Božja beseda za nedeljo, 26. novembra 2023

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva (leto A)

»Zakaj lačen sem bil in ste mi dali jesti; žejen sem bil in ste mi dali piti…« (Mt 25,35).

1. berilo

Gospod je pastir in sodnik

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 34,11-12.15-17)

Tako govorí Gospod Bog: »Glejte, jaz sam bom poskrbél za svoje ovce in jih poiskál. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskál svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek,« govorí Gospod Bog. »Izgubljene bom poiskál, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Vi pa, moja čreda, glejte,« govorí Gospod Bog, »sodil bom med ovco in ovco, med ovni in kozli.«

Psalm 23

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 23,1-6

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Vódi me po pravih stezah zaradi svojega imena.
Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«
Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja.
Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

2. berilo

Kristus bo izročil kraljevanje Očetu

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,20-26.28)

Bratje in sestre, Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. Ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi ožívljeni, vendar vsak po vrsti: najprej Kristus, potem pa ob njegovem prihodu tisti, ki so Kristusovi. Nato bo dovršitev, ko bo kraljevanje izróčil Bogu Očetu in uničil vsakršno poglavarstvo ter sleherno oblast in moč. Kajti on mora kraljevati, dokler ne položi vseh sovražnikov pod njegove noge. Kot zadnji sovražnik bo uničena smrt. Ko pa mu bo vse podvrženo, se bo tudi Sin sam podvrgel njemu, ki mu je vse podvrgel, da bo Bog vse v vsem.

Evangelij

Mr 11,9.10

Aleluja

Aleluja. Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu! Blagoslovljêno kraljestvo našega očeta Davida, ki prihaja! Aleluja.

Kristus pride sodit v slavi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Leonard Portomavriški

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(26.11.2023 ob 10h, dolžina: 7:57)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(23.11.2014 ob 9h, dolžina: 13:32)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - Robert Friškovec - Zavod za prestajanje zaporne kazni Solkan
(20.11.2011 ob 10h, dolžina: 8:56)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - Šentjur pri Celju
(23.11.2008 ob 10h, dolžina: 7:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Homilija, nedelja, 23. november 2014, kanonizacija 6 novih svetnikov ...

Ti so: Giovanni Antonio Farina, škof v Vicenzi in redovni ustanovitelj (1803-1888), Kuriakose Elias Chavara Svete družine, duhovnik in redovni ustanovitelj (1805-1871), Ludvik iz Casorije, frančiškanski duhovnik in redovni ustanovitelj (1814-1885), Nicola da Longobardi, samostanski brat pavlincev (1650-1709), Eufrasia Eluvathingal Presvetega srca, redovnica iz kongregacije sester Karmelske Matere Božje (1877-1952), Amato Ronconi, frančiškanski tretjerednik in ustanovitelj hospica za revne romarje (1226-1292). ...

Homilija ...

Svetopisemski odlomki na praznik Kristusa, Kralja vesoljstva, nam razodevajo, kako je Jezus ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Neznani pisec pravi: »Ko vas pripeljejo pred kralja zaradi sodbe, se iz mesta, kam vas postavijo, razume ali so vas poklicali zaradi dobrega, ki ste ga storili ali zaradi hudega.« Epifan Latinec nadaljuje prejšnjo misel Neznanega pisca: »Tisti, ki pozna naše misli, ki v naprej ve, kaj bo človek storil in tudi pravično sodi, bo ločil človeška bitja glede na njihove zasluge.« Neznani pisec razloži pomen ovc in kozlov: »Ovce predstavljajo pravične ljudi, ki so krotki, ne storijo nikomur nič ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Apostol Pavel trdi, da je v dvojni ljubezni do Boga in do bližnjega podana in izpolnjena celotna postava. Tako je vsa postava uresničena v občestvu s Kristusom, v veri, ki oživlja ljubezen. Opravičeni smo s tem, da stopamo v občestvo s Kristusom, ki je ljubezen. Isto vidimo v evangeliju na slovesni praznik Kristusa Kralja. Gre za evangelij o Sodniku, katerega edino merilo je ljubezen. Sprašuje nas edino to: ali si me obiskal, ko sem bil bolan? Ko sem bil v ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.