni videli, to izvršujte, in Bog miru bo z vami.

Psalm 102

Odpev: »Gospodova dobrota traja vekomaj.«

Ps 102,1-4.8-9.13-14.17-18

Molitev stiskanega, ki onemogel pred Gospodom hoče potožiti svojo tesnobo.

Gospod, usliši mojo molitev,
moj klic naj pride k tebi!
Ne skrivaj svojega obličja pred mano
ob dnevu moje stiske!
Nagni k meni svoje uho;
ko te kličem, me hitro usliši!
Zakaj moji dnevi izginjajo kot dim,
moje kosti žgo ko žerjavica;
brez sna sem in vzdihujem
kakor osamela ptica na strehi;
neprestano se mi rogajo moji sovražniki,
ti, ki divjajo zoper mene, kolnejo z mojim imenom.
13 Ti pa, Gospod, ostaneš na veke,
tvoj spomin od roda do roda.
14 Vzdigni se, bodi milostljiv Sionu;
zakaj čas je, da se ga usmiliš, ker je prišla ura.
17 ko Gospod zopet pozida Sion,
se prikaže v svojem veličastvu,
18 se obrne k molitvi siromakov,
njih prošnje ne bo zavrgel.

Evangelij

Jn 15,4a.5b

Aleluja

Aleluja. Ostaníte v meni in jaz v vas, govorí Gospod. Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu. Aleluja.

Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,1-8)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Jaz sem prava vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Filip Neri

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (6. velikonočna nedelja, nedelja turizma)
(25.5.2014 ob 19h, dolžina: 9:30)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(25.5.2014 ob 11h, dolžina: 10:44)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma - Igor Novak - Šentilj v Slovenskih Goricah
(25.5.2014 ob 10h, dolžina: 10:51)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(25.5.2014 ob 9h, dolžina: 12:25)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(25.5.2014 ob 8h, dolžina: 7:07)

Br. Matej Nastran, kapucin

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(25.5.2014 ob 6h, dolžina: 4:48)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma - Franček Bertolini - Sv. Rešnje Telo - Maribor
(29.5.2011 ob 10h, dolžina: 9:19)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V Filipih ni sinagoge, Pavel gre v soboto tja, kjer se žene zbirajo k molitvi. Med njimi je tudi Lidija, ki ji Bog odpre srce, da sprejme oznanilo in se da krstiti. Tudi v neugodnih razmerah se bom trudil, da bom srečal ljudi in jim govoril o Jezusu in veri vanj. Gospod, podpiraj vse oznanjevanje o tebi, da ga bodo ljudje sprejeli in se spreobrnili.


Evangelij

Sveti Duh bo pričeval za Jezusa. Spremljal bo učence in kazal na resničnost njegove besede. V njegovi moči bodo v najtežjih okoliščinah pričevali za Jezusa. Odprl se bom Svetemu Duhu in se trudil, da bom pogumno kazal na Jezusa tudi, ko bodo nasprotovali. Jezus, daj mi Duha Tolažnika, da te bom vedno priznal za Gospoda.

Primož Krečič

Sv. Filip Neri (26. maj)

Zadnja homilija (6. velikonočna nedelja, nedelja turizma)
(25.5.2014 ob 19h, dolžina: 9:30)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(25.5.2014 ob 11h, dolžina: 10:44)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma - Igor Novak - Šentilj v Slovenskih Goricah
(25.5.2014 ob 10h, dolžina: 10:51)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(25.5.2014 ob 9h, dolžina: 12:25)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(25.5.2014 ob 8h, dolžina: 7:07)

Br. Matej Nastran, kapucin

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma
(25.5.2014 ob 6h, dolžina: 4:48)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

6. velikonočna nedelja, nedelja turizma - Franček Bertolini - Sv. Rešnje Telo - Maribor
(29.5.2011 ob 10h, dolžina: 9:19)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »