HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za nedeljo, 26. januarja 2014

Svetnik za vsak dan
Sv. Timotej in Tit


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

3. nedelja med letom (leto A), nedelja Svetega pisma

»Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva.« (Mt 4,23)

3. nedelja med letom - Peter Leskovar - Zreče
(26.1.2014 ob 10h, dolžina: 15:15)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. nedelja med letom
(26.1.2014 ob 9h, dolžina: 15:25)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Alojzij Šinkovec - Col
(23.1.2011 ob 10h, dolžina: 8:10)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli Benedikta XVI.

V današnjem bogoslužju nam evangelist Matej, ki nas bo spremljal vse letošnje liturgično leto, predstavi začetek Kristusovega javnega poslanstva, ki je v oznanjevanju Božjega kraljestva, ozdravljanju bolnikov, da s tem pokaže, da se je Kraljestvo približalo oziroma, da je že med nami. Jezus je začel z oznanjevanjem v Galileji, kjer je odraščal, v deželi, ki je na robu, medtem ko je dežela Judeja z mestom Jeruzalemom v središču judovskega ljudstva. Toda prerok Izaija je v naprej naznanil, da bo to ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Hieronim pravi: »Izaijeva obljuba, po kateri se naj bi Mesija (Kristus) razodel Zabulonu in Neftaliju, se je dopolnila v Kani.« Sv. Ambrož dodaja: »Izaija je gledal na Kristusa kot na luč, ki bo zasvetila v temi.« Origen pravi, da je bila »Cerkev v Korintu razdeljena na stranke.« Ambroziaster k temu dodaja, da pa »Pavel poziva k občestvenosti nauka, ki so ga od njega prejeli.« Sv. Janez Krizostom pravi: »Nekateri so se sklicevali na Kristusa kot ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

V poganski Galileji je ljudstvo zagledalo veliko luč

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 8,23-9,3)

23 Kajti dežela, v kateri je zdaj stiska, ne ostane zamračena. Prvi čas je osramotil deželo Zabulonovo in deželo Neftalijevo, a poslednji čas bo povzdignil k časti pot ob morju, Prekjordanijo, okraj poganov.
Ljudstvo, ki hodi v temi,
gleda veliko luč;
nad prebivalci v deželi smrtne sence
zasije luč.
Bogato daruješ radost,
veliko delaš veselje;
ljudje se vesele pred tabo,
kakor se vesele ob žetvi,
kakor se radujejo,
ko se deli plen.
Zakaj jarem njegovega bremena
in šibo na njegovem hrbtu,
palico njegovega zatiralca
zlomiš, kakor ob dnevu Madiancev.

Psalm 27

Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«

Ps 27,1.4.13-14

Gospod je moja luč in moja rešitev,
kóga bi se moral bati?
Gospod je varuh mojega življenja,
pred kom bi moral trepetati?
Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«
Le eno prosim Gospoda; to bi rad dosegel,
da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja,
da bi gledal Gospodovo milino,
in občudoval njegovo svetišče.
Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«
Verujem, da bom videl dobroto Gospodovo,
da jo bom užival v deželi živih.
Upaj v Gospoda, bodi pogumen,
tvoje srce naj se okrepí, upaj v Gospoda.
Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«

2. berilo

Vsi govorite isto in med vami naj ne bo razprtij

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,10-13.17)

10 Opominjam pa vas, bratje, v imenu Gospoda našega Jezusa Kristusa, govorite vsi isto in naj ne bo med vami razprtij, temveč bodite popolni v enem duhu in enem mišljenju. 11 Sporočili so mi namreč Hlojini domači o vas, bratje moji, da so prepiri med vami. 12 Mislim s tem, da vsak med vami pravi: »Jaz sem Pavlov, jaz pa Apolov, jaz pa Kefov, jaz pa Kristusov.« 13 Ali je Kristus razdeljen? Ali je bil Pavel za vas križan? Ali ste bili v Pavlovo ime krščeni? 17 Ni me namreč Kristus poslal krščevat, ampak evangelij oznanjat; in sicer ne z modrostjo govora, da Kristusov križ moči ne izgubi.

Evangelij

Prim. Mt 4,23

Aleluja

Aleluja. Jezus je oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni med ljudstvom. Aleluja.

Jezus izpolnjuje Izaijevo prerokbo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 4,12-23)

12 Ko pa je slišal, da so Janeza vrgli v ječo, se je umaknil v Galilejo. 13 In zapustil je Nazaret in prišel v Kafarnaum, ki je ob morju, v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini, in se je tam nastanil. 14 Tako se je spolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju, ki pravi:
15 ‚Zemlja Zabulonova in zemlja Neftalijeva,
ob potu k morju, onkraj Jordana,
poganska Galileja,
16 ljudstvo, ki je sedelo v temi,
je zagledalo veliko luč;
in njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence,
je luč zasvetila.‘ 17 Od tedaj je začel Jezus oznanjati in opominjati: »Spreobrnite se, zakaj nebeško kraljestvo se je približalo.« 18 Ko pa je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata: Simona, z imenom Peter, in njegovega brata Andreja, ko sta mrežo metala v morje; bila sta namreč ribiča. 19 Reče jima: »Hodíta za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« 20 In takoj sta mreže popustila in šla za njim. 21 In ko je od tam šel dalje, je videl druga dva brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ko sta z očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže, in ju je poklical. 22 In ta dva sta čoln in očeta takoj zapustila in šla za njim. 23 In Jezus je hodil po vsej Galileji, učil po njih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva; in ozdravljal je vsakršno bolezen in vsakršno slabost med ljudstvom.

ali

12 Ko pa je slišal, da so Janeza vrgli v ječo, se je umaknil v Galilejo. 13 In zapustil je Nazaret in prišel v Kafarnaum, ki je ob morju, v Zabulonovi in Neftalijevi pokrajini, in se je tam nastanil. 14 Tako se je spolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju, ki pravi:
15 ‚Zemlja Zabulonova in zemlja Neftalijeva,
ob potu k morju, onkraj Jordana,
poganska Galileja,
16 ljudstvo, ki je sedelo v temi,
je zagledalo veliko luč;
in njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence,
je luč zasvetila.‘ 17 Od tedaj je začel Jezus oznanjati in opominjati: »Spreobrnite se, zakaj nebeško kraljestvo se je približalo.«Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019