HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 26. februarja 2019

Svetnik za vsak dan
Sv. Aleksander


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Torek 7. tedna med letom (leto I)

»Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« (Mr 9,35)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Modri Sirah opozarja, da odločitev za Boga ni le mirna, ampak tudi preizkušnja in napor. V tem se človek prečisti in utrdi, ker postavi v središče, kar je bistveno. Sprejemal bom življenjske preizkušnje kot čas premisleka in spreobrnjenja. Gospod, pomagaj mi odpraviti vsako dvoličnost. Okrepi moj pogum, da bom iskreno videl življenje pred tabo in ti povsem zaupal.

Evangelij

Na poti po Galileji Jezus že drugič napove svoje trpljenje in vstajenje. Učenci ga ne čutijo v tej bolečini, raje sanjajo o svojih bodočih vlogah. Opomni jih, naj bodo stvarni, in jim da za vzor preprostega otroka. Trudil se bom služiti v stvarnih okoliščinah in pričevati za Jezusa. Gospod, daj, da se ne bom opravičeval in umikal, ko me kličeš k darovanju v ljubezni.

Primož Krečič

Berilo

V srcu bodimo pripravljeni na preskušnjo

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 2,1-11)

Sin, če misliš služiti Gospodu, pripravi svojo dušo na preskušnjo! Vôdi svoje srce in bodi pogumen in se ne prenagli ob času nadloge! Drži se Boga in ne odpadaj od njega, da boš velik ob svojem koncu! Vse, kar pride nadte, sprejmi in bodi potrpežljiv v težavah svoje bridkosti! Kajti v ognju se preskuša zlato, bogoljubni ljudje pa v peči bridkosti. Zaupaj v Boga in se bo zavzel zate, uravnaj svoje poti in upaj vanj!

Kateri se bojite Gospoda, pričakujte njegovega usmiljenja, ne odstopajte, da ne padete! Kateri se bojite Gospoda, zaupajte vanj in vaše plačilo vam ne uide! Kateri se bojite Gospoda, upajte na dobrine, na večno veselje in usmiljenje! Glejte na prejšnje rodove in poglejte: kdo je zaupal v Gospoda in bil osramočen? Ali kdo je vztrajal v strahu pred njim in bil zapuščen? Ali kdo je klical k njemu in se ni ozrl nanj? Gospod je milostljiv in usmiljen, odpušča grehe in rešuje na dan bridkosti.

Psalm 37

Odpev: »Izrôči Gospodu svoje življenje.«

Ps 37,3-4.18-19.27-28.39-40

Upaj v Gospoda in delaj dobro
pa boš prebival v deželi in užival varnost!
Imej veselje v Gospodu
in dal ti bo, česar si želi tvoje srce.
Odpev: »Izrôči Gospodu svoje življenje.«
Gospod skrbi za življenje poštenih
in njih dediščina ostane na veke.
V času nesreče ne bodo osramočeni,
v dnevih lakote bodo nasičeni.
Odpev: »Izrôči Gospodu svoje življenje.«
Ogibaj se hudega in delaj dobro,
pa boš ostal na veke!
Gospod ljubi pravičnost
in svojih svetih ne zapusti.
Odpev: »Izrôči Gospodu svoje življenje.«
Rešitev za pravične pride od Gospoda,
ki je njihovo pribežališče v stiski;
Gospod jim pomaga in jih rešuje,
ker se zatekajo k njemu.
Odpev: »Izrôči Gospodu svoje življenje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, poúči me, da bom spolnjeval tvojo postavo, in držal jo bom z vsem svojim srcem. Aleluja.

Jezus napove, da bo izdan in vabi k prostovoljni ponižnosti

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 9,30-37)

Tisti čas so šli z gore Jezus in njegovi učenci in šli skozi Galilejo, pa ni hotel, da bi kdo to zvedel. Učil je namreč svoje učence in jim pripovedoval: »Sin človekov bo izdan ljudem v roke in ga bodo umorili in tretji dan po smrti bo vstal.« Te besede niso umeli, pa so se ga bali vprašati.

Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se po poti menili?« Ti so pa molčali. Po poti so se namreč pogovarjali med seboj, kdo je največji. In sedel je, poklical dvanajstere in jim govoril: »Če kdo hoče biti prvi, bodi izmed vseh zadnji in vsem služabnik.«

In vzel je otroka, ga postavil v sredo mednje, ga objel ter jim rekel: »Kdorkoli sprejme katerega izmed takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; in kdor mene sprejme, ne sprejme mene, marveč tistega, ki me je poslal.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019